Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Recikliranje i zbrinjavanje otpada
Šifra: 47119
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Zvonimir Katančić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA - Upoznavanje studenta s pokretačima onečišćenja, izvorima i vrstama otpadnog onečišćenja, karakterizacija i zbrinjavanje otpada, koncept organiziranog zbrinjavanja te podjela krutog otpada.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
PREDAVANJA
1. TJEDAN Uvod. Onečišćenje okoliša
2. TJEDAN Pristup zeleno inženjerstvo, održivi razvoj
3. TJEDAN Procjena životnog vijeka, LCA, LCC
4. TJEDAN Mjerne jedinice onečišćenja
5. TJEDAN Definiranje otpada, karakterizacija krutog otpada
6. TJEDAN Morfološki sastav krutog otpada, karakteristike otpada
7. TJEDAN I. parcijalni ispit
8. TJEDAN Sustav zbrinjavanja krutog otpada (skupljanje, skladištenje, razdvajanje, transport)
9. TJEDAN Zbrinjavanje materijala iz otpada, recikliranje; metala, plastičnog otpada
10. TJEDAN Zbrinjavanje i recikliranje; stakla, papira, građevnih materijala, e-otpada,
11. TJEDAN Zbrinjavanje i recikliranje; opasnog otpada, kompostiranje
12. TJEDAN Zbrinjavanje i recikliranje; spaljivanje nerazdvojenog otpada, opasnog otpada, u cementnim pećima
13. TJEDAN Odlagališta komunalnog otpada; odabir lokacije, razlaganje krutog otpada, odlagališni plinovi
14. TJEDAN Odlagališta komunalnog otpada; procjedne vode, projektiranje odlagališta, upravljanje odlagalištem, koncept organiziranog zbrinjavanja krutog otpada
15. TJEDAN II. parcijalni ispit

VJEŽBE
1. Posjet odlagalištu/reciklažnom centru
2. Laboratorijski rad

SEMINARSKI RAD
Izrada prezentacije i/ili pisanog seminarskog rad na zadanu temu

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
Opća, anorganska, organska kemija i fizikalna kemija

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Priznati seminarski rad i izvještaj s laboratorijskih vježbi

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije studenata: studenti se osposobljavaju za rješavanje problema onečišćenja; uvođenja principa smanjenje onečišćenja i optimalno postupanje s nastalim onečišćenjima i otpadom.
Specifične kompetencije studenata: stječu znanja i kompetencije o primjeni principa smanjenja onečišćenja, metode vrednovanja i procjene onečišćenja, izvorima i vrstama onečišćenja /otpada, tehnologijama zbrinjavanja krutog otpada i organizaciju zbrinjavanja krutog otpada.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje svim oblicima nastave je obavezno, minimalno 75%. Izostanak s vježbi mora se nadoknaditi. Prije polaganja ispita student je dužan izraditi sve vježbe, predati seminarski rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, vježbe, seminari, terenska nastava

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Dva parcijalna kolokvija ili pismeni i po potrebi usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Argumentirati elemente iz analize životnog ciklusa (LCA)
2. Odabrati tehnologije oporabe otpada
3. Preporučiti metodu procjene sastava krutog otpada
4. Utvrditi temeljne elemente fizikalnih, kemijskih i bioloških mehanizama bitnih za kvalitetu i održivost ekosustava
5. Procijeniti cjelovite tehnologije gospodarenja otpadom
6. Utvrditi probleme iz područja zaštite okoliša

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. povezati temeljne elemente fizikalnih, kemijskih i bioloških mehanizama bitnih za kvalitetu i održivost ekosustava
2. povezati stručna znanja iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
3. prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u području zaštite okoliša
4. optimirati cjelovite tehnologije s minimalnom količinom otpadnih tvari, što uključuje njihovo analiziranje i modeliranje, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa
5. razviti vlastito mišljenje o globalnim procesima i razumjeti ih
6. primijeniti različite analitičke tehnike, analitičke i numeričke metode i programske alate u rješavanju inženjerskih problema
Ishodi učenja:
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij II - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Terenska nastava iz kolegija RIZO održat će se u četvrtak, 25.1.2024.

U sklopu nastave održat će se posjet tvornicama Rekis (recikliranje PET ambalaže) i Vetropack Straža (recikliranje stakla).

Polazak je u 8 h iz ulice Florijana Andrašeca (parking iza Cibone), očekivano vrijeme povratka je oko 17 h.

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

Predavanja iz kolegija Recikliranje i zbrinjavanje otpada započet će 24.10. u 10 h.

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja