Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Sustavi upravljanja okolišem
Šifra: 37935
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s ciljevima, metodologijom i strukturom sustava upravljanja okolišem. Dati pregled znanja i vještina potrebnih za razvoj korištenje alata održivog razvoja.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Preventivni pristup u zaštiti i upravljanju okolišem. Načela i elementi održivog razvoja. Uvod u sustave upravljanja okolišem temeljene na Demingovom ciklusu.
2. Osnovne definicije i pojmovi. Pregled serije normi ISO 14000. Ciljevi normizacije. Pozitivni učinci uvođenja sustava upravljanja okolišem.
3. Temeljne funkcije i težište sustava upravljanja okolišem. Struktura, osnovni elementi sustava upravljanja okolišem i koncept trajnog poboljšavanja.
4. Zahtjevi norme ISO 14001 za sustave upravljanja okolišem. Politika okoliša. Opći i pojedinačni ciljevi. Primjeri utvrđivanja smart ciljeva.
5. Elementi procesa planiranja. Aspekti i utjecaji na okoliš. Identifikacija zakonskih zahtjeva i značajnih aspekata okoliša. Kompetentnost i komunikacija. Primjeri.
6. Dokumentacija sustava upravljanja okolišem. Važnost upravljanja dokumentacijom. Razlika između dokumenata i zapisa. Primjeri.
7. Pripravnost i odziv na izvanredne situacije. Analiza procesa i aktivnosti, aspekata, te mogućih utjecaja na okoliš na primjeru odabrane proizvodnje.
8. Identifikacija neusklađenosti i odgovarajućih korektivnih i preventivnih radnji. Nezavisno ocjenjivanje. Određivanje aspekata i značajnih aspekata na primjeru uslužne djelatnosti.
9. Čistija proizvodnja (ČP); poveznica sustava upravljanja okolišem sa aktivnostima Strategije gospodarenja, otpad u ČP. Identifikacija uzroka nastajanje otpada i pripadajućih preventivnih mjera ČP. Metodologija čistije proizvodnje. Primjeri.
10. Program odgovorna briga. Načela i smjernice. Primjeri poveznica elemenata Odgovorne brige sa ostalim sustavima upravljanja okolišem.
11. Osnovni elementi i struktura Procjene životnog ciklusa, LCA kao alata održivog razvoja.
12. Određivanje cilja i opsega LCA. Inventurna analiza. Primjeri.
13. Kategorije utjecaja. Metodologija LCA. Primjeri.
14. Instrumenti zaštite okoliša. Eko-označavanje. Primjeri.
15. Koncept eko-učinkovitosti. Značajke i struktura procjene ekoučinkovitosti uz korištenje LCA
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA: Razumijevanje i primjena proaktivnog pristupa u očuvanju i zaštiti okoliša. Poznavanje mogućnosti trajnog poboljšavanja učinaka na okoliš
primjenom sustava upravljanja okolišem i LCA metodologije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Redovito pohađanje predavanja i seminara. Aktivno sudjelovanje u raspravama i analizama primjera iz prakse. Samostalna priprema i
izlaganje seminarskog rada
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: Predavanja. Seminari. Konzultacije prema potrebi
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA: Parcijalni ispiti (kolokviji) 2 ili pismeni ispit
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA: Studentska anketa
ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Povezati koncept trajnog poboljšavanja s metodologijom sustava upravljanja okolišem
2. Analizirati procese i aktivnosti i izdvojiti značajne aspekte okoliša
3. Identificirati uzročno posljedičnu vezu aspekata i utjecaja na okoliš
4. Prepoznati kategorije uzroka nastajanja otpada i odgovarajućih preventivnih mjera čistije proizvodnje
5. Skicirati ulazne i izlazni tokove energije i tvari povezanih s proizvodom, uslugama ili procesima primjenom LCA metodologije.
ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI:
1. Razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša
2. Povezati stečena znanja u zaštiti, kontroli i praćenju stanja okoliša te unaprjeđenju i upravljanju okolišem
3. Prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku
OBVEZNA LITERATURA: Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/suo
Ishodi učenja:
 1. Povezati koncept trajnog poboljšavanja s metodologijom sustava upravljanja okolišem
 2. Analizirati procese i aktivnosti i izdvojiti značajne aspekte okoliša
 3. Identificirati uzročno posljedičnu vezu aspekata i utjecaja na okoliš
 4. Prepoznati kategorije uzroka nastajanja otpada i odgovarajućih preventivnih mjera čistije proizvodnje
 5. Skicirati ulazne i izlazni tokove energije i tvari povezanih s proizvodom, uslugama ili procesima primjenom LCA metodologije.
Literatura:
 1. Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/suo, , M. Kovačić i A. Lončarić Božić, , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić:

  prema dogovoru putem e-maila

  Lokacija:
Obavijesti
JMBAG Ostvareni bodovi i uspjeh
0125168350 71,0 - dobar (3)
0119037953 0 - nedovoljan (1)
0125172082 24,0 - nedovoljan (1)

izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 5.7.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

 

JMBAG Ostvareni bodovi i uspjeh
0125173170 65,5 - dobar (3)
0125169059 76,5 - vrlo dobar (4)

izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 14.06.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Ispitni rok 20.04.2024. održati će se u dvorani P2KM-19 s početkom u 14 h. 

Obavještavaju se studenti/studentice o rezultatima ostvarenim na ispitnom roku 15. veljače iz kolegija Sustavi upravljanja okolišem:

 • 0119037953 - nije pristupio/la,
 • 0125174510 - 22,5/100, nedovoljan (1)
 • 0125169059 - 29,5/100, nedovoljan (1)

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 15.02.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Obavještava se student/ica pod JMBAG-om 0125171753 da je ostvario/la 72 od mogućih 100 bodova na pismenom ispitu iz kolegija Sustavi upravljanja okolišem, što odgovara uspjehu dobar (3).

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 02.02.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14h. 

Obavještavaju se studenti kako se ukupni rezultati ostvareni putem parcijalnog polaganja ispita iz Sustava upravaljanja okolišem nalaze u repozitoriju kolegija.

Studenti koji eventualno žele odbiti ocjenu ostvarenu putem parcijalnog ispita mogu to učiniti tako da nastavniku pošalju na mail izjavu kako odbijaju ocjenu najkasnije do 1.2. u 14 h. U suprotnome, smatra se kako ste prihvatili ocjenu.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako su rezultati drugog parcijalnog ispita, odnosno kolokvija iz  Sustava upravljanja okolišem objavljeni u repozitoriju kolegija.

U zasebnom repozitoriju objavljena su pravila debate i pripadajuća literatura koja će vam pomoći u pripremi.
Bodovi ostvareni u debati pribrajaju se isključivo uspjehu ostvarenom putem parcijalnog polaganja ispita, stoga studenti koji izlaze na pismeni ispit nisu dužni sudjelovati u debati.  Mole se studenti da se raspodijele u odgovarajuće uloge sukladno uputama.
Debata će se održati u ponedjeljak 22. siječnja u terminu predavanja. Odabrana je bliska tema za koju priprema ne bi trebala biti složena.


doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se drugi parcijalni ispit iz Sustava upravljanja okolišem održati dana 15. siječnja prema terminu i predavaonici koji će biti objavljeni naknadno na mrežnim stranicama Fakulteta.
Naime, zbog početka protupotresne obnove zgrade Fakulteta na adresi Savska cesta 16 predavaonica više nije dostupna.  

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se prvi parcijalni ispit iz kolegija Sustavi upravljanja okolišem održati dana 13. studenog u terminu predavanja.
Pitanja/natuknice koji će pomoći u pripremi za kolokvij nalaze se u repozitoriju kolegija.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji su upisali kolegij Sustavi upravljanja okolišem (SUO) kako će seminar iz kolegija održati u utorak 7. studenog s početkom u 10:00 h u predavaonici S-P.

Obavještavaju se studenti preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji su upisali kolegij Sustavi upravljanja okolišem (SUO) kako će se seminar iz kolegija održati dana 17. listopada s početkom u 10:00 h u predavaonici S-P.

Obavještavaju se studenti preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji su upisali kolegij Sustavi upravljanja okolišem (SUO) kako će uvodno predavanje iz kolegija održati dana 9. listopada s početkom u 10:00 h u predavaonici S-P.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja