Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Tehnologije bojila i premaza
Šifra: 63397
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
izv. prof. dr. sc. Zvonimir Katančić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje studenata s vezivima, temeljnom komponentom premaza koji je nosioca svojstava premaza te njihovom sintezom, svojostima koja određuju područje odnosno uvjete primjene. Stjecanje znanja o karakteristikama ostalih komponenti premaznih sredstava, njihovom utjecaju na svojstva konačnog proizvoda te procesima proizvodnje i primjene. Upoznavanje s osnovnim pojmovima o boji, te razumijevanje korelacije između kemijske strukture organskih spojeva i obojenosti. Upoznavanje klasifikacije organskih bojila i osnovnih kemijskih i primjenskih obilježja pojedinih skupina. Stjecanje znanja o tehnologiji proizvodnje odabranih organskih bojila i pigmenata.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvod; Premazi i bojila. Uvod; veziva
2. Procesi nastajanja veziva; autooksidativna, adicijska i kondenzacijska polimerizacija
3. Svojstva premaza; kemijska, fizikalna, mehanička
4. Veziva prirodnog porijekla; smole, biljna ulja, derivati celuloze
5. Sintetske smole; alkidne, epoksi, poliuretanske, silikonske, epoksidne, akrilne
6. Klasifikacija premaznih sredstava. Struktura i svojstva pigmenata i njihova uloga u premaznim sredstvima.
7. Punila u premaznim sredstvima. Utjecaj sadržaja punila na svojstva premaznog sredstva i suhog filma. Sličnosti i razlike u odnosu na pigmente.
8. Otapala u premaznim sredstvima. Teorija topljivosti. Premazna sredstva na bazi vode.
9. Klasifikacija i uloga te mehanizmi djelovanja pojedinih tipova aditiva u premaznim sredstvima.
10. Proizvodnja i primjena premaznih sredstava. Metode ispitivanja premaznih sredstava i suhog filma.
11. Osnovni pojmovi o boji. Empirijske korelacije između kemijske strukture organskih spojeva i njihove boje. Industrijska primjenjivost obojenih spojeva.
12. Klasifikacija i obilježja pojedinih skupina organskih bojila. Color Indeks.
13. Područja primjene organskih bojila (tekstilna, netekstilna, funkcionalna bojila i optička bijelila)
14. Tehnološki procesi proizvodnje organskih bojila iz odabranih kemijskih/primjenskih skupina.
15. Organski pigmenti: optimizacija sinteze i operacije fizikalne obrade. Utjecaj kristalne strukture i veličine čestica na primjenska svojstva pigmenata
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA: Razumijevanje procesa sinteze veziva. Sposobnost analiziranja i povezivanja utjecaja strukture na svojstva. Razumijevanje i rješavanje problema vezanih za sintezu, strukturu i svojstva. Usvajanje načela formulacije i utjecaja pojedinih komponenti na primjenska svojstva premaznih sredstava i karakteristike suhog filma. Znanja o tehnološkim procesima proizvodnje, o kemijskim i primjenskim svojstvima organskih bojila i pigmenata

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Redovito pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi. Izostanak s vježbi mora se nadoknaditi. Prije polaganja ispita student je dužan izraditi i kolokvirati sve vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: Predavanja. Laboratorijske vježbe
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA: Parcijalni ispiti (kolokviji) 2 ili pismeni ispit
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA: Studentska anketa
ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Utvrditi osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti
2. Utvrditi područja primjene i klasifikaciju bojila.
3. Odabrati tehnološke procese proizvodnje odabranih organskih bojila i pigmenata za različite primjene
4. Predvidjeti područja primjene premaznih sredstava obzirom na njihove karakteristike
5. Predvidjeti utjecaj strukture i svojstva komponenti na njihovu ulogu u premaznom sredstvu
6. Utvrditi utjecaj ključnih parametara procesa proizvodnje premaznih sredstava na primjenska svojstva konačnog proizvoda
7. Argumentirati rezultate samostalnog laboratorijskog rada u pismenom i usmenom obliku
ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET PRIDONOSI:
1. primijeniti široko i duboko znanje iz područja matematike, kemije, kemijskog inženjerstva i drugih znanosti za rješavanje znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema u području svoje ekspertize
2. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko inženjerskim problemima
3. primijeniti inovativne metode rješavanja problema zasnovane na temeljnim načelima
4. samostalno planirati teorijska i eksperimentalna istraživanja
OBVEZNA LITERATURA: Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija https://www.fkit.unizg.hr/predmet/tbp
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. Tehnologije bojila i premaza, Z. Katančić, Nastavni tekstovi,
    A. Lončarić Božić, Nastavni tekstovi,
    S. Papić, Kemija i tehnologija industrijskih bojila, interna skripta, FKIT, 2008.
    https://www.fkit.unizg.hr/predmet/tbp, Z. Katančić, S. Papić, A. Lončarić Božić, , .
  2. , H. Zollinger, Color Chemistry, VCH, Weinheim, 1987.
    K. Hunger, Industrial Dyes, Wiley-VCH, Weinheim, 2002., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Tehnološki procesi organske industrije
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Termini konzultacija:
Obavijesti

Ispitni rok 15.02.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h.

Ispitni rok 02.02.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h.

 2. Kolokvij iz kolegija Tehnologija bojila i premaza održat će se 17.1.2024. u 13 h u ZGV2.

Ana Lončarić Božić

Obavještavaju se studenti da će se vježbe na kolegiju Tehnologije bojila i premaza održati 27. listopada te 10. i 17. studenog 2023. u terminu od 8 do 10 h u Laboratorij za tehnologije zaštite okoliša II / Laboratorij za analizu voda IX, na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (Savska cesta 16/II. kat lijevo).

 

Za kolegij:
Josipa Papac Zjačić, mag.ing.oecoing.
Elza Štefanović, mag.ing.cheming.

Predavanja iz kolegija Tehnologije bojila i premaza započet će u srijedu, 11 10. 2023. prema rasporedu.

 

Doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

Prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja