Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Primjena ekotoksikologije
Šifra: 156598
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Nastavnim sadržajem objašnjavaju se osnovni pojmovi u ekotoksikologiji, vrste štetnih tvari s naglaskom na akutnu i kroničnu toksičnost, a najveći naglasak je na testovima ekotoksičnosti (in vivo i in vitro) koji se primjenjuju pri određivanju toksičnosti vode, tla i sedimenta. Na primjerima testova ekotoksičnosti objasniti će se njihova važnost u ekotoksikologiji. U drugom djelu predavanja dati će se pregled dosadašnjih istraživanja vezano uz okolišni i humani biomonitoring te razvijanje novih biomarkera.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Uvod u ekotoksikologiju, akutna i kronična toksičnost, sinergizam i antagonizam, procjena rizika po okoliš
Uredba Reach, In vitro testovi ekotoksičnosti (V.fischeri, P. putida., S. cerevisiae, D. magna)
In vitro i in vivo testovi ekotoksičnosti (zebrice, mikroalge, crvi, miševi, hrčak)
Toksičnost tla i sedimenta (ISO i OECD standardi) (test na zemljanim crvima, test klijavosti (indeks germinacije), pretvorba dušika i ugljika, ptice)
Pregled znanstvenih istraživanja - primjena testova ekotoksičnosti
I. parcijalni kolokvij
Monitoring (okolišni i humani)
Biomarkeri, osnovna podjela biomarkera, razlika između biomarkera i bioindikatora
Primjena biomarkera u ekotoksikologiji (biomarker ponašanja, energijskog metabolizma, biomarker reprodukcije, biomarker genotoksičnosti)
Primjena biomarkera u ekotoksikologiji (biomarker imunotoksičnosti, biomarker lizosomske stabilnosti, biomarker oksidacijskog stresa)
Pregled znanstvenih istraživanja-primjena biomarkera u ekotoksikologiji
Toksičnost nanomaterijala
Ekotoksikologija mora
II. parcijalni kolokvij

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvo na predavanjima (minimalno 70%) i seminarima (100%). Izrada seminara na zadanu temu iz kolegija, priprema prezentacije i prezentiranje pred studentima.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanje uz korištenje Power Point prezentacije. Svi potrebni materijali su stavljeni na Merlin. Terenska nastava.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dvije pismene provjere znanja tijekom semestra (donose oslobađanje od usmenog ispita)

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
nema

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
2. Kreirati mišljenja na temelju nekompletnih ili ograničenih informacija
3. Pokazati sposobnost samostalnog rada uz minimalno mentorstvo
4. Objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke ili zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili oćem okruženju, pismeno ili usmeno
5. Razviti interakciju sa znanstvenicima iz drugih disciplina I sudjelovati u multidisciplinarnim timovima
Ishodi učenja:
 1. Integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja.
 2. Povezati temeljna znanja iz ekotoksikologije i drugih znanstvenih disciplina bitna za održivost ekosustava.
 3. Argumentirati rezultate istraživanja.
 4. Predvidjeti učinke štetnih tvari na ekosustav.
 5. Razviti kompetencije za vođenje izrade studija i procjene utjecaja štetnih tvari na ekosustav.
 6. Razviti kritičko razmišljanje.
 7. Predložiti test ekotoksičnosti s obzirom na ispitivanu tvar i medij u kojem se provodi istraživanje.
 8. Odabrati odgovarajući biomarker.
 9. Odabrati biondikator za praćenje promjena u okolišu.
Literatura:
 1. Priniciples of Ecotoxicology, Third Edition, , C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Taylor&Francis, 2006.
 2. PP predavanja na Merlinu, , Dajana Kučić Grgić, , .
 3. Fundamentals of Ecotoxicology - The Science of Pollution, Fourth Edition, , M. C. Newman, , 2015.
 4. Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology, , J.-F. Férard, C. Blaise, , 2013.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić:

  Prema dogovoru sa studentima. Javiti se na dkucic@fkit.unizg.hr.

  Lokacija:
Obavijesti

Dragi studenti,

Audio materijali 5 predavanja stavljeni su na web, a ovdje je priloženo predavanje u pdf. Molila bih Vas da pročitate obavijesti na Merlinu. 21.04. održati će se online I. kolokvij. Još jednom Vas molilm da ukoliko netko još nije pristupio Merlinu neka to napravi jer u protivnom neće moći pristupiti kolokviju.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dragi studenti,

S obzirom da je na Merlinu otvoren e-kolegij Primjena ekotoksikologije, odlučila sam od sad nadalje sva predavanja, obavijesti, seminarske radove, staviti na Merlin. Molila bih Vas da provjerite da li imate pravo pristupa na kolegij putem Merlina i da li vidite predavanja (od 1-4) kao i obavijesti koje sam stavila. Ako ne vidite, molila bih vas da me kontaktirate putem maila. Za sva ostala pitanja sam na raspolaganju.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dragi studenti,

Nadam se da ste svi zdravi. U repozitoriju je priloženo IV. predavanje (audio i pdf). Molila bih Vas da predavanje poslušate i ukoliko imate nekih nejasnoća slobodno me kontaktirajte. Jučer sam u repozitoriju priložila link s youtubea vezano uz određivanje toksičnosti s Daphniom i vezano uz ekotoksikologiju. Molila bih vas da pogledate filimiće.

Nadalje, jučer sam na mail poslala daljnje upute za seminarski rad. Prvu verziju seminarskog rada mi morate poslati do 27.04. Seminarski rad mora biti napisan u predlošku KUI koji sam priložila u repozitoriju. Seminarski rad mora biti napisan prema uputama KUI (u repozitoriju). Ukoliko zapnete slobodno me kontaktirajte. Po predaji seminarskog rada morate napraviti kratku prezentaciju vezanu uz vašu temu, ali o tome ćete dobiti naknadno upute.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dragi studenti,

U repozitoriju su priloženi testovi toksičnosti na alge, zebrice i ptice koje je potrebno pročitati. Također, priloženo je i III. predavanje.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dragi studenti,

S obzirom da od slajda 31 nema audio zapisa, podijelila sam predavanje na dva dijela. U repozitoriju sam priložila drugi dio II. predavanja (od 31 slajda). Ukoliko bude i dalje nekih problema, slobodno me kontaktirajte. Hvala.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dragi studenti,

U repozotoriju su stavljeni materijali za treće predavanje, odnosno priložena je PP prezentacija s audio zapisom kao i pdf verzija. Molila bih Vas da poslušate predavanje i ukoliko ima nekih nejasnoća slobodno me kontaktirajte na e-mail: dkucic@fkit.hr.

Lijep pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić

Dragi studenti,

S obzirom da se od ponedjeljka na dva tjedna obustavlja sva nastava, predavanja iz kolegija Primjena ekotoksikologije održati će se na daljinu, odnosno u repozitoriju će biti priložena predavanja s audio zapisom.  Što se tiče seminara, do 24.03. na e-mail mi pošaljite sadržaj rada i o čemu ćete pisati vezano uz dobivenu temu.  Ukoliko imate nekih nejasnoća vezano za predavanja ili seminare slobodno me kontaktirajte putem e-maila: dkucic@fkit.hr. Sve dodatne informacije vezane uz početak nastave naknadno ću objaviti. 

Srdačan pozdrav,

doc. dr. sc. Dajana Kučić Grgić