Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Korozija i zaštita

 

Voditelj studija: prof. dr. sc. Sanja Martinez

Nositelj studija: Nositelj sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Korozija i zaštita je Sveučilište u Zagrebu, koordinator studija je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije a izvođači studija su: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Građevinski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Metalurški fakultet i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Trajanje studija: 1 godina

Uvjeti upisa na studij: Završen diplomski studij na bilo kojem tehničkom ili prirodoslovnom fakultetu.

Nakon završenog studija polaznik je osposobljen za poslove procjene, zaštite i kontrole zaštite od korozije. Smatra se da će studenti nakon završetka specijalističkog poslijediplomskog studija Korozija i zaštita u potpunosti vladati metodologijom struke i biti sposobni samostalno rješavati probleme vezane uz koroziju i zaštitu, dizajniranje i projektiranje konstrukcija u širokom području od društvenog interesa.

Završetkom studija stječe se akademski naziv (NN 088/2011): Sveučilišni/a specijalist/ica korozije i zaštite.

Temeljni kolegiji nose 12 ECTS bodova a izborni kolegiji 8 ECTS bodova. Nastava traje dva semestra, a završava završnim radom. Student treba položiti 5 ispita (48 ECTS bodova) i to 2 temeljna i 3 izborna. Završni rad nosi 12 ECTS bodova.

 

Temeljni kolegiji

Oznaka Nastavnik Naziv kolegija sati / bodovi
101 S. Martinez
Z. Mandić
Odabrana poglavlja elektrokemije 20/12
102 J. Malina
V. Alar
Korozijska svojstva materijala 20/12
103 E. Stupnišek-Lisac Korozija i zaštita metalnih materijala 20/12
104 E. Stupnišek-Lisac Teorijske osnove korozije i metode ispitivanja 20/12

 

Izborni kolegiji

Oznaka Nastavnik Naziv kolegija sati / bodovi
201 S. Martinez Tehnike zaštite od korozije 12/8
202 E. Stupnišek-Lisac Inhibitori korozije metala 12/8
203 S. Martinez Katodna zaštita 12/8
204 D. Bjegović Trajnost konstrukcijskih materijala 12/8
205 I. Juraga Zaštita od korozije u brodogradnji 12/8
206 J. Malina Korozija konstrukcijskih čelika 12/8
207 E. Stupnišek-Lisac Korozija i okoliš 12/8
208 V. Alar Prevlake i prevlačenje 12/8
209 D. Bjegović Korozija u tlu 12/8
210 F. Kapor Korozija i zaštita metala u naftnom rudarstvu 12/8
211 I. Juraga Korozijska oštećenja konstrukcija 12/8
212   Elektrokemijsko inženjerstvo u zaštiti materijala od korozije 12/8
213 D. Mikulić Nerazorne metode u dijagnostici i osmatranju građevinskih konstrukcija 12/8
214 I. Banjad Pečur Patologija izolacijskih materijala 12/8
215 S. Martinez Korozija materijala i računalno modeliranje u koroziji 12/8
216 M. Gojić Metalurško inženjerstvo i korozija 12/8