Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Structure determination of organic compounds
Šifra: 103250
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Irena Škorić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija:
Upoznati studente s fizikalnim osnovama molekulskih spektroskopija te s primjenom pojedinačno svake metode u kemiji pogotovo pri interpretaciji spektara u određivanju struktura organskih spojeva

Izvedbeni program kolegija:
1. IR spektroskopija - primjena u određivanju struktura organskih spojeva
2. UV/Vis spektroskopija i fluorescencija: instrumentacija, prezentacija spektara, otapala, kromofori, efekt konjugacije
3. NMR spektroskopija: osnovni pristupi, nuklearni magnetski moment. 1H NMR spektri: kemijski pomak i zaklanjanje, integrali, kemijska okolina i kemijski pomak, magnetska anizotropija, konstanta sprege
4. NMR spektroskopija. 13C NMR spektri: kemijski pomaci ugljika-13, integriranje u 13C NMR spektru, NOE efekt, heteronuklearno sprezanje ugljika s deuterijem, fluorom-19 i fosforom-31
5. NMR spektroskopija. Spin-spin sprezanje: mehanizam sprezanja, konstante sprege spektra prvog i drugog reda, sprege dalekog dosega
6. NMR spektroskopija. Dodatna poglavlja u jednodimenzionalnom NMR: izmjena protona u vodi i D2O, tautomerija, protoni na dušikovom atomu, utjecaj otapala na kemijski pomak; Napredne NMR tehnike: DEPT eksperiment, dvodimenzijske spektroskopske metode, COSY, HETCOR
7. Masena spektrometrija: maseni spektrometar, GC/MS, maseni spektar, određivanje molekulske mase i formule, utjecaj izotopa
8. Masena spektrometrija: fragmentacija

Ishodi učenja kolegija:
1. objasniti fizikalne osnove pojedinih molekulskih spektroskopija;
2. odabrati odgovarajuću spektroskopksu metodu;
3. ekstrahirati relevantne podatke iz datih spektara;
4. definirati strukturne jedinice na temelju odabrane spektroskopske metode;
5. korelirati dobivene spektroskopske podatke;
6. kombinirati podatke iz pojedinih spektroskopskih metoda;
7. razviti logički pristup rješavanju uz predlaganje prihvatljive strukture za zadane spektroskopske podatke;

Ishodi učenja na razini kolegija:
1. primijeniti spektroskopske metode u analizi zadanog supstrata;
2. koristiti spektroskopske metode u praćenju reakcijskog procesa;
3. primijeniti stečeno znanje u istraživačkim projektima;
4. sposobnost selekcije prikladnih spektroskopskih metoda pri praćenju uporabe raznih materijala te pri kritičkoj analizi rezultata
Ishodi učenja:
 1. 1. objasniti fizikalne osnove pojedinih molekulskih spektroskopija;
  2. odabrati odgovarajuću spektroskopksu metodu;
  3. ekstrahirati relevantne podatke iz datih spektara;
  4. definirati strukturne jedinice na temelju odabrane spektroskopske metode;
  5. korelirati dobivene spektroskopske podatke;
  6. kombinirati podatke iz pojedinih spektroskopskih metoda;
  7. razviti logički pristup rješavanju uz predlaganje prihvatljive strukture za zadane spektroskopske podatke;
Literatura:
 1. Introduction to Spectroscopy, Third Edition, Brooks/Cole Thomson Learning, Australia, 2001, , D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, , 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Organska kemija
5. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja