Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Tehnološki procesi organske industrije
Šifra: 46948
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje sa značajem organske kemijske industrije i brojnim proizvodima bitnim za suvremeno gospodarstvo, te stalnim potrebama za razvojem i promjenama. Sažeto o osnovama kemijsko tehnoloških procesa. Stjecanje znanja o temeljnim procesima organske kemijske industrije (sulfoniranju i sulfatiranju, nitriranju, redukciji, oksidaciji, alkilaciji, hidrolizi, halogeniranju) što obuhvaća razumijevanje dijagrama tijeka procesa i procesnih uvjeta, reakcijskih mehanizama, kinetike, termodinamike, te primjere poboljšanja procesa u smislu bolje selektivnosti i ekološke prihvatljivosti.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvodno predavanje, karakteristike i uloga organske kemijske industrije. Pregled važnih intermedijera i proizvoda.
2. Raznolikost proizvoda organske kemijske industrije (organska bojila, premazi, grafičke boje, sapuni, detergenti, kozmetički proizvodi, agrokemikalije, farmaceutski proizvodi, sintetske smole, gume, plastične mase, eksplozivi).
3. Sažeto o osnovama kemijsko tehnoloških procesa. Elementarni koraci procesa, dovođenje reaktanata u reakcijsku zonu, kemijske reakcije i izdvajanje produkata iz reakcijske zone. Ukupna brzina procesa; kinetički i difuzijski kontrolirani procesi. Kemijska ravnoteža i iskorištenje produkta.
4. Sirovine organske kemijske industrije. Osnovni procesi pretvorbe sirovina u prekursore organske kemijske industrije.
5. Sulfoniranje. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetika i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
6. Sulfatiranje. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetika i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
7. Nitriranje. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetika i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
8. Redukcija. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetika i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
9. Oksidacija. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
10. Alkilacija I. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa Friedel-Craftsove alkilacije. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
11. Alkilacija II. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa esterifikacije i eterifikacije. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
12. Halogeniranje I. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
13. Halogeniranje II. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
14. Hidroliza. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
15. Osnovni koncepti zelene kemije i njihova primjena u organskoj kemijskoj industriji. Primjeri poboljšanja temeljnih procesa organske kemijske industrije u smislu bolje selektivnosti i ekološke prihvatljivosti.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Inženjerska znanja o temeljnim procesima organske kemijske industrije, problematici i potrebi za razvojem alternativnih, novih ekološki prihvatljivijih tehnologija. Poznavanje intermedijera i proizvoda važnih za suvremeno gospodarstvo.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama, sudjelovanje u debati.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima i odrađene vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i vježbe

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dva parcijalna ispita (kolokvija),
Pismeni ispit,
Usmeni ispit u slučaju graničnog uspjeha.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Generalizirati obilježja intermedijera i proizvoda organske kemijske industrije.
2. Argumentirati odabir reakcijskih agensa i procesnih uvjeta za temeljne procese organske kemijske industrije (sulfoniranje, nitriranje, alkiliranje, redukcija, oksidacija, halogeniranje i hidroliza) temeljem znanja organske kemije, kemijskog reakcijskog inženjerstva te tehničke termodinamike
3. Skicirati dijagrame tijeka temeljnih procesa organske kemijske industrije
4. Usporediti industrijske postupke proizvodnje odabranih, važnih intermedijera organske kemijske industrije.
5. Vrjednovati mogućnosti poboljšanja procesa u smislu postizanja bolje selektivnosti i ekološke prihvatljivosti.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Riješiti probleme znanstvenim pristupom, čak i kada su oni nepotpuno formulirani ili formulirani na neuobičajen način, pružajući spektar mogućih rješenja.
2. Primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima.
3. Vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju.
4. Metodički razvrstavati znanje iz različitih područja te iz njih sustavno izvlačiti zaključke.

OBVEZNA LITERATURA:
1. M. Kovačić, Tehnološki procesi organske industrije (interna skripta)

Dodatna literatura:
1. R.C. Wittcoff, Industrial Organic Chemicals, John Wiley & Sons, New York, 1996.
2. H.G. Franck, J.W. Stadelhofer, Industrial Aromatic Chemistry, Springer-Verlag, New York, 1988.
3. P. H. Grogins, Tehnološki procesi u organskoj sintezi, Građevinska knjiga, Beograd, 1967.
4. D.T. Allen, D.R. Shonnard, Green Engineering, Prentice Hall PTR, New Jersey, 2002.
5. F. Cavani, G. Centi, S. Perathoner, F. Trifiro, Sustainable Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2009.
6. D. Yu Murzin, Chemical Reaction Technology, De Gruyter, Berlin, 2015.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. Tehnološki procesi organske industrije, Interna skripta, M. Kovačić, , .
 2. Industrial Organic Chemicals, , R.C. Wittcoff, John Wiley & Sons, New York, 1996.
 3. Industrial Aromatic Chemistry, , H.G. Franck, J.W. Stadelhofer, Springer-Verlag, New York, 1988.
 4. Tehnološki procesi u organskoj sintezi, , P.H. Groggins, Građevinska knjiga, Beograd, 1967.
 5. Green Engineering, , D.T. Allen, D.R. Shonnard, Prentice Hall PTR, New Jersey, 2002.
 6. Sustainable Industrial Chemistry, , F. Cavani, G. Centi, S. Perathoner, F. Trifiro, Wiley-VCH, Weinheim, 2009.
 7. Chemical Reaction Technology, , D. Yu Murzin, De Gruyter, Berlin, 2015.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Marin Kovačić:

  prema dogovoru putem e-maila

  Lokacija:
Obavijesti

Obavještava se student/ica pod JMBAG-om 0125170618 kako je na ispitnom roku 20. travnja iz kolegija Tehnološki procesi organske industrije ostvario/la 81,5 od 100 ukupno bodova, te konačnu ocjenu vrlo dobar (4).

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Ispitni rok 20.04.2024. održati će se u dvorani P2KM-19 s početkom u 14 h. 

Na pismenom ispitu iz Tehnoloških procesa organske industrije održanom na ispitnom roku 15. veljače, studenti/studentice pod odgovarajućim JMBAG-om ostvarili/ostvarile su sljedeće rezultate:

 • 0125170618 - 58,5/100
 • 0125163910 - 81,5/100

Usmeni ispit održat će se 20. veljače s početkom u 13:00 h u kabinetu nastavnika, na adresi Savska cesta 41C (zgrada Zagrepčanka), 2. kat, jugozapadno krilo.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se pismeni ispit iz TPOI na roku 15. veljače održati u predavaonici MKV-20, s početkom u 14 h.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještava se student/ica pod JMBAG-om 0125167790 kako je na ispitnom roku 2. veljače 2024. iz kolegija Tehnološki procesi organske industrije ostvario/la 83/100 bodova, odnosno ocjenu vrlo dobar (4).

Obzirom kako nije riječ o graničnom uspjehu, usmeni dio ispita nije obavezan. 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako se rezultati ostvareni putem parcijalnog polaganja ispita nalaze u repozitoriju kolegija.

Ovom prilikom podsjećaju se studenti koji su zadovoljni ocjenom da prijave ispitni rok kako bi im se upisala ocjena.

Ukoliko prijavite rok, a želite odbiti ocjenu i izaći na pismeni ispit, obavijestite me e-mailom do 1.2. u 14 h kako odbijate ocjenu ostvarenu putem parcijalnog polaganja ispita. 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako su pravila debate i literatura koja će pomoći u pripremi za istu dostupni putem poveznice.

Studenti su dužni raspodijeliti se u uloge određene pravilima te javiti dogovorenu raspodjelu nastavniku do utorka 23. siječnja u 13h.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako se rezultati ostvareni na drugoj parcijalnoj provjeri znanja nalaze u repozitoriju kolegija.

Pravila i tema debate zakazane za četvrtak 25. siječnja objavit će se do kraja dana. 
Obzirom kako se bodovi ostvareni u debati pribrajaju bodovima ostvarenim iz parcijalnog polaganja ispita, u njoj sudjeluju studenti koji su zadovoljili na oba parcijalna ispita.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Podsjećaju se studenti kako je drugi parcijalni ispit iz kolegija Tehnološki procesi organske indsutrije (TPOI) predviđen za četvrtak 11. siječnja 2024. u terminu predviđenom rasporedom.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako se u repozitoriju kolegija nalazi ažurirana skripta za vježbe te popis grupa za vježbe iz kolegija TPOI.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se prvi parcijalni ispit (kolokvij) iz Tehnoloških procesa organske industrije održati dana 16.  studenog. U kolokvij ulaze cjeline sve do redukcije.
U repozitoriju kolegija nalazi se popis pitanja/natuknica koji će pomoći u pripremi za parcijalni ispit.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se uvodno predavanje iz kolegija Tehnološki procesi organske industrije održati 12. listopada u predavaonici ZG-V2 (Zagrepčanka) s početkom u 8:00. 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti o rezultatima ostvarenim na ispitnom roku 15. rujna:

JMBAG

Ostvareni bodovi

Konačna ocjena

0125167930

60

dovoljan (2)

0125165322

66

dobar (3)

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja