Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Primijenjeno računarstvo
Šifra: 21176
ECTS: 5.0
Nositelji: mr. sc. Marinko Markić , v. pred.
doc. dr. sc. Željka Ujević Andrijić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Upoznati studente s osnovama programiranja, korištenja programskih rješenja te osnovnim konceptima relacijskih i statističkih baza podataka
Izvedbeni program kolegija:
1. Uvod. Načela programiranja. Matlab
2. Matlab
3. Matlab. Rad računala u mrežnom okruženju
4. Programski jezik Phyton u primjeni u inženjerstvu i znanstvenim istraživanjima
5. Programski jezik Phyton u primjeni u inženjerstvu i znanstvenim istraživanjima:Primjena SciPy, Numpy, Matplot biblioteka
6. Uvod u baze podataka. Zadaće sustava za upravljanje relacijskim bazama podataka.
7. Postupak modeliranja podataka. Model entiteti-veze: entiteti, veze, atributi, ključevi.
8. Grafički prikaz modela entiteti:veze. Oblikovanje modela entiteti:veze.
9. Oblikovanje modela entiteti:veze. Relacijski model podataka - entiteti, atributi, domene, null:vrijednosti, ključevi, veze. Relacijska algebra - selekcija, projekcija, spajanje.
10. MS Access
11. MS Access. Funkcijske zavisnosti i ograničenja relacijskog modela.
12. Normalizacija na prvu, drugu i treću normalnu formu. Osnove objektnog modela.
13. Pretvorba modela entiteti:veze u relacijski model. Osnove fizičke organizacije, indeksi, B:stabla.
14. Osnove zaštite baze podataka. Elementi korisničkog sučelja. Distribuiranost podataka i programske opreme.
15. Statističke baze podataka (skladišta podataka): svrha, osnovni pojmovi, višedimenzijska kocka
Opće kompetencije:
Stjecanje temeljnih znanja o programiranju. Stjecanje temeljnih znanja u oblikovanju relacijskih baza podataka Upoznati se mogućnosti pristupa i korištenju baza podataka za znanstvenu i akademsku zajednicu
Posebne kompetencije:
Korištenje programa Matlab i Phyton (SciPy, Numpy i MatPlot). Osnove korištenja MS Access. Samostalno kreiranje baze jednostavnijih podataka.
Obveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja studenti su obvezni nazočiti predavanjima i laboratorijskim vježbama studenti su obvezni samostalno izraditi i 3 zadataka i refrata na laboratorijskim vježbama. Studenti su obvezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima
Način izvođenja nastave:
predavanja (ex cathedra), laboratorijske vježbe (samostalni praktični rad uz nadzor asistenta i demonstratora), konzultacije prema potrebi
Način provjere znanja i polaganja ispita:
Usmeni kolokviji iz laboratorijskih vježbi. Pismeni izvještaji o zadacima izrađenim na laboratorijskim vježbama 2 pismena kolokvija (60 % na svakom kolokviju). pismeni ispit 60 %. Ukupna ocjena sastoji se od: 65 % ocjene s pismenih kolokvija ili pismenog ispita, 25 % ocjene s laboratorijskih vježbi i 10 % prisutnosti na predavanjima i izrada domaćih zadaća
Način praćenja kvalitete I uspješnosti kolegija: Studentska anketa
Ishodi učenja kolegija:
1. upotrijebiti program Matlab u rješavanju problema (praktičnih zadataka)
2. algoritamski riješiti jednostavnije probleme primjenom programiranja na proceduralan način
3. riješiti jednostavne izračune u Pyhton:u
4. objasniti pojam baze podataka i sustava za upravljanje bazama podataka
4. objasniti oblikovanje relacijske baze podatka
5. primijeniti program MS Access u radu s relacijskom bazom podataka
6. izraditi jednostvnu bazu podataka u MS Acessu
7. prikupiti podatke iz on:line baze podataka
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
1. prikupiti informacije iz razlicitih izvora potrebne za pracenje stanja i zaštitu okoliša te upravljanje vodama, zrakom, tlom, otpadom i energijom
2. modelirati procese koji se odvijaju u okolišu ili u interakciji s okolišem koristeci odgovarajuce racunalne baze podataka i prog
3. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku
4. razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1. Ž. Ban, J. Matuško, I. Petrović Primjena programskog sustava MATLAB za rješavanje tehničkih problema, Graphis, Zagreb, 2010., , , .
  2. , D. Grundler, T. Rolich, A. Hursa. MATLAB i primjena u tekstilnoj tehnologiji : Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet,Zagreb, 2010., , , .
  3. , MATLAB, The Language of Technical Computing, The MathWorks, Inc., 20022005M. Varga, Baze podataka- Konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka, Društvo za razvoj informacijske pismenosti (DRIP), Zagreb, 1994, , , .
  4. , C.Allen, S.Chatwin, C.A. Creary, Introduction to Relational Databases and SQL Programming, McGraw-Hill, 2004, , , .
  5. , C.N. Prague, M.R. Irwin., J. Reardon, Microsoft Office Access 2003 Bible, Wiley, 2004, , , .
  6. , H.Garcia-Molina, J.D.Ullman, J.D.Widom, Database Systems: The Complete Book, Prentice-Hall, New Jersey, 2002, , , .
  7. , T.Thai, H.Q.Lam, .NET Framework Essentials, 3rd edition, O Reilly & Associates, Sebastopol, 2003, , , .
  8. Introduction to Python for Science and Engineering, The aim of this book is to provide science and engineering students a practical introduction to technical programming in Python., David J. Pine, CRC Press, 2019.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Drage kolegice i kolege na kolegijima Primjena i programiranje računala (PPR)i Primijenjeno računarstvo (PR)!

Kako je rečeno na uvodnom predavanju, predavanja iz kolegija Primjena i programiranje računala i Primijenjeno računarstvo počinju u utorak u 14:00 za studente KIM i EI studija, te u četvrtak  u 12:00 za studente KI i PK studija.

Laboratorijske vježbe počinju u tjednu od 9. listopada. Sve detaljnije upute dobit ćete na samim predavanjima tijekom ovog tjedna. Znači, još jednom, sljedeći tjedan nema laboratorijskih vježbi.

Ovo je isto tako zadnja obavijest koju ćete vidjeti na web stranicama kolegija. Kako su ovo e-kolegiji, sve obavijesti, upiti, materijali, zadaće, ispiti… bit će na platformi Merlin:

https://https://moodle.srce.hr/2023-2024

Kako je planirano da sva nastava bude kontaktna za sada nećemo koristiti MS Teams!

Pozivam ponavljače/prelaznike koji su ranije odslušali kolegij, pa im mogu priznati položene vježbe da se najkasnije do kraja ovog tjedna 6. listopada jave meni na mail (marinko.markic@fkit.unizg.hr) sa sljedećim podacima:

JMAG, ime prezime, studij, ak. godina i studij na kojem su i kada su završili vježbe, te žele li u ovoj godini ponovo pohađati vježbe i predavanja.

Ranije pohađanje vježbi i ocjena na vježbama priznaje ponavljačima u ovoj ak. godini, te mogu redovno izlaziti na kolokvije i ispite.

Za sve ostalo možete nam se javiti svim dostupnim kanalima (mail, Merlin).

Marinko Markić

Drage kolegice i kolege na kolegijima Primjena i programiranje računala (PPR)i Primijenjeno računarstvo (PR)!

Kako je rečeno na uvodnom predavanju, predavanja iz kolegija Primjena i programiranje računala i Primijenjeno računarstvo počinju u utorak 04.10. u 11:00 u predavaoni S-1 za studente KIM i EI studija, te u četvrtak 06.10. u 08:00 u predavaoni MKV-20 za studente KI i PK studija.

Laboratorijske vježbe počinju u tjednu od 10. listopada. Sve detaljnije upute dobit ćete na samim predavanjima tijekom ovog tjedna. 

Ovo je isto tako zadnja obavijest koju ćete vidjeti na web stranicama kolegija već sve obavijesti, upiti, materijali, zadaće, ispiti… bit će na platformi Merlin.

Početak nastave je 3. listopada u 10 sati, dvorana S1 (Savska c. 16).

Sve infromacije vezane uz nastavu dobit ćete na uvodnom predavanju 3. listopada.

Sve daljnje obavijesti i komunikacija putem Merlin sustava e-učenja:

Sustav za e-učenje Merlin

Na uvodnom predavanju dobit će te i upute  za korištenje Merlin sustava e-učenja.

U prvom tjednu nastave nema računalnih vježbi!!!

Do 7. listopada bit će na Merlinu objavljen raspored grupa na računalnim vježbama.

Ponavljači koji su ranije uspješno odradili vježbe, moraju mi do 11. listopada poslati porukom na Merlinu ili elektroničkom poštom podatke o:

JMAG, ime prezime, studij, ak. godina i studij kada su završili vježbe, te žele li u ovoj godini ponovo pohađati vježbe.

Ranije pohađanje vježbi i ocjena na vježbama priznaje ponavljačima u ovoj ak. godini, te mogu redovno izlaziti na kolokvije i ispite.

U slučaju poteškoća i  nejasnoća javite se mailom: marinko.markic@fkit.hr

Repozitorij
Repozitorij je prazan
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja