Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polimerni inženjerski materijali
Šifra: 63445
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija studenti dobiju pregled polimernih sustava i svojstava od značaja za polimere kao inženjerske materijale te osnove procesa prerade i dizajniranja svojstava polimernih inženjerskih materijala.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1.tjedan
Pojam i pregled polimernih materijala. Strukturne značajke i sastav.
2.tjedan
Zahtjevi i svojstva polimernih inženjerskih materijala. Mehanička statička svojstva. Deformacija i morfologija.
3. tjedan
Viskoelastičnost. Vremenska ovisnost deformacije i naprezanja.
4. tjedan
Toplinska svojstva. Termomehanička krivulja. Deformacijska stanja.
5.tjedan
Reološka svojstva. Reološki modeli. Reogrami.
6.tjedan
Ciklička opterećenja. Viskoelastične funkcije. Relaksacijski spektri. Specifičnosti polimernih inženjerskih materijala.
7.tjedan
Trajnost materijala. Fizikalno starenje. Starenje uz kemijsku reakciju. Razgradnja. Kinetički modeli.
8.tjedan
Trošenje i propadanje inženjerskih polimernih materijala.
9.tjedan
Višefazni polimerni sustavi. Modifikacije svojstava.
10.tjedan
Modeliranje višefaznih sustava za pojedina područja primjene. Aditivi.
11.tjedan
Pregled procesa prerade. Ekstruzija. Prešanje.
12.tjedan
Specifičnosti prerade plastomera, duromera, elastomera i elastoplastomera.
13.tjedan
Specifičnosti celularnih materijala. Oblikovanje.
14.tjedan
Ojačani materijali. Oblikovanje ojačanih materijala plastomera i duromera. Upravljanje svojstvima kroz procesne značajke.
15.tjedan
Polimerni otpad. Miješani polimerni otpad. Recikliranje.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Razumijevanje veze strukture i svojstva polimernih inženjerskih materijala. Važnost za proizvodnju preradu i primjenu.
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Pohađanje predavanja, izrada seminara, rješavanje samostalnih seminarskih zadataka, izrada referata uz vježbe.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, usmeni seminari, laboratorijske vježbe.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kolokvij. Pismeni ispit, ukoliko student ne zadovolji na kolokvijima. Ocjena referata seminarskih zadataka. Pri ocjenjivanju će se uzimati u obzir cjelokupni rad studenta.
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.
METODIČKI PREDUVJETI
Organska kemija, fizikalna kemija
Ishodi učenja:
 1. Usporediti molekulsku i nadmolekulsku strukturu polimera, statičku i dinamičku strukturu polimera
 2. Dizajnirati strukturu i svojstva polimernih materijala u tijeku procesa prerade
 3. Objasniti različite tipove razgradnje i procesa gorivosti
 4. Definirati strukturu i svojstva u višefaznim polimernim sustavima
 5. Odabrati postupak prerade polimernog materijala u gotovi proizvod
 6. Procijeniti utjecaj značajki procesa i materijala na reološko ponašanje, prijenos topline, strukturiranje u preradi i svojstva proizvoda u pojedinim procesima
Literatura:
 1. , 1.C. Hall, Polymer Materials, J. Wiley & Sons, New. York, 1990.
  2.V. Eisele, Introduction to Polymers Physics, Spring Verlag, New York, 1990.
  3.R. G. Griskey, Polymer Process Engineering, Hapman and Hall, New York, 1995.
  4.W.M. Kuliche, Fliessverhalten von Stoffen und Stoffgemischen, Huthig & Wepf Verlag Basel, 1996., , , .
 2. , 1.H.L.Williams, Polymer Engineering Elsevier Sci. Publ. Comp. , N.Y., 1985.

  2. A.A. Collyer and L.A. Ultracki, Polymer Rheology and Processing, Chapman & Hall, Hampshire, 1990., , , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije

3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborna grupa - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice,

predavanja iz kolegija Polimerni inženjerski materijali do kraja semestra održat će se u predavaonici MKM-19 prema rasporedu nastave, petak od 10 do 12h.

Lijep pozdrav,

Prof. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice i kolege,

nastava iz kolegija Polimerni inženjerski materijali počet će  u petak 13.10.2023. prema rasporedu nastave. 

Lijep pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice i kolege,

ispit (3.02.2023.) iz kolegija Polimerni inženjerski materijali održat će se u predavaonici S0, Savska cesta 16, prizemno.

Lijep pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

predavanje iz kolegija Polimerni inženjerski materijali u terminu 15.12.2022. održat će se od 17 do 18h.

Lijep pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

1. kolokvij iz kolegija Polimerni inženjerski materijali za studente studija Primjenjena kemija održat će se 8.12.2022.

u predavaonici S0 (Savska cesta 16) od 15 do 17h.

Lijep pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovane kolege,

u četvrtak 20.10.2022. god. neću održati predavanje zbog mog odlaska na kongres.

Lijep pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice i kolege,

nastava iz kolegija Polimerni inženjerski materijali počet će  13.10.2022. prema rasporedu nastave. 

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

zbog trenutne situacije s pandemijom Covid 19 vježbe iz kolegija Polimerni inženjerski materijali za studente studija PK održat će se u petak 14.01.2022.  od 9-11h u SVECIPOL-u (laboratorij-Savska cesta 16, podrum, desno) uz poštivanje svih epidemioloških mjera. 

Raspored po grupama bit će postavljen na ovoj stranici.

Molim Vas da ponesete i kute.

Lijep pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

grupe i termin održavanja  vježbe predviđene  za utorak 14.12.2021. iste su kao u repozitoriju (kao za DSC).

Lijep pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić 

Poštovane kolege,

na predavanju smo se dogovorili da će se u utorak 7.12.2021. održati seminar i vježbe, međutim ipak ću vam održati predavanje, a seminari i vježbe pomiču se na slijedeće termine.

Zahvaljujem na razumijevanju.

Lijep pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane/i kolegice/kolege,

u utorak 30.11.2021. umjesto seminara i vježbi održat ću  predavanje iz kolegija Polimerni inženjerski materijali.

Lijep pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolgice i kolege,

predavanja iz kolegija "Polimerni inženjerski materijai" počet će u utorak 5.10.2021. prema rasporedu nastave.

Molim vas da na predavanja dođete točno u 12h (nema akademske četvrti).

Zbog epidemiološke situacije prije ulaska u predavaonicu dezinficirajte ruke, nošenje maske je obavezno već pri ulasku u zgradu.

Materijal za 1. predavanje nalazi se u repozitoriju.

Želim vam uspješnu i zdravu ovu akademsku godinu.

Lijep pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani kolege,

u repozitoriju se nalazi raspored izvođenja nastave za kolegij Polimerni inženjerski materijali.U predhodnoj obavijesti napisala sam da će se nastava izvoditi kontaktno i online, ali zbog studenata s više studija i godina te broja studenata (56) nastava će se održati samo online.Kolokviji će biti kontaktno prema rasporedu nastave PIM-a.

Na kololokviju morate imati masku u protivnom nećete moći pristupiti pisanju kolokvija, u slučaju povišene temperature ili simptoma COVID-a 19 ostanite kod kuće. 

Za sva pitanja i nedoumice stojim na raspolaganju preko mail adrese:egovor@fkit.hr

Lijepi pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani kolege,

predavanja iz kolegija Polimerni inženjerski materijali početi će 13.listopada 2020. prema rasporedu.

Obzirom da predavaonica SP u uvijetima izvođenja nastave uslijed COVID-a19 može primiti 19 studenata idući tjedan ću vam poslati popis studenata po grupama koje će se izmjenjivati u prdavaonici.Studenti koji nisu u predavaonici pratiti će nastavu ONLINE preko Zoom-a.

Molim vas da na predavanja nosite maske, provest će se dezinfekcija i da držite fizičku distancu od 1,5m, a ukoliko imate temperaturu višu od 37,2 oC ili neki od simptoma koronavirusa ne smijete dolaziti na fakultet. 

Želim vam zdravu i uspješnu akademsku godinu.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani kolege,

ispit iz kolegija Polimerni inženjerski materijali održati će se u predavaonici S1.Prema uputama Covid.19

Lijepi pozdrav,

prof. Emi Govorčin Bajsić

Poštovani kolege,

ispit iz kolegija Polimerni inženjerski materijali 8.06.2020. održat će se kontaktno pri čemu se trebate pridržavati svih uputa i preporuka koje su objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta. 

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani kolegice i kolege,

danas ipak neće biti održana nastava zbog štrajka.Dogovorit ćemo se za nadoknadu.

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice, Poštovani kolege,

u srijedu 30.10.2019. neće biti nastave iz kolegija Polimerni inženjerski materijali zbog usklađenosti nastave sa studijem Kemijskog inženjerstva (nemaju nastavu 1.11.2019. zbog blagdana Svi sveti).

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani,

 predavanja iz kolegija Polimerni inženjerski materijali početi će

u petak, 11. listopada 2019. u 8:30 h, u predavaonici SP.

 

Za kolegij: prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana kolegice, Poštovani kolega,

seminar iz kolegija Polimerni iženjerski materijali održati će se u petak 30.11.2018. s početkom u 8:15h, nakon seminara slijedi vježba.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana kolegice, Poštovani kolega,

 predavanja iz kolegija Polimerni inženjerski materijali početi će

 

u petak, 12. listopada 2018. u 8:30 h, u predavaonici SP.

 

Za kolegij: prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

obavijest o referatim iz PIMa nalazi se u materijalima.

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice kolega,

2. seminar iz kolegija Polimerni inženjerski materijali održat će se u petak 24.11.2017. u predavaonici SP od 8-10h.

Lijepi pozdrav.

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice kolega,

1. seminar iz kolegija Polimerni inženjerski materijali održat će se u petak 10.11.2017. u predavaonici SP od 8-10h.

Lijepi pozdrav.

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

predavanja iz kolegija Polimerni inženjerski materijali početi će u petak 13.listopada 2017. u 8,30h, predavaonica SP.
Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice, kolega,

obavještavam Vas da će se 2. kolokvij iz kolegija Polimerni inženjerski materijali održati u petak 3.veljače 2017. od 9:15h u predavaonici S-P.

Lijepi pozdrav.

Prof. dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

obavještavam Vas da će se ispravak 1.kolokvija iz kolegija Polimerni inženjerski materijali održati 23.siječnja 2017. u 11h na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju, III kat.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

obavještavam Vas da će kolokvij iz kolegija Polimerni inženjerski materijali biti održan u petak 9. prosinca  2016. god., umjesto u  petak 2.prosinca 2016. 

U petak 2.prosinca 2016. biti će predavanje koje neće biti u kolokviju.

 

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovana/i kolegice/kolega,

obavještavam Vas da će se 1. seminar iz kolegija Polimerni inženjerski materijali održati u petak 4.studenoga 2016. u terminu predavanja.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

upis ocjena za kolegij Polimerni inženjerski materijali biti će u četvrtak 4.veljače 2016. od 10-12h.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

po potpis iz kolegija Polimerni inženjerski materijali  možete doći u četvrtak 28.siječnja 2016. od 10-12h, ukoliko imate priznate sve referate iz seminara 

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i,

Molim Vas da popunite anketu za procjenu rada nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. pomoću informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU do 22. siječnja 2016. godine za mene i dr.sc. Vesnu Ocelić Bulatović.

Zahvaljujem uz lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice, kolega,

vježbe iz kolegija Polimerni inženjerski materijali  održati će se za 1. grupu (prema popisu) 18.12.2015. , a za 2. grupu (prema popisu) 8.01.2016.   od     8-10h u laboratoriju SVECIPOL (Savska 16-podrum).

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega

predavanja iz kolegija Polimerni inženjerski materijali početi će u petak 9.listopada 2015. od 8,30h u predavaonici SP.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja