Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Surface engineering
Šifra: 121305
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirela Leskovac
prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Stjecanje znanja o fenomenima površina i međupovršina koji imaju ključnu ulogu u inženjerstvu višekomponentnih materijala. Usvajanje znanja o pristupima analize i modifikacije površina s ciljem kontroliranog optimiranja međupovršine i poboljšanja svojstava materijala u cjelini.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Fenomeni površina. Procesi na površini. Površinska napetost i energija površine. Terminologija. Slobodna energija međupovršine. Kvašenje i razljevanje. Energija površine i rad adhezije. Karakteristike površine i kontaktni kut. Youngova jednadžba i rad adhezije. Karakterizacija površine mjerenjem kontaktnog kuta.
Adhezija. Definicije i teorija. Znanost o adheziji. Osnovna i praktična adhezija. Teorije adhezije: mehanička, adsorpcijska, kemijska, elektrostatska, difuzijska,druge teorije. Adhezija na međupovršini u složenim sustavima.
Međupovršina u adhezijskim spojevima. Osnove tehnologija spajanja. Priprava površine za adhezijsko spajanje. Klasifikacija i primjena adheziva.
Superhidrofobnost. Morfologija površine, vodoodbojna priroda površine lotosovog lista. Samočisteći učinak. Praktična primjena.
Polimerne površine. Termodinamika polimernih površina. Modifikacija polimernih površina. Načini obrade: mehanički, kemijski oksidacijski, plamenom, plazma. Karakterizacija polimernih površina. Tehnike karakterizacije: AES, XPS, SIMS, EPMA, ATR.
Polimer-polimer međupovršine. Primjeri. Kompatibilnost polimera. Simetrične polimerne međupovršine. Samodifuzija. Asimetrične polimerne površine. Debljina i čvrstoća međupovršine. Konformacija lanaca na međupovršini.
Međupovršina u polimernim mješavinama. Mješljivi i nemješljivi polimeri. Međufaza u polimernim mješavinama. Kompatibilizacija mješavina.
Međupovršina u polimernim kompozitima. Utjecaj adhezije na morfologiju, mehanizam popuštanja i mehanička svojstva. Utjecaj svojstava međupovršine: mikrokompoziti vs, nanokompoziti. Modifikacija međupovršine u kompozitima. Novi napredni materijali.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Opće kompetencije učenika proširuju se saznanjima o pojavama površine i sučelja, kao i mogućnostima inženjerskih promjena koje mijenjaju strukturu i svojstva površina i materijala u cjelini - kao inovativan način za nove materijale. Specifične kompetencije povezane su s istraživanjem i modificiranjem procesa koji se javljaju na površinama u industrijskim primjenama, poput adhezije. Ovo znanje je presudno u adheziji spojnih elemenata, obradi i formuliranju novih naprednih višefaznih materijala.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisustvovanje svim oblicima je obvezno (barem 75%).
Usmeni je ispit moguć samo na osobni zahtjev i u posebnim prigodama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja (ex cathedra)

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Predavanja: završni ispit (pisani)

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa
Ishodi učenja:
  1. Objasniti i analizirati fenomene površina i međupovršina (slobodnu energiju površine, termodinamičke parametre na međupovršini, adhezija) u inženjerstvu materijala
  2. Analizirati i zaključivati o kemijskim i strukturnim karakteristikama površina i međupovršina u ovisnosti o proizvodnji i svojstvima materijala (kompozita, mješavina, adhezijskih materijala)
  3. Izabrati način modifikacije i mijenjati međupovršinu u višefaznim sustavima
  4. Koristiti različite tehnike karakterizacije u ocjeni svojstava i kvalitete materijala u cjelini
  5. Povezati elemente optimizacije adhezije s ciljem poboljšanja svojstava materijala u danim uvjetima primjene
Literatura:
  1. Lectures handouts, , M. Leskovac, S. Lučić Blagojević, , 2018.
  2. Handbook of Adhesion, , D. E. Packham (Ed), Longman Group, United Kingdom, 1992.
  3. Polymer Surface Modification; Relevance to Adhesion, Vol.2, , K. L. Mittal, VSP, Netherlands, 2000.
2. semestar
Izborni kolegiji - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja