Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Polimeri i polimerizacijski procesi
Šifra: 143479
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Katančić
izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula
Izvođači: Ana Peršić , mag. ing. oecoing. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata s procesima polimerizacije, tj. sintezom polimera te temeljnim načelima polimerne kemije. Uvod u polimerizacijsko inženjerstvo. Upoznavanje studenta s različitim vrstama polimernih materijala, tehnologijama sinteze i njihovom primjenom.


Izvedbeni program kolegija:
1. Uvod. Klasifikacija polimerizacijskih reakcija. Nomenklatura polimera.
2. Radikalska polimerizacija: inicijacija, propagacija, terminacija. Prijenos rasta lančastih reakcija. Inicijatori za polimerizacije.
3. Postupna polimerizacija.
4. Ionske polimerizacije: anionska i kationska polimerizacija. Živući polimeri.
5. Reakcije kopolimerizacije. Lewis-Mayo jednadžba. Tipski kopolimerizacijski dijagrami.
6. Ring-opening polimerizacija. Norborneni.
7. Izbor tehnološkog postupka polimerizacije. Polimerizacija u masi i otopini. Suspenzijska polimerizacija. Emulzijska polimerizacija.
8. Reaktori u polimernoj kemiji. Reakcije umrežavanja.
9. Općenito o polimernim materijalima.
10. Biopolimeri.
11. Polimeri iz kojih se dobivaju vlakna - tehnološki postupci važnijih predstavnika grupe
12. Polimeri iz kojih se dobiva plastika - tehnološki postupci važnijih predstavnika grupe
13. Polimeri iz kojih se dobiva guma- tehnološki postupci važnijih predstavnika grupe
14. Polimeri iz kojih se dobivaju premazi - tehnološki postupci pojedinih važnijih predstavnika grupe
15. Osnovna načela zbrinjavanja polimernog otpada.

Preduvjeti za upis predmeta:
Sustav jediničnih operacija i Reakcijsko inženjerstvo i kataliza
Položeni svi predmeti 1. godine studija
Odslušani predmeti Organska kemija I i Organska kemija II

Preduvjeti za polaganje predmeta: položene lab vježbe

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja:
1. Prisustvovanje predavanjima
2. Prisustvovanje laboratorijskim vježbama

Način izvođenja nastave:
1. Predavanja - Power point prezentacije
2. Vježbe - laboratorijske vježbe

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Ispit se sastoji iz praktičnog, pismenog i usmenog dijela.
Provjera znanja i pripremljenost studenata iz praktičnog dijela odvija se tijekom vježbi, a ocjenjuje se nakon predaje referata.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija: Studentska anketa

Ishodi učenja kolegija:
1.usporediti metode sinteze polimernih materijala
2. razlikovati mehanizme katalitičkih procesa polimerizacije
3. razviti sposobnost usvajanja temeljnih elementa kemije i inženjerstva materijala vezano za kemijski sastav, strukturu, proizvodnju, svojstva i primjenu
4. planirati samostalni rad u kemijskom i fizikalnom laboratoriju,
5. razviti sposobnost praćenja proizvodnih procesa te kontrole kvalitete proizvoda
6. samostalno prezentirati laboratorijske rezultate u pismenom i usmenom obliku

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. prepoznati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. opisati različite vrste materijala (posebice mineralna veziva, keramiku, polimere te metale i slitine), njihovu uporabu i tehnologije njihove proizvodnje
3. povezati stečena znanja o materijalima, njihovoj uporabi i proizvodnji
4. definirati jednostavne probleme u području kemije i inženjerstva materijala radi njihovog rješavanja
5. analizirati materijale korištenjem kemijskih i fizikalnih tehnika te laboratorijske opreme i uređaja
6. organizirati učinkoviti rad u laboratoriju, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima

Obvezna literatura:
1. Zlata Hrnjak Murgić, Prirodni i sintetski polimeri, interna skripta, Zagreb, 2004.
2. Zvonimir Janović, Polimerizacije i polimeri, Kemija u industriji, Zagreb, 1997.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Polimerizacije i polimeri, , Zvonimir Janović, Kemija u industriji,, 1997.
  2. Prirodni i sintetski polimeri, application of polymeric materials, plastics, rubber, textiles, coatings, recycling, biopolymers, Zlata Hrnjak Murgić, interna skripta, FKIT, 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Sustav jediničnih operacija
Položen : Anorganska kemija
Položen : Fizika II
Položen : Kemijska analiza materijala
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika materijala
Položen : Opća kemija
Položen : Primjena i programiranje računala
Odslušan : Organska kemija I
Odslušan : Organska kemija II
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
  • Ana Peršić, mag. ing. oecoing.:

    Prema dogovoru.

    Lokacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege,

u repozitoriju se nalazi tablica s prikupljenim bodovima na vježbama.

Srdačan pozdrav,

Ana Peršić, mag. ing. oecoing.

Poštovane kolegice i kolege,

 

drugi dio predavanja iz kolegija Polimeri i polimerizacijski procesi započet će 16. studenog 2023.

Predavanja će počinjati u 11:15.

 

Doc.  dr.  sc.  Zvonimir Katančić

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

prema obavijesti koju ste dobili za vrijeme nastave, kolokvij iz prvog dijela kolegija održat će se

u četvrtak, 9. studenog 2023.

od 11:00 do 12:30

u predavaonici Klub nastavnika, Marulićev trg 20

(gdje se održavaju i predavanja iz ovog kolegija)

 

Nastavnik: Ljerka Kratofil Krehula

Poštovane studentice,  poštovani studenti,

 

prema terminu i mjestu održavanja navedenima u rasporedu nastave,

predavanja iz kolegija Polimeri i polimerizacijski procesi počinju

u četvrtak, 5. listopada 2023.,

u 11:00, u predavaonici Klub nastavnika, Marulićev trg 20 (podrum)

 

 

Za kolegij: Ljerka Kratofil Krehula

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja