Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Glasovanje je završilo!
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Tehnologijski management i inovacije
Šifra: 63778
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivana Steinberg
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija
Upoznati studente završne godine diplomskog studija s pojmom inovacija u kontekstu komercijalizacije novih tehnolgija. Savladavanje osnovnih pojmova i koncepcijskih pristupa u procesu razvoja inovativnog proizvoda ili usluge koji uključuje znanstvenu, tehnologijsku, organizacijsku, financijsku i poslovnu komponentu.
Izvedbeni program kolegija 1. Uvod u kolegij Tehnologijski management i inovacije
Introduction to the TM&I course
2. Inovacije i razvoj istraživanje,
Innovation and R&D
3. Intelektualno vlasništvo
Intellectual Property
4. Transfer tehnologije i strategijsko iskorištavanje intelektualnog vlasništva
Technology Transfer & Strategic Exploitation of IP
5. Razvoj novih proizvoda
New product development (NPD)
6. Šest faza u razvoju novih proizvoda
The Six Phases of NPD
7. Uvod u projektni management I
Introduction to Project Management I
8. Uvod u projektni management II
Introduction to Project Management II
9. Uvod u projektni management III
Introduction to Project Management III
10. Financiranje tehnoloških start-up tvrtki, Poslovni plan
Technology Start-Up Companies Funding , Business Plans
11. Sažetak kolegija TN&I
Summary of TM&I course
12. Završno ponavljanje/Upute za prezentacije poslovnih planova
Final Revision/Instructions for BP presentation
13. Prezentacije poslovnih planova: Pitanja i odgovori: Rasprava
BP presentations Q&A session: Discussion
14. Prezentacije poslovnih planova: Pitanja i odgovori: Rasprava
BP presentations Q&A session: Discussion
15. Prezentacije poslovnih planova: Pitanja i odgovori: Rasprava
BP presentations Q&A session: Discussion
Preduvjeti za upis predmeta -
Preduvjeti za polaganje predmeta -
Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Opće: vještine predstavljanja rada, timski i samostalni istraživački rad, inovativnost, poduzetničke vještine
Specifične: osnovno razumijevanje procesa komercijalizacije intelektualnog vlasništva, pretraživanje patentnih baza podataka, sposobnost planiranja jednostavnih projekata korištenjem odgovarajućih tehnika i software-a, pisanje jednostavnog poslovnog plana, usvajanje terminologije u području praćenjem predavanja (odabrani dijelovi) i literature na engleskom jeziku

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Obavezno prisustvovanje predavanjima i seminarima; redovito predavanje domaćih zadaća (usmeno i pismeno); obavezno čitanje zadane literature (rasprava na seminarima); prezentacija završnog projekta

Način izvođenja nastave
Predavanja, seminari, studentske prezentacije domaćih zadaća, rasprave, uz sudjelovanje stručnjaka iz područja.
Način provjere znanja i polaganja ispita
Kontinuirano praćenje i bodovanja rada studenata:
Domaće zadaće, završni projekt i prezentacija poslovnog plana

Način praćenja kvalitete i uspješnosti kolegija
Studentska anketa

Ishodi učenja kolegija
1. razumjeti i objasniti ulogu inovacija u kontekstu znanstvenog istraživanja i razvoja provedenog na javnim institucijama i privatnim tvrtkama
2. opisati i razlikovati pojmove intelektualno vlasništvo i pravo intelektualnog vlasništva; identificirati ih i ilustrirati primjerima u primjeni
3. razumjeti postupak transfera tehnologije i opisati načine strategijskog iskorištavanja intelektualnog vlasništva
4. opisati i identificirati korake u procesu razvoja novih proizvoda
5. primijeniti metodologiju projektnog managementa
6. predložiti primjer tehnologijske start-up tvrtke i sastaviti poslovni plan za njezino osnivanje i rano financiranje

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. primijeniti ideje u okviru znanstveno-istraživačkog rada
3. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
4. kreirati mišljenja na temelju nekompletnih ili ograničenih informacija
5. objektivno procijeniti rezultate rada da bi ih se sažeto prezentiralo
6. planirati projekte
7. pokazati sposobnost samostalnog rada uz minimalno mentorstvo
8. objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno
9. razviti interakciju sa znanstvenicima iz drugih disciplina sudjelovati u multidisciplinarnim timovima

Obvezna literatura
1. The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice. M. Dodgson, D. Gann, A. Salter. Oxford University Press, 2008.
2. Intellectual Property for Managers and Investors. S.J. Frank. Cambridge University Press, 2006.
3. Project Manager: Mastering the Art of Delivery in Project Management. Richard Newton. Financial Times / Prentice Hall, 2007.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice. M. Dodgson, D. Gann, A. Salter. Oxford University Press, 2008.
  2. Intellectual Property for Managers and Investors. S.J. Frank. Cambridge University Press, 2006.
  3. Project Manager: Mastering the Art of Delivery in Project Management. Richard Newton. Financial Times / Prentice Hall, 2007., , , .
 2. , 1. Microsoft Office Project 2007 Step by Step. Carl Chatfield and Timothy Johnson. Microsoft Press (2007).
  2. Project Management: Orientation for Decision Makers. John Dingle. (1997)., , , .
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemija okoliša
Obavezni predmet - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Obavezni predmet - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti

Predavanja iz TM&I počinju prema rasporedu (ponedjeljak, 9. 10. u 12 h , S-0).

Ovdje je poveznica za pristup TM&I MS Teamu.

 

 

Drage kolegice i kolege, 

nastavu iz TM&I započinjemo 11. listopada u 12,00 h (MKM 19).

Veselim se kontaktnoj nastavi i želim vam sretan početak vaše posljednje godine studiranja na FKIT-u!

Poveznica na MS Teams grupu.

Ivana Steinberg

Drage kolegice i kolege, 

molila bih vas da se uključite u kolegij na MS Teams aplikaciji pomoću sljedećeg linka.

Nastava će se uglavnom održavati na daljinu, u terminu objavljenom u rasporedu (manje modifikacije moguće).  Predlažem da se do sutra, 8. 10. do 9,30 h, uključite u tim i nakon toga možemo održati sastanak uživo i dogovoriti ostale detalje. 

Želim nam svima sretan nastavak druženja na daljinu, s više interakcije i inovativnih oblika nastave!

Lijep pozdrav,

Ivana Steinberg

 

 

Za upis ocjene iz kolegija (odličan 5) treba prijaviti prvi ispitni rok, 31.1.2020.

Mole se studenti da do ponedjeljka (27.1.) u anketi lijevo odaberu tri tvrtke (ne vlastitu!) u koje bi investirali na temelju izloženog poslovnog plana! Rezultati ankete bit će vidljivi nakon glasovanja (27.1. u 15 sati).

Prezentacije poslovnih planova održat će se u redovnim terminima kolegija 15. i 22. siječnja 2020. s početkom u 11:00 sati (ne u 11:15 kako je bilo do sada!). Dodatna pojašnjenja za izradu poslovnih planova nalaze se u repozitoriju u mapi LECTURE 9. Raspored prezentiranja određen je nasumičnim odabirom:

15.1. će poslovni plan prezentirati grupe sa sljedećim CEO: 

 1. Vesić
 2. Ivezić
 3. Grošić
 4. Andrić I.

22.1. prezentiraju sljedeće grupe:

 1. Čavarović
 2. Grbić
 3. Bukvić
 4. Čipor

Prezentacija smije trajati maksimalno 20 minuta.

Do održavanja  prezentacije svatko treba uploadati sažetak vlastitog doprinosa poslovnom planu grupe (maskimalno 5 strana Word ili pdf, sa svim slikama, tablicama, grafikonima) na stranicu Homework uploads, mapa Završna izvješća 2019-2020

U srijedu, 08.01.2020.  u terminu predavanja iz Tehnologijskog managementa održat će se  konzultacije u prostorima Zavoda za opću i anorgnasku kemiju. Ukoliko imate pitanja vezanih uz izradu poslovnog plana/završnih prezentacija, najavite svoj dolazak na pkassal@fkit.hr.

U srijedu, 16. listopada 2019. u  11 h, u MKM 20,  započinjemo s uvodnim predavanjem iz kolegija "Tehnologijski management i inovacije" . 

Prezentacije poslovnih planova održat će se u redovnim terminima kolegija 16. i 23. siječnja 2018. s početkom u 11:00 sati (ne u 11:15 kako je bilo do sada!). Peteročlane grupe će držati prezentaciju 16. 1., a četveročlane 24. 1. Prezentacija smije trajati maksimalno 20 minuta.

Na termin svoje prezentacije svatko treba donijeti sažetak vlastitog doprinosa poslovnom planu grupe, te isti poslati na pkassal@fkit.hr

Ključne riječi za pretraživanje znanstvenih i patentnih baza objavljene su u repozitoriju, u mapi LECTURE 2. Rok za predaju zadaće je 7.11.2018.

U srijedu, 10. listopada 2018. u  11 h, u MKM 20,  započinjemo s uvodnim predavanjem iz kolegija "Tehnologijski management i inovacije" .  

Prezentacije poslovnih planova održat će se u redovnim terminima kolegija 17. i 24. siječnja 2018. s početkom u 11:00 sati (ne u 11:15 kako je bilo do sada!). Grupe 1, 2, 3 i 4 (prema rasporedu grupa) držat će prezentaciju 17. 1., a 5, 6, 7 i 8 24. 1. Prezentacija smije trajati maksimalno 20 minuta.

Na termin svoje prezentacije svatko treba donijeti sažetak vlastitog doprinosa poslovnom planu grupe, te isti poslati na pkassal@fkit.hr

U srijedu, 10.01.2018.  u terminu predavanja iz Tehnologijskog managementa održat će se  konzultacije u prostorima Zavoda za opću i anorgnasku kemiju. Ukoliko imate pitanja vezanih uz izradu poslovnog plana/završnih prezentacija, najavite svoj dolazak na pkassal@fkit.hr.

 

 

Grupe za završne projekte su objavljene na poveznici

Promjena grupe je moguća, ali samo u slučaju da su oba studenta suglasna oko zamjene grupe (1 za 1). Krajnji rok za izmjenu grupa je do sutrašnjeg predavanja. 

U repozitoriju se nalazi predavanje 3 (jučerašnje predavanje), gdje je na zadnjem slideu opisana domaća zadaća.

Ukratko, cilj zadaće je identificirati 6 kompanija kojima biste mogli licencirati "vaš" patent, koji ste odabrali u prethodnoj zadaći. Objasnite odabir svih 6 tvrtki u maksimalno 600 riječi (Word dokument) ili 6 slideova (Powerpoint prezentacija).

Zadaću treba predati u mapu HW 3 2017, na podstranici Homework uploads. 

Ključne riječi nalaze se u repozitoriju, u mapi LECTURE 2. 

U sklopu zadaće potrebno je i ukratko (2-3 rečenice) objasniti kako i zašto je odabran patent.

Za sva pitanja obratiti se na pkassal@fkit.hr. 

Preko poveznice se možete priključiti kolegiju TM&I na MS Teams platformi.

Mole se studenti da do ponedjeljka (28.1.) u anketi lijevo odaberu tri tvrtke (ne vlastitu!) u koje bi investirali na temelju izloženog poslovnog plana!

 

Popis konačnih ocjena iz kolegija nalazi se na poveznici:

Ocjene

Ocjene su temeljene na zadaćama i prisutnosti.

Za upis ocjene treba prijaviti prvi ispitni rok, 1.2.2019. 

Ukoliko već niste, indekse za upis ocjene možete ostaviti u studentskoj referadi u ponedjeljak, 5.2.2018., do 11 h. Moći ćete ih tamo preuzeti isti dan nakon 12 h.  

Završne prezentacije poslovnih planova odrađene su uspješno. Prebrojavanje glasova je pokazalo da bi studenti investirali u start-up tvrtke Drug Na-Nose i Nalm : 

Rezultati studentskih glasova

"Poslovni anđeli" investirali bi u Nalm, Peletext i Drug Na-Nose.

Popis završnih ocjena iz kolegija: 

Ocjene TMI 2017

Prijavite prvi ispitni rok (2.2.), a indekse za upis ocjene ostavite u referadi. Ukoliko imate pitanja, javite se na pkassal@fkit.hr.

 

Mole se studenti iz grupe SAINT da pošalju svoje završno izvješće (svoj dio poslovnog plana) na pkassal@fkit.hr.

U srijedu, 11. listopada 2017. u  11 h, u MKM 20,  započinjemo s uvodnim predavanjem iz kolegija "Tehnologijski management i inovacije" .  

Završne prezentacije poslovnih planova su sve odrađene vrlo uspješno. Prebrojavanje glasova je pokazalo da bi studenti investirali u start-up tvrtke Polyzator i Oledalo, dok bi "poslovni anđeli" najprije investirali u Corro-control i Polyzator

Popis završnih ocjena iz kolegija: 

TMI 2016 ocjene

Prijavite prvi ispitni rok, a indekse za upis ocjene ostavite u referadi. Ukoliko imate pitanja, javite se na pkassal@fkit.hr.

 

Prezentacije poslovnih planova održat će se u redovnim terminima kolegija 18. i 25. siječnja 2017. s početkom u 11:00 sati (ne u 11:15 kako je bilo do sada!).

Na termin vlastite prezentacije svatko treba donijeti sažetak svog doprinosa poslovnom planu grupe, te isti poslati na pkassal@fkit.hr

U srijedu, 11.01.2017.  u terminu predavanja iz Tehnologijskog managementa održat će se  konzultacije u prostorima Zavoda za opću i anorgnasku kemiju. Ukoliko imate pitanja vezanih uz izradu poslovnog plana/završnih prezentacija, najavite svoj dolazak na pkassal@fkit.hr.

 

Ključne riječi za analizu patenta nalaze se u repozitoriju, u mapi LECTURE 2.

Poštovani studenti,
svi ste uspješno prezentirali poslovne planove i time položili kolegij Tehnologijski management i inovacije s odličnim uspjehom. Indekse za upis ocjena potrebno je ostaviti u referadi u srijedu 27.01.2016. godine do 10h. Indekse s upisanim ocjenama možete podići na Zavodu, isti dan kod asistenata Petra Kassala i Eme Horak.

Prezentacije poslovnih planova održat će se prema rasporedu po grupama u redovnim terminima kolegija 13. i 20. siječnja 2016. s početkom u 11:00 sati (ne u 11:15 kako je bilo do sada!).

U srijedu, 23.12.2015.  u terminu predavanja iz Tehnologijskog managementa održat će se  konzultacije u prostorima Zavoda za opću i anorgnasku kemiju. Dođite ukoliko imate pitanja vezanih uz izradu poslovnog plana/završnih prezentacija.

Izmijenjene ključne riječi za 2. zadaću (analiza patenta) nalaze se u repozitoriju, u mapi LECTURE 2.

Otvorenje Sajma ideja započinje u 10 sati. Molim vas da dođete na otvorenje i poslušate predavanja, Dvorana HGK, Nova cesta 3-7, Zagreb.

Upitnici  će biti podijeljeni sudionicima prilikom registracije, tako da ne  morate osobno kontaktirati sudionike. Vaš dio posla će biti analizirati odgovore i napisati izvješće. Vidimo se na Sajmu!

Molila bih sve studente da ostave indekse u referadi najkasnije do petka 6. veljače u 10 sati. Indekse s upisanim ocjenama i snimke vaših prezentacija poslovnih planova možete podići na Zavodu, isti dan u 11 sati kod asistenta Petra Kassala.

Prezentacije poslovnih planova održat će se prema rasporedu po grupama  u redovnim terminima kolegija 14. i 21. siječnja 2015. s početkom u 11:00 sati (ne u 11:15 kako je bilo do sada!).

U srijedu 14. siječnja u 11:00 sati, neposredno prije početka prezentacija održat će se anketa. 

 

 

 

U srijedu, 5. listopada 2016. u  11 h, u MKM 20,  započinjemo s uvodnim predavanjem iz kolegija "Tehnologijski management i inovacije" .  

Dodatnu literaturu, koja vam može pomoći u izradi poslovnog plana, možete naći u mapi LECTURE 9.