Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Upravljanje otpadom
Šifra: 37942
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s problematikom otpada, načinima njegova nastajanja, vrstama otpada te mogućnostima smanjenja, vrednovanja, obrade i konačnog odlaganja.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Otpad, osnovni pojmovi. Seminar: Studenti u grupama sami obrađuju teme seminarskih zadataka zadanih od strane predmetnog nastavnika i asistenta prilikom čega se upoznaju sa problematikom otpada, načinima njegova nastajanja, vrstama otpada te mogućnostima smanjenja, vrednovanja, obrade i konačnog odlaganja kroz primjere iz prakse.
2. Klasifikacija otpada prema mjestu nastajanja
3. Klasifikacija otpada prema svojstvima.
4. Zakonodavstvo RH za područje gospodarenja otpadom. Strategija i Plan gospodarenja otpadom u RH
Seminar: zadatak 1
5. Održivi razvoj i upravljanje otpadom.
6. Čistija proizvodnja: načela, metodologija.
Seminar: zadatak 2
7. Hijerarhija upravljanja otpadom, preventivne strategije.
Seminar: zadatak 3
8. Otpad u kemijskoj industriji: uzroci i mjesta nastajanja, načini smanjenja.
Seminar: zadatak 4
9. Komunalni i industrijski otpad. Inertni i neopasni otpad.
Seminar: zadatak 5
10. Opasni otpad. Posebne kategorije otpada
Seminar: zadatak 6
11. Cirkularna ekonomija i mjere postupanja s otpadom
12. Prikupljanje otpada, razvrstavanje, recikliranje.
Seminar: zadatak 7
13. Odlaganje otpada i odlagališta otpada.
Seminar: zadatak 8
14. Procjedne vode odlagališta otpada i njihova obrada
Seminar: zadatak 9
15. Metode obrade otpada. MBO TTO

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razumijevanje problema otpada i usvajanje osnovnih načela upravljanja otpadom i mjera postupanja s različitim tipovima otpada.
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima i seminarski rad
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja, seminar, terenska nastava
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
3 parcijlana ispita. Pismeni ispit. Usmeni ispit prema procjeni nastavnika.
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine

ISHODI UČENJA KOLEGIJA :
1. Povezati probleme zaštite okoliša sa pitanjima nastajanja i upravljanja otpadom
2. Analizirati hijerarhiju upravljanja otpadom sukladno načelima održivog razvoja
3. Predložiti mogućnosti smanjenja nastajanja otpada obzirom na uzroke nastajanja
4. Kategorizirati vrste otpada i njihove karakteristike
5. Uskladiti mjere postupanja s otpadom obzirom na njegove karakteristike

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Prepoznati temeljne elemente ekoinženjerstva u fenomenima transporta i bilancama tvari i energije, jediničnim operacijama koje se primjenjuju u zaštiti okoliša, reaktorima i bioreaktorima, termodinamici
2. Razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša
3. definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja
4. primijeniti zakonske propise iz područja zaštite okoliša
Ishodi učenja:
 1. Povezati probleme zaštite okoliša sa pitanjima nastajanja i upravljanja otpadom
 2. Analizirati hijerarhiju upravljanja otpadom sukladno načelima održivog razvoja
 3. Predložiti mogućnosti smanjenja nastajanja otpada obzirom na uzroke nastajanja
 4. Kategorizirati vrste otpada i njihove karakteristike
 5. Uskladiti mjere postupanja s otpadom obzirom na njegove karakteristike
Literatura:
 1. , 1. H. Kušić, Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija, , , .
 2. , 2. B. Crittenden, S.Kolaczkowski, Waste Minimization; A Practical Guide, Institution of Chemical Engineers, Rugby, Warwickshire, UK, 1995.
  3. T. D. Allen, K. S. Rosselot, Pollution Prevention for Chemical Processes, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA 1997.
  4. R. S. Gupta, Environmental Engineering and Science, Government Institutes, Rockville, MD,USA, 1997.
  www.mzoip.hr; www.azo.hr; www.apo.hr; www.fzoeu.hr; www.sciencedirect.com, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Hrvoje Kušić:

  Prema dogovoru, uz najavu e-mailom.

  Lokacija:
Obavijesti

Ispitni rok 14.06.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Ispitni rok 20-04.2024. održati će se u dvorani P2KM-19 s početkom u 14 h. 

Ispitni rok 15.02.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14 h. 

Ispitni rok 02.02.2024. održati će se u dvorani MKV-20 s početkom u 14h. 

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij "Upravljanje otpadom" da će se u četvrtak (11.1.2024. ) u terminu seminara održati predavanje (15-17 h; MKM 19) umjesto standardnog termina u utorak.

 

Za kolegij,

Josipa Papac Zjačić, mag. ing. oecoing.

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij "Upravljanje otpadom" da će se u četvrtak (30.11.2023. ) održati predavanje umjesto seminara, s početkom u 16 h.

Uz to, u utorak (05.12.2023. ) i u četvrtak (07.12.2023. ) neće biti predavanja niti seminara radi zauzetosti profesora i asistenata u sklopu Digichem projekta.

 

Za kolegij:

prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Upravljanje otpadom“ da će se prvi kolokvij održati 7. studenog 2023. s početkom u 11:00 h u predavaonici S-P.

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Upravljanje otpadom“ da će se uvodni seminar održati 19. listopada 2023. s početkom u 15:00 h u predavaonici S-P.

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Upravljanje otpadom“ da će se uvodno predavanje održati 10. listopada 2023. s početkom u 11.00 h u predavaonici S-P (Savska cesta 16).

 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja