Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Sustavi upravljanja okolišem
Šifra: 47007
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznati studente s ciljevima, metodologijom i strukturom sustava upravljanja okolišem. Dati pregled znanja i vještina potrebnih za razvoj korištenje alata održivog razvoja.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Preventivni pristup u zaštiti i upravljanju okolišem. Načela i elementi održivog razvoja. Uvod u sustave upravljanja okolišem temeljene na Demingovom ciklusu.
2. Osnovne definicije i pojmovi. Pregled serije normi ISO 14000. Ciljevi normizacije. Pozitivni učinci uvođenja sustava upravljanja okolišem.
3. Temeljne funkcije i težište sustava upravljanja okolišem. Struktura, osnovni elementi sustava upravljanja okolišem i koncept trajnog poboljšavanja.
4. Zahtjevi norme ISO 14001 za sustave upravljanja okolišem. Politika okoliša. Opći i pojedinačni ciljevi. Primjeri utvrđivanja smart ciljeva.
5. Elementi procesa planiranja. Aspekti i utjecaji na okoliš. Identifikacija zakonskih zahtjeva i značajnih aspekata okoliša. Kompetentnost i komunikacija. Primjeri.
6. Dokumentacija sustava upravljanja okolišem. Važnost upravljanja dokumentacijom. Razlika između dokumenata i zapisa. Primjeri.
7. Pripravnost i odziv na izvanredne situacije. Analiza procesa i aktivnosti, aspekata, te mogućih utjecaja na okoliš na primjeru odabrane proizvodnje.
8. Identifikacija neusklađenosti i odgovarajućih korektivnih i preventivnih radnji. Nezavisno ocjenjivanje. Određivanje aspekata i značajnih aspekata na primjeru uslužne djelatnosti.
9. Čistija proizvodnja (ČP); poveznica sustava upravljanja okolišem sa aktivnostima Strategije gospodarenja, otpad u ČP. Identifikacija uzroka nastajanje otpada i pripadajućih preventivnih mjera ČP. Metodologija čistije proizvodnje. Primjeri.
10. Program odgovorna briga. Načela i smjernice. Primjeri poveznica elemenata Odgovorne brige sa ostalim sustavima upravljanja okolišem.
11. Osnovni elementi i struktura Procjene životnog ciklusa, LCA kao alata održivog razvoja.
12. Određivanje cilja i opsega LCA. Inventurna analiza. Primjeri.
13. Kategorije utjecaja. Metodologija LCA. Primjeri.
14. Instrumenti zaštite okoliša. Eko-označavanje. Primjeri.
15. Koncept eko-učinkovitosti. Značajke i struktura procjene ekoučinkovitosti uz korištenje LCA
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA: Razumijevanje i primjena proaktivnog pristupa u očuvanju i zaštiti okoliša. Poznavanje mogućnosti trajnog poboljšavanja učinaka na okoliš
primjenom sustava upravljanja okolišem i LCA metodologije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Redovito pohađanje predavanja i seminara. Aktivno sudjelovanje u raspravama i analizama primjera iz prakse. Samostalna priprema i
izlaganje seminarskog rada
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: Predavanja. Seminari.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA: Parcijalni ispiti (kolokviji) 2 ili pismeni ispit
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA: Studentska anketa
ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Povezati koncept trajnog poboljšavanja s metodologijom sustava upravljanja okolišem
2. Analizirati procese i aktivnosti i izdvojiti značajne aspekte okoliša
3. Identificirati uzročno posljedičnu vezu aspekata i utjecaja na okoliš
4. Prepoznati kategorije uzroka nastajanja otpada i odgovarajućih preventivnih mjera čistije proizvodnje
5. Skicirati ulazne i izlazni tokove energije i tvari povezanih s proizvodom, uslugama ili procesima primjenom LCA metodologije.
ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI:
1. kritički ocijeniti podatke te iz njih izvlačiti zaključke
2. vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju
3. sustavno vrednovati svoje rezultate uzimajući u obzir utjecaj svoga posla na društvo i okoliš
OBVEZNA LITERATURA: Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/suo
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Sustavi upravljanja okolišem, Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/suo, M. Kovačić A. Lončarić Božić, , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša
Izborna grupa - Redovni modul - Kemijsko-procesno inženjerstvo
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić:

    prema dogovoru putem e-maila

    Lokacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja