Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Prerada polimera
Šifra: 46961
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru ovog kolegija studenti stječu znanja o osnovnim procesima oblikovanja plastomera, duromera, elastomera i kompozita s polimernom matricom. Uloga procesa prerade i aditiva u određivanju mikrostrukture i svojstva polimera. Razumijevanje razlika između oblikovanog proizvoda preradom i početnog polimera. Razumijevanje strukture i svojstava sa stajališta materijala i značajka procesa.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1.tjedan
Pregled faza tehnološkog procesa prerade polimernog materijala. Plastomeri, duromeri, elastomeri i termoplastičan elastomer.
2.tjedan
Podjela procesa prerade. Tehnološki postupci oplemenjivanja polimera i uređaji. Procesi pripreme smjesa polimer/aditiv i polimer/polimer za pojedine grupe polimera i aditiva. Miješanje u taljevini,granuliranje. Priprava disperzija. Tekuće smole duromera. Miješalice. Dvovaljci. Ekstruderi.
3.tjedan
Preradbena svojstva polimera i polimernog materijala. Korelacija značajki procesa prerade s preradbenim i primjenskim svojstvima polimernog materijala. Strukturiranje u preradi. Oblikovanje uz kemijsku pretvorbu i fizikalnim procesom iz taljevine i disperzije. Toplinska i reološka svojstva u preradi. Reološko ponašanje taljevina i disperzije u procesima prerade.
4.tjedan
Proces ekstruzije; izrada profila. Ekstruder; značajke stroja. Pogonski podesive značajke i značajke polimernog materijala. Kapacitet ekstrudera. Omjer bubrenja.
5.tjedan
Proces ekstruzije i linije za oblikovanje ravnog filma, traka i crijevnog filma. Kalandriranje. Strukturiranje i orijentacija na kalanderima.
6.tjedan
1. provjera znanja (1. kolokvij)
7.tjedan
Prešanje. Karakteristike trodimenzionalnog procesa prerade. Kalupi. Obično, transfer i injekcijsko prešanje.
Konstrukcijske značajke stroja za injekcijsko prešanje. Ciklusi injekcijskog prešanja; p-V-T dijagrami.
8.tjedan
Oblikovanje plastomernih poluproizvoda, pripremka iz viskoelastičnog stanja. Preoblikovanje. Dijagram deformacijskih stanja. Toplo oblikovanje, ekstruzijsko puhanje i injekcijso puhanje.
9.tjedan
Lijevanje. Običan i rotacijski lijev. Vinilne disperzije i fizikalni procesi očvršćivanja. Nanošenje. Uranjanje.
10.tjedan
Oblikovanje ojačane plastike uz kemijsku pretvorbu; duromerne smole/stakleno vlakno. Ojačana plastika plastomera; plastomer/stakleno vlakno, granulat, prešanje. BMC i SMC postupci. Pjenasti proizvodi. Reakcijska prerada, RIM. Meke, tvrde i polutvrde pjene. Ispjenjivanje u bloku i kalupu.
11.tjedan
Pjenasti proizvodi. Reakcijska prerada, RIM. Meke, tvrde i polutvrde pjene. Ispjenjivanje u bloku i kalupu.
12.tjedan
Terenska nastava
13.tjedan
Terenska nastava
14.tjedan
14. Toplinski procesi u procesima prerade. Značajke materijala. Toplinska svojstva, dovedena toplina i vremenska ovisnost toplinskih značajki.Toplinska i energetska bilanca procesa prerade polimera.
15.tjedan
2. provjera znanja (2. kolokvij)

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Stjecanje znanja o osnovnim procesima oblikovanja plastomera, duromera, ealstomera i kompozita s polimernom matricom. Razumijevanje dizajniranja strukture i svojstva polimernih materijala kroz procese prerade.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Pohađanje predavanja i obveza pohađanja vježbi i terenske nastave.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima i vježbama.
Predani i priznati referati seminarskih zadataka.
Priznate vježbe i predani i priznati referati uz vježbu.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, laboratorijske vježbe i posjet industriji.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Kolokvij (2). Pismeni ispit, ukoliko student ne zadovolji na kolokvijima. Pri ocjenjivanju će se pored uspjeha na kolokvijima, odnosno ispitu, uzimati u obzir cjelokupni rad studenta.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI
Ostvareni na preddiplomskom studiju.
Ishodi učenja kolegija
1. usporediti postupke prerade polimernih materijala
2. dizajnirati strukturu i svojstva polimernih materijala u tijeku
prerade
3. povezati odnos vrste i strukture polimera sa strukturom i
svojstvima gotovog proizvoda
4. predvidjeti odnos između značajki materijala i toplinskog
procesa prerade
5. sastaviti toplinsku i energijsku bilancu kod prerade polimera
Ishodi učenja na razini programa
kojima predmet pridonosi
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. povezati stručna znanja kemije i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš
3. planirati složene eksperimente primjenom laboratorijske opreme i uređaja
4. odabrati prikladne metode i opremu povezanu s proizvodnjom, karakterizacijom i uporabom materijala, vodeći računa o sigurnosti na radu
5. riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
6. razviti procese proizvodnje i ispitivanja kvalitete materijala
Ishodi učenja:
 1. Razlikovati postupke prerade polimernih materijala
 2. Dizajnirati strukturu i svojstva polimernih materijala u tijeku prerade
 3. Staviti u odnos vrstu i strukturu polimera sa strukturom i svojstvima gotovog proizvoda
 4. Predvidjeti odnos između značajki materijala i toplinskog procesa prerade
 5. Analizirati toplinsku i energijsku bilancu kod prerade polimera
 6. Planirati složene eksperimente primjenom laboratorijske opreme i uređaja
 7. Riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
Literatura:
 1. Prerada polimera, interna skripta, , Emi Govorčin Bajsić, , 2017.
 2. , 1.R. G. Griskey, Polymer Process Engineering, Chapman & Hall, New York, 1995.

  2.T. A. Osswald and G. Menges, Materials Science of Polymers for Engineers, Carl Hauser Verlag, Munchen,
  1995., , , .
 3. , 1.J. Frados, Plastic Engineering Handbook, VNR, New York, 1976.

  2.A. A. Collyer and L. A. Utracki, Polymer Rheology and Processing, Chapman & Hall, Hampshire, 1990., , , .
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

početak predavanja iz kolegija Prerada polimera bit će u utorak 5.03.2024.

od 10-12h u klubu nastavnika.

Lijep pozdrav,

Prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice i Poštovani kolege,

predavanje predviđeno za 11. travnja 2023.  neće se održati. Na sljedećem predavanju dogovorit ćemo nadoknadu. 

Lijep pozdrav,

prof. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane/i kolegice/kolege,

predavanja za kolegij Prerada polimera počet će utorak 7.ožujka 2023. prema rasporedu nastave.

Lijep pozdrav,

prof. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane/i kolegice/kolege,

predavanja iz kolegija Prerada polimera počet će u ponedjeljak 7.ožujka 2022. prema rasporedu nastave od 14-16 h u predavaonici S-P, Savska cesta 16 podrum-lijevo.

Lijep pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovane kolege,

Ispravak 1. kolokvija iz Prerade polimera zakazan za petak 14.05.2021. održat će se u predavaonici S0, ali od 8-10h umjesto od 9-11h.

Lijep pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

danas smo dobili obavijest da se zbog pogoršanja epidemiološke situacije neće održavati laboratorijske vježbe kontaktno od 6.-16.travnja 2021. 

Sukladno ovoj odluci neće se održati vježbe iz Prerade polimera u SVECIPOL-u predviđene za 9.travnja 2021.

Nadam se da će moći biti nadoknada o čemu ćemo se naknadno dogovoriti.

Lijep pozdrav i čuvajte se ,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

predavanja iz kolegija Prerada polimera počet će u petak 9. ožujka 2021. prema rasporedu nastave od 12-14 h online.

Na vaše mail adrese dobit ćete poveznicu za predavanje u zoom-u.

Lijep pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovane kolege,

molim vas javite mi na moj mail prihvaćate li ocjenu s roka 9.09. 2020. iz kolegija Prerada polimera kako bi ocjene upisala u ISVU.

Lijepi pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

molim vas javite mi na moj mail prihvaćate li ocjenu s roka 1.07. 2020. iz kolegija Prerada polimera kako bi ocjene upisala u ISVU.

Lijepi pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

molim vas javite mi na moj mail prihvaćate li ocjenu sa roka 17.06. 2020. iz kolegija Prerada polimera kako bi ocjene upisala u ISVU.

Lijepi pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovane kolege,

molim vas javite mi na moj mail prihvaćate li ocjenu iz kolegija Prerada polimera kako bi ocjene upisala u ISVU.

Lijepi pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovani kolege,

ispit iz kolegija Prerada polimeraodržati će se u predavaonici S1.Prema uputama Covid.19

Lijepi pozdrav,

prof. Emi Govorčin Bajsić

Poštovani kolege,

ispit iz kolegija Prerada polimera 8.06.2020. održat će se kontaktno pri čemu se trebate pridržavati svih uputa i preporuka koje su objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta. 

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovani i dragi kolege,

nadam se da ste svi dobro i zdravi.

Prošli tjedan završila sam s predavanjima iz ovog kolegija.Ono što nam je dalje slijedilo, ali nažalost neće biti izvedivo je terenska nastava.

Vezano za terensku nastavu pogledajte dvije ppt. prezentacije koje se nalaze na ovoj stranici, a vezano za tvornice koje smo trebali posjetiti.

Što se tiče provjere znanja ono će biti preko ispitnih rokova, 1. ispitni rok je prema rasporedu 8.06.2020.

Zanima me koliko je vas u Zagrebu zbog održavanja ispita online ili fizički u dvorani, rado bi da mi odgovorite na ovo pitanje na moj mail kako bi se dogovorili o provođenju ispita, ne znam kakve će do tad (još mjesec dana) biti upute Stožera, MZOŠa i FKITa u pogledu nastave na daljinu.

Molim vas odgovor na pitanje gdje ste, a za sva pitanja stojim vam na raspolaganju, sve na moju email adresu:egovor@fkit.hr.

Srdačan pozdrav i čuvajte se i uspješna nastava na daljinu.

prof.Emi Govorčin Bajsić

Dragi i poštovani kolege,

nadam se da ste svi dobro i zdravi.

Predavanje koje nam slijedi 9. predavanje vezano je za  toplinsku i energijsku bilancu kod prerade polimera.Na ovoj stranici postavljena je ppt prezentacija koja vam je dovoljna za svladavanje ovog dijela gradiva.

Za sva pitanja stojim vam na raspolaganju putem mog maila egovor@fkit.hr.

Čuvajte se i dalje, kao i do sad sve obavijesti biti će putem ove stranice.

Računajte na predaju referata asistentici Nikolini Mrkonjić.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Dragi i poštovani kolege,

na ovoj stranici pronaći ćete slijedeće predavanje 8. vezano za postupke prerade šupljikavih proizvoda.

Sve detaljno možete naučiti iz skripte.

Za bilo kakve nejasnoće i pitanja možete me kontaktirati na mail.

Lijepi pozdrav i čuvajte se.

Prof.Emi Govorčin Bajsić

Drage/i i Poštovane/i kolegice i kolege,

nadam se da ste svi dobro i zdravi. 

Na ovoj stranici nalazi se ppt prezentacija vezana za 7. predavanje-  postupci dobivanja ojačane plastike odnosno laminata. Za svladavanje ove cijeline poslužit će vam moja skripta iz Prerade polimera.

Za bilo kakva pitanja stojim Vam na raspolaganju preko mojeg e-maila.

Vama i Vašim obiteljima želim sretan i blagoslovljen Uskrs.

Čuvajte se i dalje od ove opake pandemije.

Srdačan pozdrav,

Prof. Emi Govorčin Bajsić

Drage/i i Poštovane/i kolegice i kolege,

nadam se da ste svi dobro i zdravi. Prema našem rasporedu aktivnosti vezanih za kolegij Prerada polimera u petak 3.04.2020. predviđen je 1. kolokvij.  S obzirom na i daljnje provođenje nastave na daljinu kolokviji se neće provesti nego će se provjera znanja provesti na ispitnim rokovima.

Na ovoj stranici nalazi se ppt prezentacija vezana za 6. predavanje iz kojeg ćete naučiti o načinu prerade polimera lijevanjem, nanošenjem i uranjanjem. Za svladavanje ove cijeline poslužit će vam moja skripta iz Prerade polimera.

Asistentica mag.kem.inž. Nikolina Mrkonjić na ovu stranicu postavila vam je 2. seminarski zadatak, držite se njenih uputa.

Za bilo kakve nejasnoće i pitanja možete me kontaktirati na moj e-mail:egovor@fkit.hr

Želim vam sretnu nastavu na daljinu i čuvajte svoje zdravlje.

Srdačan pozdrav,

prof.Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice,Poštovani kolege,

prije obavijesti o predavanju duboko se nadam da ste vi i vaši najbliži dobro sa zdravljem i da vas nije pogodio ovaj strahoviti potres koji nas je uz koronavirus dodatno potresao. 

Predavanje predviđeno 27.travnja 2020. iz kolegija Prerada polimera nalazi se na  ppt prezentaciji na ovoj stranici pod 5.predavanje. Materijal koji se veže za ovu prezentaciju temeljito je objašnjen u mojoj skripti.

Asistentica mag. kem inž. Nikolina Mrkonjić, poslala vam je zadatak vezan za 1. seminar,molim vas držite se njezinih uputa o predaji referata.

Vezano za kolokvij koji je trebao biti održan u petak 3.travnja 2020. obavijestit ću vas naknadno.

Molim vas da me kontaktirate ako imate bilo kakvih pitanja.

Čuvajte se i dalje i slušajte obavijesti kriznog stožera i svakako poštujte njihove upute.

Do slijedećeg javljanja svima srdačan pozdrav.

Prof.Emi Govorčin Bajsić

 

 

 

Poštovane kolegice, Poštovani kolege,

vezano za nastavak predavanja iz kolegija Prerada polimera dogovorili smo se sve na mojem zadnjem predavanju, došlo je do onog što smo predviđali, a to je nastava na daljinu.

Iz kolegija Prerada polimera slijedi nam 4. predavanje za koje je prezentacija postavljena na ovoj stranici, nisam ništa mijenjala u okviru prezentacije tako da nisam postavljala novu prezentaciju.

Materijali koji se nalaze u prezentaciji vezano za preradu polimera postupcima prešanja u potpunosti su objašnjeni u mojoj skripti i koristit će Vam za svladavanje ove nastavne cijeline. Zadnja 3 slajda nisu objašnjena u skripti, slijedi objašnjenje na mom prvom predavanju u predavaonici (za koji se nadam da će biti brzo, jer bi to značilo da smo prebrodili bolest). Molim vas da mi u slučaju bilo kakvih nejasnoća postavite pitanja na moju e-mail adresu. Također za bilo kakva pitanja stojim vam na raspolaganju.

Rado bi da mi pošaljete mail i o primitku ove obavijesti.

Vježbe predviđene prema našem rasporedu za 20. i 27.ožujka 2020. odgađaju se do daljnjeg dogovorit ćemo termin nadoknade istih.

Vezano za pisanje 1. kolokvija 3.travnja 2020. također ćemo se dogovoriti ovisno o daljnjoj obustavi nastave ili ne.

Želim vam uspješno provođenje nastave na daljinu, čuvajte se te se savjesno i disciplinirano ponašajte vezano za svoje zdravlje, jer kako smo rekli pazeći na sebe pazimo i na ljude oko sebe.

Lijepi pozdrav,

Prof.Emi Govorčin Bajsić

 

 

 

 

Vježbe za navedene termine se odgađaju do daljnjega te će studenti biti obaviješteni na vrijeme o nadoknađivanju istih.

Također, 1. kolokvij predviđen je za 31. ožujka 2020. u 8:00 h u predavaonici S-0 ukoliko neće biti produžetka obustave nastave. U slučaju daljne obustave, studenti će biti obaviješteni o novom terminu kolokvija.

Poštovana kolegice, Poštovani kolega,

 prvo predavanje iz kolegija Prerada polimera održat će se  u petak 28.veljače 2020. od 9-10h u predavaonici S0. 

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolegice, Poštovani kolege,

Obavještavam vas da za sutra predviđena terenska nastava ne može biti realizirana jer nismo mogli pronaći prijevoznika.

Posjet firmama koji smo trebali obaviti 17.05.2019. dogovoren je za 24.05.2019., a terenska nastava (2.dio) biti će 7.06.2019.

Dakle sutra nemate nastavu iz Prerade polimera.

Lijepi pozdrav,

prof. Emi Govorčin Bajsić

 

Poštovane/i kolegice/kolege,

predavanje iz kolegija Prerada polimera u petak 26.travnja 2019. održat će se u predavaonici SP od 8,30-10h zbog radova u učionici S0.

Lijepi pozdrav,

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovane kolege,

u ponedjeljak 25. veljače 2019. počela je nastava u ljetnom semestru 2018./2019. što podrazumijeva i početak nastave iz kolegija Prerada polimera u petak 1.ožujka 2019., ako niste drugačije obaviješteni.

Obzirom da nije bilo obavijesti da će nastava početi 8.ožujka 2019. podrazumijeva se da ona počinje 1.ožujka 2019.

U petak 8.ožujka 2019.  od 8,30-10h (zbog promjene u rasporedu nastave) u predavaonici S0 održati ću kako slijedi drugo predavanje.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana kolegice Pašalić,

Na ispitu održanom 10.07. 2018. iz kolegija Prerada polimera dobili ste ocjenu izvrstan (5) što Vam je i zaključna ocjena na ovom kolegiju.

Možete doći na upis ocjene u ponedjeljak u 10h.

Lijepi pozdrav,

prof. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

vezano za sutrašnju terensku nastavu da potvrdim kreće se u 8,00h, mjesto polaska  parkiralište iza Ciboninog tornja, obavezno je ponijeti kutu, uz piće, hranu.....naravno ne ustručavajte se pitati što god Vas zanima oni će rado odgovoriti.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/poštovani kolegice/kolega,

novo dogovoreni termini za posjet tvornicama su 30.05.2018. i 6.06.2018. to su termini za koje smo mogli dobiti prijevoz.

Obzirom na promjenu termina terenske nastave kolokvij će biti 25.05.2018. u terminu predavanja.

Molim povratnu informaciju.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić 

Poštovana/i kolegice/kolega,

obzirom da nismo uspjeli pronaći prijevoznika  18.05. 2018. ne idemo na terensku nastavu.

O novom terminu biti ćete obaviješteni pravovremeno.

Lijepi pozdrav,

prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Poštovana kolegice, Poštovani kolega,

predavanja iz kolegija Prerada polimera počet će u petak 9.ožujka 2018. prema rasporedu nastave.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana kolegice, Poštovani kolega,

predavanja iz kolegija Prerada polimera početi će u petak 10.ožujka 2017. prema rasporedu nastave.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

upis ocjena za kolegij Prerada polimera biti će u srijedu 15.06.2016. od 10-12h.

Lijepi pozdrav.

prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

vezano za terensku nastavu iz kolegija Prerada polimera u petak 13.05.2016. umjesto u 8,00h krećemo u 7,30h s parkirališta iza Cibone.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovani,

predavanja iz kolegija Prerada polimera početi će u petak 26.veljače 2016. od 10,15h, predavaonica SP.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc. Emi Govorčin Bajsić

Poštovana/i kolegice/kolega,

predavanja iz kolegija Prerada polimera početi će u petak 6.ožujka prema rasporedu nastave.

Lijepi pozdrav.

Prof.dr.sc.Emi Govorčin Bajsić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja