Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Zaštita okoliša u preradbi nafte
Šifra: 47110
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
prof. dr. sc. Elvira Vidović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Primjena kemijsko-inženjerskih znanja u zaštiti okoliša u procesima preradbe nafte s naglaskom na nova tehnološka rješenja. Upoznavanje s problematikom onečišćenja zraka, vode i tla u primjeni i transportu nafte i naftnih proizvoda, temeljem poznavanja mogućih izvora opasnosti, hitnih mjera i mjera oporavka onečišćenog okoliša.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1.Tjedan
Uvod u preradbu nafte. Pridobivanje, kemijski sastav, proizvodnja i potrošnja nafte

2.Tjedan
Procesi i proizvodi primarne preradbe nafte (atmosferska i vakuum destilacija)

3. Tjedan
Procesi i proizvodi sekundarne preradbe nafte (konverzijski procesi)

4.Tjedan
Sumporovi spojevi u sirovinama i proizvodima; procesi krekiranja

5.Tjedan
Aromatski ugljikovodici u sirovinama i proizvodima; procesi reformiranja i izomerizacije

6.Tjedan
Hidroobrada sirovina i proizvoda procesa preradbe nafte

7.Tjedan
Uklanjanje sumporovih spojeva iz rafinerijskih plinova. Claus proces

8. Tjedan
Onečišćenje zraka u rafinerijama nafte; parametri kontrole

9.Tjedan
Procesi preradbe teških ostataka i njihov utjecaj na okoliš

10.Tjedan
Izvori onečišćenja voda u procesima preradbe nafte

11.Tjedan
Obrada otpadnih voda. Utjecaj onečišćenja na tlo

12.Tjedan
Ekološki utjecaji rafinerijskih otpadnih tokova na vodeni ekosustav. Sanacija ekoloških incidenata

13.Tjedan
Ugljikovodična goriva; sastav i svojstva

14.Tjedan
Emisije štetnih plinova; utjecaj kvalitete goriva, zakonski propisi
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Stjecanje teorijskih i primjenskih znanja o utjecaju rafinerija nafte i naftnih proizvoda na okoliš, kao i o metodama praćenja, upravljanja i smanjivanja štetnih utjecaja

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Obvezno sudjelovanje na predavanjima i vježbama, kao i kolokvijima za provjeru znanja

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski rad

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, Fizikalna kemija, Kemijsko inženjerstvo

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. procijeniti ulogu pojedinačnih procesa prerade sa stajališta ekoloških zahtjeva prema konačnim proizvodima
2. ocijeniti mogućnosti smanjenja udjela onečišćujućih spojeva u procesima prerade nafte, vezanih uz njihovo nastajanje
3. argumentirati metode uklanjanja onečišćujućih spojeva iz plinovitih i vodenih tokova rafinerijske prerade nafte
4. preporučiti načine mogućih intervencija nakon izljeva nafte ili proizvoda u vodene tokove i/ili tlo
5. usporediti vrste štetnih emisija iz automobilskih motora s karakteristikama goriva


ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. povezati stručna znanja iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
2. prepoznati problem integriranom primjenom temeljnih znanosti u području zaštite okoliša
3. riješiti inženjerske probleme razumijevanjem inženjerskih procesa i njihovog projektiranja
4. optimirati cjelovite tehnologije s minimalnom količinom otpadnih tvari, što uključuje njihovo analiziranje i modeliranje, uz poštivanje strategije zatvorenog proizvodnog ciklusa
5. razviti vlastito mišljenje o globalnim procesima i razumjeti ih
6. razviti radnu etiku i odgovornost prema normama inženjerske prakse
Ishodi učenja:
 1. procijeniti ulogu pojedinačnih procesa prerade sa stajališta ekoloških zahtjeva prema konačnim proizvodima
 2. . ocijeniti mogućnosti smanjenja udjela onečišćujućih spojeva u procesima prerade nafte, vezanih uz njihovo nastajanje
 3. . argumentirati metode uklanjanja onečišćujućih spojeva iz plinovitih i vodenih tokova rafinerijske prerade nafte
 4. preporučiti načine mogućih intervencija nakon izljeva nafte ili proizvoda u vodene tokove i/ili tlo
 5. usporediti vrste štetnih emisija iz automobilskih motora s karakteristikama goriva
Literatura:
 1. Zaštita okoliša u preradbi nafte , predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr)., , Jukić, Ante; Vidović, Elvira, , .
 2. , 1. N. P. Cheremisinoff, P. Rosenfeld, Handbook of pollution prevention and cleaner production: best practices in the petroleum industry, Elsevier Inc., 2009.
  2. J. G. Speight, Environmental Analysis and Technology for the Refining Industry, John Wiley & Sons, Inc., 2005., , , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Izborni kolegij II - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Elvira Vidović:

  Četvrtkom od 9 do 11 uz prethodnu najavu na e-mail.

  Lokacija:
Obavijesti

Ponedjeljak, 8.7.2024. u 11,30 h (dekanat): K. Žaja

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja