Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Pristup internetu i e-pošta

Na ovoj stranici dana je pristupnica za dobivanje korisničkog imena (elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr), koji se uz ostalo može koristi i za pristup internetu preko akademske CARNet mreže, te za otvaranje korisničkog računa (e-pošte) na Pierre serveru Fakulteta.

Ispunjeni i potpisani formular predajte u Studentsku referadu, Marulićev trg 19.

Pristupnica