Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesi prijenosa i separacija
Šifra: 143510
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krunoslav Žižek
prof. dr. sc. Aleksandra Sander
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Proučavanje fenomena prijenosa količine gibanja, topline i tvari.
Razmatranje osnova jediničnih operacija koristeći načelo jedinstvenog pristupa procesima prijenosa koji su osnova kemijsko inženjerskih disciplina i primijenjenih znanosti.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. tjedan Upoznavanje studenata s izvođenjem nastave i provjerom znanja, Upoznavanje s osnovnim terminima - kemijsko inženjerstvo, fenomeni prijenosa (transporta), jedinične operacije, Glavne značajke mehaničkih makroprocesa, toplinskih i ravnotežnih separacijskih procesa (razlike među navedenima), Opći zakon očuvanja, Stacionarni i nestacionarni procesi, Gustoća toka, Mehanizmi prijenosa, Viskoznost, Reologija (reološka karakterizacija fluida), Zakoni očuvanja pri gibanju fluida/u hidrodinamskim sustavima (mase, količine gibanja i energije)

2. tjedan Vrste strujanja, Analiza laminarnog i turbulentnog strujanja u cijevi (raspodjela brzina i gustoće toka količine gibanja, te procjena gubitka energije), Moodyev dijagram, Protjecanje kroz cjevovod, Određivanje snage pumpe

3. tjedan Optjecanje, Strujanje kroz sloj čestica (porozan medij)

4. tjedan Karakterizacija grubodisperznih sustava

5. tjedan Osnove mehaničke separacije u sustavima čvrsto-kapljevito, Sedimentacija u polju gravitacijske i centrifugalne sile, Filtracija, Tipovi makrofiltracije

6. tjedan Strujanje u miješalici, Miješanje u jednofaznim sustavima te sustavima čvrsto-kapljevito, Dimenzioniranje procesnog sustava za miješanje

7. tjedan Provodi se I. parcijalni kolokvij.

8. tjedan Prijenos topline kondukcijom kroz jednoslojni i višeslojni zid. Prijenos topline konvekcijom pri laminarnom i turbulentnom strujanju. Prolaz topline, Prijenos topline toplinskim zračenjem.


9. tjedan Izmjenjivači topline.

10. tjedan Prijenos tvari difuzijom i vrtložnim mehanizmom.

11. tjedan Provodi se II. parcijalni kolokvij

12. tjedan Ekstrakcija.

13. tjedan Destilacija.

14. tjedan Sušenje.

15. tjedan Provodi se III. parcijalni kolokvij

Izvođenje seminara i laboratorijskih vježbi prati pojedine tematske cjeline predavanja.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Stjecanje znanja o prijenosnim pojavama i osnovama jediničnih operacija potrebnih za praćenje kolegija na višim godinama studija.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Redovito pohađanje nastavnih sadržaja (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe), pisanje referata i domaće zadaće.

UVJETI ZA PRISTUP ISPITU
Uredno pohađanje predavanja i seminara (75 %), te uspješno završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari, laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Tri parcijalna kolokvija.
I. parcijalni kolokvij (prijenos količine gibanja, te osnove mehaničkih operacija).
II. parcijalni kolokvij (prijenos topline, tvari, izmjenjivači topline).
III. parcijalni kolokvij (ekstrakcija, destilacija, sušenje)

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.

ISHODI UČENJA ZA KOLEGIJ
1. Analizirati laminarno i turbulentno strujanje fluida u cijevi sa stajališta raspodjele brzine strujanja, gustoće toka i gubitka energije.
2. Predvidjeti uvjete za uspješnu provedbu procesa temeljem matematičkih opisa fenomena.
3. Ispitati stanje disperznosti grubodisperznih sustava.
4. Matematičkim opisima sadržanih fenomena predvidjeti tijek procesa separacije, potrebnu površinu separatora, vrijeme i pokretačku silu procesa.
5. Dimenzionirati uređaje za uspješno miješanje i separaciju u realnim i zadanim uvjetima.
6. Razlikovati klasične toplinske separacijske procese.
7. Identificirati kada je potrebno korištenje energije (topline) i ili pomoćne komponente za odvijanje pojedinog separacijskog procesa.
8. Razlikovati mehanizme prijenosa tvari i topline koji se odvijaju u pojedinom separacijskom procesu, te odgovarajuće pojedinačne i ukupne otpore prijenosu.
9. Procijeniti uspješnost separacijskog procesa

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA PRIMIJENJENA KEMIJA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija.
2. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija.
3. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom.

LITERATURA
1 M. Rhodes: Introduction to Particle Technology, John Wiley, London 1998. - neobavezna literatura
2 K. Satler, H. J. Feindt, Thermal Separation Processes-Principl and design, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1995. - neobavezna literatura
3 Richard G. Griskey, Transport Phenomena and Unit Operations, John Wiley & Sons, Inc., 2006. - neobavezna literatura
4 R.W. Fahrien, Fundamentals of Transport Phenomena, Mc Graw-Hill, New York, 1983. - neobavezna literatura
5 J.D. Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, John Wiley & Sons, Inc. 2006. - neobavezna literatura
6 Interna skripta: Dr. sc. Antun Glasnović, Prijenos tvari i energije (dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije). - obavezna literatura
7 Prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek. Nastavni materijali. Predavanja Procesi prijenosa i separacija: Red. prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, (dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije). - obavezna literatura
8 Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek. Interna skripta - Fenomen prijenosa količine gibanja, Mehanički makroprocesi. Dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e-učenje - neobavezna literatura
Ishodi učenja:
 1. Analizirati laminarno i turbulentno strujanje fluida u cijevi sa stajališta raspodjele brzine strujanja, gustoće toka i gubitka energije.
 2. Predvidjeti uvjete za uspješnu provedbu procesa temeljem matematičkih opisa fenomena.
 3. Ispitati stanje disperznosti grubodisperznih sustava.
 4. Matematičkim opisima sadržanih fenomena predvidjeti tijek procesa separacije, potrebnu površinu separatora, vrijeme i pokretačku silu procesa.
 5. Dimenzionirati uređaje za uspješno miješanje i separaciju u realnim i zadanim uvjetima.
 6. Ishodi učenja na razini studijskog programa Primijenjena kemija kojima predmet pridonosi:
  1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija.
  2. primijeniti znanja u praksi, posebno u rješavanju problema na temelju kvalitativnih ili kvantitativnih informacija.
  3. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom.
Literatura:
 1. Nastavni materijali, Predavanja Procesi prijenosa i separacija: Red. prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, (dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije)., Prof. dr. sc. Aleksandra Sander, Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, , .
 2. Interna skripta - Fenomen prijenosa količine gibanja, Mehanički makroprocesi, Dostupno na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e-učenje,, Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Žižek, , .
 3. Mehaničko procesno inženjerstvo, , M. Hraste, Hinus, 2003.
 4. Transport Phenomena and Unit Operations, , Richard G. Griskey, John Wiley and Sons, Inc., 2006.
 5. Transport Phenomena, Revised 2nd Edition, , R. Byron Bird, John Wiley and Sons, Inc., 2006.
 6. Fundamentals of Transport Phenomena, , R.W. Fahrien, Mc Graw-Hill, New York, 1983.
 7. Separation Process Principles, , J.D.Seader, E.J. Henley, , 2006.
 8. Introduction to Particle Technology, , M. Rhodes, John Wiley, London, 1998.
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Merlin platforma za e učenje – Procesi prijenosa i separacija (ak. god. 2023./2024.)

 

Kolege studenti prate obavijesti na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje. Od sutra sve obavijesti, informacije i upute studentima objavljuju se isključivo na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Svi nastavni materijali (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) objavljuju se za svaki pojedini tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Mole se kolege studenti da koriste Merlin sustav za e učenje!

POČETAK PREDAVANJA – Procesi prijenosa i separacija (ak. god. 2023./2024.)

 

Obavještavaju se studenti II. godine prijediplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 1. ožujka 2024., petak s početkom u 11.00 h u dvorani MKV-19.

 

 

Kolege studenti prate obavijesti na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje. Od sutra sve obavijesti, informacije i upute studentima objavljuju se isključivo na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Svi nastavni materijali (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) objavljuju se za svaki pojedini tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Mole se kolege studenti da koriste Merlin sustav za e učenje!

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 3. ožujka 2023., petak s početkom u 14.00 h u dvorani MKV-20.

 

 

Kolege studenti prate obavijesti na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje. Od sutra sve obavijesti, informacije i upute studentima objavljuju se isključivo na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Svi nastavni materijali (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) objavljuju se za svaki pojedini tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Mole se kolege studenti da koriste Merlin sustav za e učenje!

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati izravno (kontaktno) dana 4. ožujka 2022., petak s početkom u 14.00 h u dvorani MKV-20.

U IZRAVNOJ NASTAVI STUDENTI KORISTE ZAŠTITNE MASKE!

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će predavanja iz kolegija Procesi prijenosa i separacija započeti sljedeći tjedan.

 

I. predavanje iz kolegija održat će se za sve upisnike online dana 3. ožujka 2021., srijeda s početkom u 8.15 h. Nastavni materijali i poveznica kojom studenti pristupaju online nastavi u I. tjednu objavljuju se u utorak, 2. ožujka.

 

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Predavanja i seminari iz kolegija Procesi prijenosa i separacija ove ak. god. izvode se ONLINE u realnom vremenu prema rasporedu nastave koji se objavljuje na mrežnim stranicama Fakulteta.

Laboratorijske vježbe iz kolegija izvode se KONTAKTNO. Termini laboratorijskih vježbi objavljuju se naknadno.

 

Online predavanja i seminari održat će se preko platforme Zoom. Poveznica kojom student/ica pristupa online nastavi odnosno kojom ulazi u virtualnu učionicu objavljuje se za svaki tjedan nastave na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Za svaki tjedan nastave pripremaju se i objavljuju nastavni materijali. Svi nastavni materijali (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) postavljaju se i dostupni su na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje.

Od sljedećeg tjedna Merlin sustav za e učenje postaje jedina platforma za nastavu na ovom kolegiju.

 

 

 

 

 

Rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija objavljuju se na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje (Tema I. parcijalni kolokvij).

Na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje objavljuju se NOVE informacije vezane uz provedbu I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija.

Opsežne/detaljne upute studentima i sve relevantne informacije vezane uz provedbu I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija objavljuju se na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje (pod Obavijesti).

U ovom tjednu ne izvodi se nastava na ovom kolegiju. Studenti se pripremaju za kolokvij.

U 8. tjednu nastavlja se izvoditi nastava na kolegiju. Predavanja drugog predmetnog nastavnika, prof. dr. sc. Aleksandre Sander započinju 16. travnja, četvrtak.

I. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održat će se 17. travnja 2020., petak s početkom u 11.30 h, u terminu koji odgovara svim studentima kada ne postoje preklapanja s drugim nastavnim sadržajima.

Studenti ne prijavljuju kolokvij.

I. parcijalni kolokvij sadrži računske i teorijske zadatke na temu Fenomen prijenosa količine gibanja i Mehanički makroprocesi. 

Parcijalni kolokvij provodi se on-line preko Merlin sustava za e učenje.

Detaljne upute kako se provodi kolokvij na daljinu objavljuju se početkom sljedećeg tjedna.

Laboratorijske vježbe iz kolegija Procesi prijenosa i separacija izvode se na daljinu do daljnjega. U izvođenju vježbi na daljinu studenti koriste Merlin sustav za e učenje.

I. laboratorijska vježba (Filtracijski test) iz kolegija Procesi prijenosa i separacija izvodi se na daljinu 3. travnja 2020., petak za sve studente koji su se prijavili za rad u laboratoriju (Lab grupe.pdf).

Studenti se dijele u manje radne grupe, 12 grupa po 4 studenata i 2 grupe po 3 studenata (vidjet će se u FORUMU naziva I. Laboratorijska vježba_Filtracijski test)

Za pripremu vježbe studenti koriste materijale postavljene i objavljene na mrežnim stranicama Merlin sustava za e učenje: video dokument I. Laboratorijska vježba_Filtracijski test i PDF materijal Uputa za vježbu_Filtracijski test.

Studenti zaprimaju laboratorijski zadatak 3. travnja 2020. preko FORUMA naziva I. Laboratorijska vježba_Filtracijski test. Zadatak postaje vidljiv i dostupan 3. travnja, ne prije.   
Svaka grupa studenata (njih ukupno 14) dobiva izmjerene vrijednosti odnosno svoje mjerne podatke. Za te podatke studenti provode SVOJ proračun prema uputama za vježbu (Uputa za vježbu_Filtracijski test). U pisanju izvještaja koriste predložak za pisanje referata (Obrazac laboratorijskog izvještaja_Filtracijski test). Uputno je u proračunu koristiti materijal Metodologija rješavanja računskih zadataka predviđenih seminarom IV.           
Napisani izvještaj potrebno je postaviti (uploadati) kao odgovor na raspravu unutar svoje grupe. Rok za predaju izvještaja je 10. travnja 2020.

Uočava se nedovoljna aktivnost pojedinih studenata u nastavi na daljinu. Petnaest studenata nisu aktivni sudionici Merlin sustava. Od sljedećeg tjedna Merlin sustav za e učenje postaje jedina platforma s koje će studenti moći zaprimiti laboratorijski zadatak i predati referat (laboratorijski izvještaj) iz kolegija Procesi prijenosa i separacija.  Potiču se studenti da u nastavi na daljinu koriste Merlin sustav za e učenje.

Podsjećamo, u usvajanju znanja nije dovoljno koristiti samo prezentacije predavanja. U boljem i potpunijem razumijevanju studenti nužno koriste i Nastavni tekst_Fenomen prijenosa količine gibanja, Mehanički procesi kojim se opsežno tumači sadržana tematika.

Obustavlja se sva izravna nastava iz kolegija Procesi prijenosa i separacija (predavanja, seminari i laboratorijske vježbe) do daljnjega.

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine nastava će se na ovom kolegiju izvoditi na daljinu, kako bi se studentima omogućilo studiranje od kuće. U usvajanju znanja studenti koriste nastavne materijale postavljene i objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta i Merlin sustava za e učenje.

U odgovarajućim repozitorijima te temama objavljuju se prezentacije predavanja za svaki pojedini tjedan nastave i skripte koje u detalje tumače sadržanu tematiku (pr. Nastavni tekst_Fenomen prijenosa količine gibanja, Mehanički procesi). Tekst računskih zadataka, predviđenih seminarom, bit će dodatno popraćen objavom novih nastavnih materijala kojima će se u koracima prezentirati metodologija rješavanja računskih zadataka. 

Obavještavaju se studenti da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi objavljen i dostupan u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Laboratorijske vježbe.

Zamjene studenata među lab grupama moguće su do 2O. ožujka, petak do 12 h. Očekuje se da studenti pronađu adekvatnu zamjenu i jave se elektroničkom poštom (ne osobno dolaskom na Zavod) predmetnom nastavniku.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se DODATAN SEMINAR iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati 13. ožujka 2020., petak s početkom u 11.15 h u dvorani MKV-20.

Iznimno, osigurava se dodatan termin za rješavanje preostalih računskih zadataka na temu Protjecanje, uvježbavanje iščitanja iz Moodyeva dijagama te usvajanja dodatnih znanja.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će SEMINARI iz kolegija Procesi prijenosa i separacija započeti 5. ožujka 2020., četvrtak s početkom u 14.15 h u dvorani S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se PRIJAVE LABORATORIJSKIH VJEŽBI iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati 28. veljače 2020., petak u dvorani MKV-20 u 11.15 h.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ak. god. uspješno završili laboratorijske vježbe iz ovog kolegija, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prelaznici/e sa studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala koji/e su u okviru kolegija Prijenos tvari i energije uspješno odradili/e lab vježbu Konvekcija dužni/e su se također prijaviti za rad u laboratoriju na vježbama Filtracijski test, Prijenos tvari destilacijom i Ekstrakcija kapljevina-kapljevina.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 27. veljače 2020., četvrtak s početkom u 12.15 h u dvorani S-1, Savska cesta 16 (I. kat).

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 13. veljače 2020. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125164671 (s ocjenom dovoljan - 2), 0125164762 (s ocjenom dovoljan - 2) i 0125164416 (s ocjenom dovoljan - 2).

Gore navedeni studenti dužni su javiti se predmetnom nastavniku, prof. dr. sc. Aleksandri Sander. Molim DANAS, što je prije moguće.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

 

0125162586 - nedovoljan - ispit pred povjerenstvom u ponedjeljak 03.02.2020.

0125162453 - dovoljan

Na pismenom ispitu održanom 12.09.2019. nitko nije zadovoljio uvjete za prolaz.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 3. rujna 2019. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

 

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 11. srpnja 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125162341 (s ocjenom vrlo dobar - 4), 0125162474 i 0125162570 (s ocjenom dobar - 3).

Student/ica 0125162474 pristupa ispitu pred nastavničkim povjerenstvom 12. srpnja u 12.30 h.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Uvid u ispit moguć je danas u 12.15 h.

 

0125162586 - nedovoljan

0125158971 - nedovoljan

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 12. lipnja 2019. godine nitko od studenata nije zadovoljio.

Uvid u ispit moguć je sutradan, 12-14 h.

 

Tablica se nalazi u mapi Ukupni doprinos polaznika kolegija.

Tablica se nalazi u mapi Ukupni doprinos polaznika kolegija.

Mole se studenti koji imaju pravo pristupa ispravku jednog kolokvija da potvrde dolazak. Ispravak se piše na prvom ispitnom roku.

Studenti koji nemaju pravo pristupa ispitu: nisu odradili laboratorijske vježbe ili nisu prisustvovali na 75% predavanja i seminara!

Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom mogu pristupiti usmenom ispitu uz prethodnu najavu.

Student s JMBAG-om 0125162266 neka se javi predmetnim nastavnicima.

 

Objavljeni su rezultati II parcijalnog kolokvija. Nalaze se u mapi Parcijalni koloviji!

SRIJEDA, 5. lipanj u 9h (ZMTPI, 1. kat):

                PRIJENOS TVARI KOD DESTILACIJE – Lončar

                KONVEKCIJA - Čužić

Obavještavaju se studenti da se predavanje u 12 h i seminar u 14 h danas (2.5.2019.) neće održati.

Laboratorijske vježbe održavaju se prema rasporedu.

Obavještavaju se studenti da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 26. travnja 2019., petak u terminu 8.15-9.00 h u prostorijama Zavoda.

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se DODATAN SEMINAR iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati 29. ožujka 2019., petak s početkom u 8.15 h u dvorani MKM-20.

Iznimno, osigurava se dodatan termin za rješavanje preostalih računskih zadataka na temu Protjecanje, uvježbavanje iščitanja iz Moodyeva dijagama te usvajanja dodatnih znanja.

Obavještavaju se studenti da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi objavljen i dostupan u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Laboratorijske vježbe.

Zamjene studenata među lab grupama moguće su u prostorijama Zavoda 25.-27. ožujka od 9.30-16 h.

I. laboratorijska vježba (Filtracijski test) iz kolegija Procesi prijenosa i separacija izvodi se 4. i 5. travnja 2019., četvrtak i petak. Konačan raspored izvođenja laboratorijskih vježbi objavljuje se u petak, 29. ožujka u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Laboratorijske vježbe.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju usmenog tipa. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja te Dokumentaciju za pripremu ulaznih kolokvija (mapa Laboratorijske vježbe).

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Mole se studenti da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Laboratorijske vježbe izvode se u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo, Marulićev trg 20, I. kat.

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 28. ožujka 2019. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati 11. travnja 2019., četvrtak u terminu 12.15-14.00 h u dvorani S-1.

Studenti koji žele pristupiti I. parcijalnom kolokviju dužni su predmetnom nastavniku dostaviti arak trgovačkog papira (s upisanim imenom i prezimenom pristupnika/pristupnice) 28. ožujka 2019., četvrtak u 13.00-13.15 h (u pauzi između predavanja) u predavaonici S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se PRIJAVE LABORATORIJSKIH VJEŽBI iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati 15. ožujka 2019., petak u dvorani MKM-20 u 8.15 h.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ak. god. uspješno završili laboratorijske vježbe iz ovog kolegija, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prelaznice sa studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala koje su u okviru kolegija Prijenos tvari i energije uspješno odradile lab vježbu Konvekcija dužne su se također prijaviti za rad u laboratoriju na vježbama Filtracijski test, Prijenos tvari destilacijom i Ekstrakcija kapljevina-kapljevina.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će SEMINARI iz kolegija Procesi prijenosa i separacija započeti 7. ožujka 2019., četvrtak s početkom u 14.15 h u dvorani S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 28. veljače 2019., četvrtak s početkom u 12.15 h u dvorani S-1, Savska cesta 16 (I. kat).

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Usmeni ispiti pred nastavničkim povjerenstvom održat će se u četvrtak, 21. veljače 2019. u Zavodu prema rasporedu:

0125160401 u 10.00 h,

0125162245 u 11.00 h i

0125162149 u 12.00 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 18. veljače 2019. godine nitko nije zadovoljio.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 4. veljače 2019. godine zadovoljili su studenti jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0117224742 i 0125157516, oboje s ocjenom dovoljan (2).

 

 

Nitko nije položio pismeni ispit održan 07.09.2018.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 29. kolovoza 2018. godine nitko nije zadovoljio.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 12. srpnja 2018. godine zadovoljio je student jedinstvenog matičnog broja akademskih građana (JMBAG) 0125162224 s ocjenom dovoljan (2).

Za navedenog studenta usmeni ispit održat će se u petak, 13. srpnja u 8.10 h u prostorijama Zavoda.

Za studente jedinstvenih matičnih brojeva akademskih građana (JMBAG) 0125157131, 012162609 i 0125160347 upis ocjene održat će se u petak, 13. srpnja u 8.05 h u prostorijama Zavoda.

125160347 - vrlo dobar

125157724 - nedovoljan

Termin upisa ocjena studentima oslobođenim od ispita: 28.06.2018. od 9 do 13 sati.

Rezultati su uneseni u tablicu ukupno sakupljenih bodova. Upis ocjena danas, 14.06. do 12 sati.

Upis ocjena studentima koji su prijavili ispitni rok, u srijedu, 13.06.2018. do 14 sati.

Tablica se nalazi u mapi Ukupni doprinosi polaznika kolegija!

Rezultati se nalaze u mapi Parcijalni kolokviji.

 

4. parcijalni kolokvij održat će se u ponedjeljak 11.06.2018. od 9 do 11 sati u MKV-19.

Studenti koji steknu pravo na pisanje ispravka jednog kolokvija pisat će ispravak na prvom ispitnom roku, 13.06.2018.

Za ulazni kolokvij potrebno je naučiti nastavnu cjelinu Prijenos tvari.

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike u terminu 8-9 h petkom u prostorijama Zavoda.

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike u terminu konzultacija, 8-9 h petkom u prostorijama Zavoda.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se II. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 26. travnja 2018., četvrtak 18.15-20.00 h u dvorani MKV-19.

Studenti koji žele pristupiti II. parcijalnom kolokviju dužni su predmetnom nastavniku dostaviti arak trgovačkog papira (s upisanim imenom i prezimenom pristupnika/pristupnice) najkasnije u srijedu 18. travnja 2018. do 16 h na Zavod.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Filtracijski test) iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati 12. i 13. travnja 2018., četvrtak i petak po rasporedu objavljenom i dostupnom u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Laboratorijske vježbe.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju usmenog tipa. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja te Dokumentaciju za pripremu ulaznih kolokvija (mapa Laboratorijske vježbe).

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Mole se studenti da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Laboratorijske vježbe održavat će se u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo, Marulićev trg 20, I. kat.

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 29. ožujka 2018. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti da je raspored izvođenja laboratorijskih vježbi objavljen i dostupan u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Laboratorijske vježbe.

Zamjene studenata među lab grupama moguće su i održat će se u srijedu 28. ožujka (8-16 h) u prostorijama Zavoda.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 16. ožujka 2018., petak u dvorani MKM-20 u 8.15 h.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ak. god. uspješno završili laboratorijske vježbe iz ovog kolegija, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prelaznici sa studijskog programa Kemija i inženjerstvo materijala koji su u okviru kolegija Prijenos tvari i energije uspješno odradili lab vježbu Konvekcija dužni su se također prijaviti za rad u laboratoriju na vježbama Filtracijski test, Prijenos tvari destilacijom i Ekstrakcija kapljevina-kapljevina.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 6. travnja 2018., petak  14.15-16.00 h u dvorani MKV-20.

Studenti koji žele pristupiti I. parcijalnom kolokviju dužni su predmetnom nastavniku dostaviti arak trgovačkog papira (s upisanim imenom i prezimenom pristupnika/pristupnice) 15. ožujka 2018., četvrtak u 13.00-13.15 h (u pauzi između predavanja) u predavaonici S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će SEMINARI iz kolegija Procesi prijenosa i separacija započeti dana 8. ožujka 2018., četvrtak s početkom u 14.15 h u dvorani S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 1. ožujka 2018., četvrtak s početkom u 12.15 h u dvorani S-1, Savska cesta 16.

Upisnici kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Na pismenom ispitu nitko nije ostvario potreban broj bodova.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 31. kolovoza 2017. godine nitko nije zadovoljio.

Matea Bokšić - nedovoljan

Ivana Hodžić - nedovoljan

Filip Mikuličić - nedovoljan

Lucija Burazer - 18/25 - dobar

Matea Bokšić - 0/25 - nedovoljan

Filip Mikuličić - 11/25 - nedovoljan

Upis ocjena danas u 10.

 

Upis ocjena ostvarenih putem kolokvija danas do 15 sati.

Svi studenti koji su pristupili ispravku kolokvija, ostvarili su pozitivnu ocjenu. Rezultati su objavljeni.

Upis ocjena danas od 11 do 12.

Lucija Burazer - nedovoljan

Marija Ivezić - vrlo dobar

Upis ocjene danas od 11 do 12 sati

Upis ocjena studentima koji su putem kolokvija ostvarili bodove za pozitivnu ocjenu odvijat će se u ponedjeljak 19.06. 2017 od 13 do 15 sati.

Objavljeni su ukupno sakupljeni bodovi i pripadajuće ocjene s naznakon koji studenti idu na ispit a koji na ispravak kolokvija. Ispravak kolokvija priše se na prvom ispitnom roku. Molim studente da na email asander@fkit.hr jave da li pristupaju ispravku kolokvija. Za pristupanje pisanju ispravka kolokvija nije potrebno prijaviti ispit.

Rezultati su objavljeni!

Potpisi se dijele u petak 09.06.2017.

Studenti koji nemaju pravo na potpis:

Bago Tihana

Dominić Ines

Dular Relja Ivan

Vrbat Anto

Stdentica Lozančić Ana mora se javiti na Zavod.

 

NADOKNADE  VJEŽBI

Procesi prijenosa i separacija (PPS) 2016./2017.

 

PRIJENOS TOPLINE KONVEKCIJOM

 1. Puljiz Marcela
 2. Patrčević Paula

 

EKSTRAKCIJA

 1. Bokšić Matea
 2. Bago Tihana
 3. Krivošija Emilija
 4. Mihaljević Iva  
 5. Prskalo Helena

 

PRIJENOS TVARI KOD DESTILACIJE

 1. Tomić Teo
 2. Markanović Laura
 3. Burazer Lucija
 4. Ljubičić Josipa

 

Nadoknade svih laboratorijskih vježbi će se održati 9. lipnja 2017. (petak) u 13:00
u laboratoriju Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Objavljeni su rezultati III. kolokvija.

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u II. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 15. svibnja, ponedjeljak u terminu 8-9 h u prostorijama Zavoda.

 

kolokvij 3 (prijenos toplineizmjenjivači topline, prijenos tvari) - 19. svibanj 2017. od 14 do 16, MKV 19

kolokvij 4 (ekstrakcija, destilacija, sušenje) - 8. lipanj 2017 od 12 i 15 do 14 i 15, S1

vježba 2 - Prijenos topline konvekcijom - 11. i 12. svibanj 2017.

vježba 3 - Ekstrakcija kapljevina - kapljevina - 25. i 26. svibanj 2017.

vježba 4 - Prijenos tvari kod destilacije - 1. i 2. lipanj 2017.

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da su rezultati I. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Parcijalni kolokviji.

Uvid u I. parcijalni kolokvij održat će se za zainteresirane pristupnike 10. travnja, ponedjeljak u terminu 8-9 h u prostorijama Zavoda.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se II. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 28. travnja 2017., petak 13.15-15.00 h u dvorani MKV-19.

Studenti koji žele pristupiti II. parcijalnom kolokviju dužni su predmetnom nastavniku dostaviti arak trgovačkog papira (s upisanim imenom i prezimenom pristupnika/pristupnice) 13. travnja 2017., četvrtak u 13.00-13.15 h (u pauzi između predavanja) u predavaonici S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Filtracijski test) iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati 13. i 14. travnja 2017., četvrtak i petak po rasporedu objavljenom i dostupnom u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Laboratorijske vježbe.

Prije izvođenja lab vježbe studenti pristupaju kratkom kolokviju usmenog tipa. Potrebno je položiti ulazni kolokvij s pozitivnom ocjenom kako bi se pristupilo izvođenju vježbe. Za pripremu ulaznih kolokvija studenti koriste e dokumentaciju objavljenu na mrežnim stranicama Fakulteta: prezentacije predavanja te Dokumentaciju za pripremu ulaznih kolokvija (mapa Laboratorijske vježbe).

Po završetku ulaznog kolokvija te eksperimenta studenti pišu referat (laboratorijski izvještaj). Molimo studente da na lab vježbe donose tiskane obrasce laboratorijskih izvještaja koje će koristiti u pisanju referata (mapa Laboratorijske vježbe). 

Laboratorijske vježbe održavat će se u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Studenti su dužni nositi kute za vrijeme lab vježbi.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 30. ožujka 2017. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti da je konačan raspored izvođenja laboratorijskih vježbi objavljen i dostupan u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Laboratorijske vježbe.

Obavještavaju se studenti da je inicijalan raspored izvođenja laboratorijskih vježbi objavljen i dostupan u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Laboratorijske vježbe.

Zamjene studenata među lab grupama moguće su i održat će se u ovu srijedu i petak  (8-16 h) u prostorijama Zavoda.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 17. ožujka 2017., petak u dvorani MKM-20 u 8.15 h.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ak. god. uspješno završili laboratorijske vježbe iz ovog kolegija, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Prelaznici sa studijskih programa Kemija i inženjerstvo materijala i Ekoinženjerstvo koji su u okviru kolegija Prijenos tvari i energije uspješno odradili lab vježbe Konvekcija i Prijenos tvari dužni su se također prijaviti za rad u laboratoriju na vježbama Filtracijski test i Ekstrakcija kapljevina-kapljevina.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjene kemije da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 31. ožujka 2017., petak  13.15-15.00 h u dvorani MKV-19.

Studenti koji žele pristupiti I. parcijalnom kolokviju dužni su predmetnom nastavniku dostaviti arak trgovačkog papira (s upisanim imenom i prezimenom pristupnika/pristupnice) 16. ožujka 2017., četvrtak u 13.00-13.15 h (u pauzi između predavanja) u predavaonici S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će SEMINARI iz kolegija Procesi prijenosa i separacija započeti dana 9. ožujka 2017., četvrtak s početkom u 14.15 h u dvorani S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 2. ožujka 2017., četvrtak s početkom u 12.15 h u dvorani S-1, Savska cesta 16.

Upisnici danog kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 6. veljače 2017. godine zadovoljio je Vedran Petrić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 7. veljače 2017., utorak u 8.00 h.

Matea Šibalić - 3

Anamarija Volf - 3

Ostali pristupnici nisu položili pismeni ispit.

 

Usmeni ispit:

Matea Šibalić - ponedjeljak, 19.09.2016. u 12 i 15.

 

Ispit pred povjerenstvom održat će se u utorak, 20.09.2016. prema sljedećem rasporedu:

Domagoj Šubarić - 9:00 h

Marija Švegovec - 10:00 h

Anamarija Volf - 11:00 h

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 8. rujna 2016. godine zadovoljila je Ana Kraš.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 12. rujna 2016., ponedjeljak u 12.00 h.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 13. srpnja 2016. godine zadovoljili su Katarina Majnarić, Stjepko Švigir Stevanović i Lucija Višić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se u prostorijama Zavoda 15. srpnja 2016., petak u 9.20 h.

Višić Lucija: 2

 

Usmeni ispit i upis ocjena održat će se danas, 30.06.2016. u 11 sati.

Poziva se student

Valentino Subotičanec

na usmeni ispit pred povjerenstvom

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

1. srpnja 2016., petak u 9.15 h

u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Upis ocjena studentima koji su se oslobodili ispita primjenom parcijalnih kolokvija održat će se u prostorijama Zavoda 17. lipnja 2016., petak u 8.30 h.

Sa sutrašnjim danom održat će se upis ocjena samo za studente koji su s ovim rokom prijavili ispit.

Svi studenti koji su pristupili ispravku kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 15. lipnja 2016. godine su zadovoljili i ostvarili bodovlje i ocjene prema dokumentaciji u prilogu.

 

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 15. lipnja 2016. godine nisu zadovoljili: Katarina Majnarić, Domagoj Šubarić i Marija Švegovec.

U tablici iskazani su ukupno sakupljeni bodovi i pripadajuće ocjene za polaznike kolegija.

U tablici su prikazani ukupno sakupljeni bodovi i pripadajuće ocjene.

Studenti koji imaju pravo izlaska na ispravak kolokvija (navedeno u tablici) kolokvij pišu za vrijeme prvog ispitnog roka.

 

bodovi      ocjena

90 - 100      5

78 - 90        4

65 - 78        3

50 - 65        2

Rezultati su dani u prilogu. U tablici je naznačeno koji studenti mogu pristupiti ispravku kolokvija te oni koji moraju na pismeni ispit.

Studenti koji su ostvarili pravo na potpis mogu ga dobiti u ponedjeljak 6.6.2016. kod prof.dr.sc. Aleksandre Sander od 9 do 12 sati.

Pravo na potpis nisu ostvarili sljedeći studenti (<75%):

Božanić Suzana (7/25)

Lužaić Ana (18/25)

Posavec Pamela (18/25)

Spać Doroteja (17/25)

Višić Lucija (17/25)

 

Na zamolbu studenata termin početka kolokvija se pomiče na 13 i 15.

U prilogu se nalazi popis studenata koji moraju nadoknađivati laboratorijske vježbe.

Rezultati su dani u prilogu.

Pristupilo: 50

Pozitivno riješilo: 29

Prolaznost: 58%

Treći kolokvij (prijenos topline; izmjenjivači topline; prijenos tvari): 13.05.2016. - 16:15-18:00; MKV-19

Četvrti kolokvij (ekstrakcija; destilacija; sušenje): 02.06.2016. - 12:15-14; S1

Vježba 2. Prijenos topline konvekcijom ( 21. i 22. 04. )

Vježba 3. Ekstrakcija ( 12. i 13. 05. )

Vježba 4. Prijenos tvari kod destilacije ( 19. i 20. 05. )

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjene kemije da će se II. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 15. travnja 2016., petak  16.15-18.00 h u dvorani MKV-20.

Studenti koji žele pristupiti II. parcijalnom kolokviju dužni su predmetnom nastavniku dostaviti arak trgovačkog papira (s upisanim imenom i prezimenom pristupnika/pristupnice) 7. travnja 2016., četvrtak u 13.00-13.15 h (u pauzi između predavanja) u predavaonici S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Filtracijski test) iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati 7. i 8. travnja 2016., četvrtak i petak po unaprijed dogovorenom rasporedu. Laboratorijske vježbe održavat će se u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Upisnici kolegija bit će dodatno informirani dana 31. ožujka 2016. u redovitom terminu predavanja.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjene kemije da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 30. ožujka 2016., srijeda  17.15-19.00 h u dvorani MKV-19.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjene kemije da će se I. parcijalni kolokvij iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 25. ožujka 2016., petak  16.15-18.00 h u dvorani MKV-20.

Studenti koji žele pristupiti I. parcijalnom kolokviju dužni su predmetnom nastavniku dostaviti arak trgovačkog papira (s upisanim imenom i prezimenom pristupnika/pristupnice) 17. ožujka 2016., četvrtak u 13.00-13.15 h (u pauzi između predavanja) u predavaonici S-1.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se parcijalni kolokviji iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati kako slijedi:

I. parcijalni kolokvij dana 25. ožujka 2016., petak u terminu 16.15-18.00 h, dvorani MKV-20;

II. parcijalni kolokvij dana 15. travnja 2016., petak u terminu 16.15-18.00 h, dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se prijave laboratorijskih vježbi iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 11. ožujka 2016., petak u dvorani MKM-20 u 8.30 h.

Studenti koji ne prijave laboratorijske vježbe u navedenom terminu neće moći pristupiti laboratorijskim vježbama. Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su odrađene i priznate sve laboratorijske vježbe.

Ponovnim upisnicima kolegija, koji su prošle ak. god. uspješno završili laboratorijske vježbe iz ovog kolegija, se iste priznaju i nisu ih dužni ponavljati ove ak. god.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija započeti dana 25. veljače 2016., četvrtak  s početkom u 12.15 h u dvorani S-1, Savska cesta 16.

Upisnici danog kolegija bit će naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Na pismenom ispitu iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održanim 15. veljače 2016. godine zadovoljila je Lucija Kisić.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Usmeni ispit održat će se 16. veljače 2016., utorak u 8.00 h u prostorijama Zavoda.

Nijedan od pristupnika nije zadovoljio.

Na pismenom ispitu

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

održanim 18. rujna 2015. godine

zadovoljila je

Marjana Gulin.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se

22. rujna 2015., utorak u 8.00 h

u prostorijama Zavoda.

Na pismenom ispitu

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

održanim 7. rujna 2015. godine

zadovoljili su

Arben Beriša, Mateja Markotić, Nikola Mihaljević i Lucija Vujević.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se 9. rujna 2015., srijeda

u prostorijama Zavoda kako slijedi:

Arben Beriša i Mateja Markotić u 8.00 h,

Nikola Mihaljević i Lucija Vujević u 8.30 h.

Na pismenom ispitu

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

održanim 9. srpnja 2015. godine

zadovoljili su

Marija Filip i Marko Krklec.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se 10. srpnja 2015., petak

u prostorijama Zavoda u 11.30 h.

Na pismenom ispitu

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

održanim 30. lipnja 2015. godine

zadovoljile su studentice

Anja Beč i Valentina Domitrović.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

 

Usmeni ispit održat će se 2. srpnja 2015., četvrtak

u prostorijama Zavoda u 9.00 h.

Pozivaju se studentice

Iva Horvat i Andrea Milinković

koje su s ovim rokom prijavile ispit,

te koje se oslobađaju temeljem četiriju regularnih kolokvija

da se jave doc. dr. sc. Krunoslavu Žižeku

na Zavod dana 1. srpnja 2015. godine, srijeda u 8.oo h.

Poziva se studentica

Ines Cazin

na usmeni ispit pred povjerenstvom

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

2. srpnja 2015., četvrtak u 11.00 h

u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Svi studenti koji su s danom 11. lipnja 2015. godine

pristupili ispravku II. parcijalnog kolokvija

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

zadovoljavaju.

Isti se pozivaju da se jave doc. dr. sc. Krunoslavu Žižeku

na Zavod dana 15. lipnja 2015. godine, ponedjeljak u 8.15 h.

 

Nijedan od pristupnika kompletnom ispitu

nije zadovoljio.

 

Dodatno, pozivaju se studenti

koji su s ovim rokom prijavili ispit,

te koji se oslobađaju temeljem četiriju regularnih kolokvija

da se također jave doc. dr. sc. Krunoslavu Žižeku

na Zavod dana 15. lipnja 2015. godine, ponedjeljak u 8.15 h.

 

Poziva se studentica

Lucija Mišetić

na usmeni ispit pred povjerenstvom

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

15. lipnja 2015., ponedjeljak u 12.30 h

u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Poziva se studentica

Barbara Lichtberger

na usmeni ispit pred povjerenstvom

iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

15. lipnja 2015., ponedjeljak u 11.30 h

u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

U prilogu se nalaze rezultati IV kolokvija.

Ukupno bodova: 20

Za prolaz potrebno: 10

Pristupilo studenata: 20

Prolaznost: 90

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se ispit iz kolegija Procesi prijenosa i separacija na II. redovitom ljetnom ispitnom roku održati dana 30. lipnja 2015., utorak 9-11 h u dvorani MKV-20.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se potpisivanje indeksa polaznika kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 9. lipnja 2015., utorak u Zavodu za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo u 9.00 h.

Podsjećamo, nužan uvjet za potpis i pristup ispitu su završene laboratorijske vježbe (položeni svi ulazni kolokviji & priznati svi referati) te ostvarivanje više od 75% prisustva na nastavnim sadržajima.

 

U prilogu se nalazi popis studenata s pravom izlaska na IV. kolokvij.

Kolokvij će se održati u petak 4.6.2015. od 10:00 do 11:30 u MKM-20.

Nadoknade vježbi će se održati u utorak (2.6.2015.) u 9:00 h

 

Ivan Kelava - Prijenos tvari destilacijom

 

Molim kolegu ukoliko mu ne odgovara termin nadoknade da se javi na zavod

 

U prilogu se nalazi popis studenata za nadoknade u utorak 26.05.2015.

U prilogu se nalaze rezultati III kolokvija.

Ukupno bodova: 20

Za prolaz potrebno: 10

Pristupilo studenata: 22 (???)

Prolaznost: 95,5 %

Termin održavanja IV. kolokvija (ekstrakcija, destilacija, sušenje): 05. lipanj 2015. od 10 do 12 sati. MKM-20

Vježba 3. Ekstrakcija: 21. i 22. svibnja 2015.

Vježba 4. Destilacija: 28. i 29. svibnja 2015.
 

III. kolokvij koji obuhvaća sljedeće nastavne cjeline: Prijenos topline, Izmjenjivači topline i Prijenos tvari, održat će se u petak 15. svibnja 2015. od 15 do 17 sati u MKV-19.

Termini izvođenja: 7. i 8. svibanj 2015.

Obavještavaju se upisnici II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da su rezultati II. parcijalnog kolokvija iz kolegija Procesi prijenosa i separacija objavljeni i dostupni u poveznici Materijali PPS_PK, mapi Parcijalni kolokviji.

U ponedjeljak 27. travnja 2015. neće biti seminara.

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se izvođenje I. laboratorijske vježbe (Filtracijski test) iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati  9. i 10. travnja 2015., četvrtak i petak po unaprijed dogovorenom rasporedu. Laboratorijske vježbe će se održati u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo.

Upisnici kolegija će biti dodatno informirani dana 26. ožujka 2015. u redovitom terminu predavanja.

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se parcijalni kolokviji iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati kako slijedi:

I. parcijalni kolokvij dana 27. ožujka 2015., petak u terminu 17.30-19.15 h, dvorani MKV-20;

II. parcijalni kolokvij dana 17. travnja 2015., petak u terminu 16.00-17.45 h, dvorani MKV-20.

 

 

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će se I. seminar iz kolegija Procesi prijenosa i separacija održati dana 9. ožujka 2015., ponedjeljak s početkom u 8.15 h u velikoj predavaonici na Marulićevom trgu 20 (dvorani MKV-20).

Obavještavaju se studenti II. godine preddiplomskog studijskog programa Primijenjena kemija da će predavanje iz kolegija Procesi prijenosa i separacija započeti dana 26. veljače 2015., četvrtak  s početkom u 12.15 h u dvorani MKM-20.

Upisnici danog kolegija će biti naknadno obaviješteni o početku izvođenja seminara.

Poziva se studentica

Ivana Sučija

na usmeni ispit iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

13. veljače 2015., petak u 12.00 h

u prostorijama Zavoda.

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Poziva se studentica

Rea Veseli

na usmeni ispit iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

30. siječnja 2015., petak u 12.30 h

u prostorijama Zavoda.

Ostale pristupnice nisu zadovoljile.

 

Poziva se studentica

Ivana Peran

na usmeni ispit iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

15. rujna 2014., ponedjeljak u 14.00 h

u prostorijama Zavoda.

 

Pozivaju se studenti

Ana Marija Damjanović, Leo Dorogi,

Vedran Horvatinec i Hrvoje Mrzljak

na usmeni ispit iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

5. rujna 2014., petak u 12.00 h

u prostorijama Zavoda.

 

Pristupnica

Martina Mumelaš

se poziva na

dodatno pisanje računske problematike

5. rujna 2014., petak u 11.00 h

u prostorijama Zavoda.

 

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Pozivaju se studenti

Mario-Livio Jeličić, Magdalena Kralj, Emerik Leaković,

Josipa Milošević, Martina Mumelaš i Ivana Žitko

na usmeni ispit iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

14. srpnja 2014., ponedjeljak u 12.00 h

u prostorijama Zavoda.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Pozivaju se studenti

Ivona Krošl, Marijana Pavišić i Milica Stevanović

na usmeni ispit iz kolegija Procesi prijenosa i separacija

27. lipnja 2014., petak u 10.00 h

u prostorijama Zavoda.

 

Ostali pristupnici nisu zadovoljili.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja