Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polimerne mješavine
Šifra: 47030
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija studenti upoznaju polimerne mješavine, kao višefazne sustave, njihovu pripravu i svojstva. Poznavanje ove tematike važno je za razvoj novih polimernih sustava .

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1.tjedan
Povijesni razvoj polimernih mješavina. Uvod u polimerne mješavine. Vrste i podjela polimernih mješavina.

2.tjedan
Primjena polimernih mješavina. Struktura i svojstva polimernih mješavina. Mješljivost polimernih mješavina, parametri koji utječu na mješljivost.

3.tjedan
Razlog miješanja više komponenata i selektiranje komponenata za miješanje. Metode miješanja:mehaničko miješanje,miješanje otapanjem, polimerizacija, reaktivno miješanje.

4.tjedan
Mehanički način priprave polimernih mješavina. Umješavanje u ekstruderu. Umješavanje u Brabender gnjetilici.Utjecaj temperature, sastava i udjela komponenata na mješljivost.

5.tjedan
1.kolokvij

6.tjedan
Postupci prešanja polimernih mješavina.Prešanje u kalupu.Injekcijsko prešanje

7.tjedan
Mješljive i nemješljive polimerne mješavine. Određivanje mješljivosti sustava polimer polimer DSC i DMA tehnikom.

8.tjedan
Kristalnost i morfološka struktura polimernih mješavina. Kinetika kristalizacije izotermna, neizotermna.

9.tjedan
Reaktivna i nereaktivna kompatibilizacija. Kompatibilizacija polimernih mješavina dodatkom mineralnog punila.

10.tjedan
2.kolokvij

11.tjedan
Vremensko-temperaturna superpozicija. Oksidativna i toplinska stabilnost polimernih mješavina.

12.tjedan
Starenje i razgradnja polimernih mješavina.Kinetika razgradnje.

13.tjedan
Poliolefinske mješavine. Komercijalno važne polimerne mješavine.

14.tjedan
Određivanje strukture polimernih mješavina. Primjena raznih tehnika u karakterizaciji polimernih mješavina. Mehanička svojstva polimernih mješavina.

15.tjedan
3.kolokvij


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Razumijevanje i stjecanje znanja o polimernim mješavinama kao višefaznim sustavima. Ovladavanje postupcima priprave polimernih mješavina i njihove karakterizacije.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij. Pismeni ispit, ukoliko student ne zadovolji na kolokvijima. Pri ocjenjivanju će se pored uspjeha na kolokvijima, odnosno ispitu, uzimati u obzir cjelokupni rad studenta.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.
Ishodi učenja:
 1. povezati odnos između strukture i svojstava višefaznih polimernih sustava i njegov utjecaj na njihovu primjenu
 2. primijeniti kriterije za dizajniranje i dizajnirati višefazne polimerne sustave
 3. usporediti višefazne polimerne sustave na osnovi njihove mješljivosti i ovisno o mješljivosti primijeniti postupke kompatibilizacije
 4. pripraviti polimerne mješavine u laboratoriju postupkom umješavanja iz taljevine
 5. analizirati i identificirati višefazne polimerne sustave primjenom različitih tehnika
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  E. Govorčin Bajsić ,Polimerne mješavine,Zagreb, 2012., , , .
 2. , 1.L.A.Utracki, Polymer Alloys and Blends:Thermodinamics and Rheology, Hanser, 1989.
  2.D.R.Paul, S.Newman, Polymer Blends, Academic Press, N.York, 1978., , , .
1. semestar Ne predaje se
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar Ne predaje se
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

ispit (3.02.2023.) iz kolegija Polimerne mješavine održat će se u predavaonici S0, Savska cesta 16, prizemno.

Lijep pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice,Poštovani kolege,

2.kolokvij iz kolegija Polimerne mješavine za kolege koji nisu pisali kolokvij neće se održati sutra 16.01.2023. zbog bolesti nastavnika.Kolokvij će se održati idući ponedjeljak 23.01.2023. u istom terminu.

Lijepi pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovani kolege,

na vašu molbu predavanje iz kolegija Polimerne mješavine bit će održano 5.12.2022. od 14 do 15h.

Lijep pozdrav,

prof. Emi Govorčin Bajsić

Poštovani kolege,

predavanje iz kolegija Polimerne mješavine koje se trebalo odžati 5.12.2022.  održat će se 19.12.2022. prema rasporedu nastave.

Lijepi pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovane kolegice i kolege,

nastava iz kolegija Polimerne mješavine počet će  10.10.2022.  

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani kolege,

ispit iz kolegija Polimerne mješavine 8.06.2020. održat će se kontaktno pri čemu se trebate pridržavati svih uputa i preporuka koje su objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta. 

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane/i kolegice/kolege,

u ponedjeljak 9.12.2019. biti će predavanje iz kolegija Polimerne mješavine prema rasporedu.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani,

nastava iz kolegija Polimerne mješavine početi će  7.10.2019. u 10,15h u predavaonici SP.

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani,

nastava iz kolegija Polimerne mješavine početi će prema rasporedu nastave u tjednu od 7.10.2019.

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

upis ocjena iz kolegija "Polimerne mješavine" biti će 06.02.218. od 11-12h.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

rezultati kolokvija iz kolegija "Polimerne mješavine" nalaze se u Nastavnim materijalima kolegija.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

molim Vas da po dvoje kolega iz pojedine grupe dođe nacrtati i evaluirati krivulje za prezentaciju.

Ako vam ne odgovara termin prezentacije 15.siječnja 2018.možemo prezentaciju održati 22.siječnja 2018.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i  kolegice/kolega,

vezano za prezentaciju iz Polimernih mješavina molim Vas da kolegica/kolega iz svake grupe (9 grupa) dođe do kraja tjedna preuzeti rezultate mjerenja pripremljenih i karakteriziranih kompozita (DSC-krivulje za PE/RLJ kompozite bez i sa TiO2 + vrijednosti očitane iz krivulja koje treba unijeti u tablicu te rezultate mehaničkih mjerenja).Možete se obratiti meni ili dr.Ocelić Bulatović.Svaka grupa prezentira rezultate za svoje kompozite, a kao zaključak dobit ćemo utjecaj udijela RLJ i TiO2 na toplinska i mehanička svostva.

Lijepi pozdrav.

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovana/i kolegice/kolega,

vježbe iz kolegija Polimerne mješavine početi će u ponedjeljak 6.11.2017. od 10-13h.

Vježbe će se održati u laboratoriju SVECIPOL, Savska c. 16 , podrum. Raspored studenata po grupama nalazi se u repozitoriju.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice,kolega,

predavanja iz kolegija  Polimerne mješavine početi će u ponedjeljak 9.listopada 2017.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

obavještavam Vas da će se 2. vježba iz kolegija Polimerne mješavine održati u ponedjeljak 12.12.2016.:

1. grupa od 8-9:30h

2. grupa od 9:30-11h

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

obavještavam Vas da će se prva vježba iz kolegija Polimerne mješavine za 1. grupu održati 7.studenoga 2016. s početkom u 10h, u laboratoriju SVECIPOL Savska c.16/podrum, a za 2. grupu 14.studenoga 2016.

Molim kolegice:

Šipić Kata

Šuman Monika

Vilić Ivana

da mi se jave vezano za vježbe obzirom da nisu bile na održanim predavanjima.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

predavanja iz kolegija "Polimerne mješavine" početi će u ponedjeljak 10.listopada 2016. prema rasporedu nastave.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

 

upis ocjena za kolegij Polimerne mješavine biti će u četvrtak 4.veljače 2016. od 10-12h.

 

Lijepi pozdrav.

 

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i,

Molim Vas da popunite anketu za procjenu rada nastavnika u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. pomoću informacijskog sustava visokih učilišta - ISVU do 22. siječnja 2016. godine za mene i dr.sc. Vesnu Ocelić Bulatović.

Zahvaljujem uz lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega

predavanja iz kolegija Polimerne mješavine početi će u ponedjeljak 5.listopada 2015. od 10,15h u predavaonici SP-2.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani,

nastava iz kolegija Polimerne mješavine neće početi u ponedjeljak 28.09.2015. o početku nastave biti ćete obaviješteni.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja