Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Tajništvo i službe podrške

 

Tajnik Fakulteta

Anita Nikolić Bukvić, dipl. iur.
mobitel: 095 387 2649
telefon: 01 4597 283
e-pošta: anikolic@fkit.unizg.hr

Pisarnica

Nikolina Marić Tutić - Voditeljica pisarnice
telefon: 01 4597 281
e-pošta: nmtutic@fkit.unizg.hr

Voditelj ureda dekana

Ivanka Pindrić
mobitel: 095 374 2776
telefon: 01 4597 279
e-pošta: ipindric@fkit.unizg.hr

Voditelj kadrovske referade

e-pošta: fkitks@fkit.unizg.hr

Petra Kurajica, mag. oec.
telefon: 01 4597 284
e-pošta: petrak@fkit.unizg.hr

Voditelj referade Fakultetskog vijeća

e-pošta: vijece@fkit.unizg.hr

Ana Črček
telefon: 01 4597 262
e-pošta: acrcek@fkit.unizg.hr

Voditelj referade zaštite na radu i zaštite okoliša

Višnja Pavić, mag. ing. bio. proc.
mobitel: 095 905 5916
telefon: 01 4597 295
e-pošta: vpavic@fkit.unizg.hr

Ured za međunarodnu suradnju

e-pošta: projects@fkit.unizg.hr

dr. sc. Nevena Milčić - Voditeljica Ureda
telefon: 01 4597 275
e-pošta: nmilcic@fkit.unizg.hr

Karla Stilinović, univ. spec. oec. – Suradnik na projektu/Projektni administrator
telefon: 01 4597 275
e-pošta:

Ivana Lujić – Administrator
telefon: 01 4597 275
e-pošta: ivanal@fkit.unizg.hr

Administratori informacijske infrastrukture

Igor Horaček, ing. el.
mobitel: 091 722 0837
e-pošta: igor@fkit.unizg.hr

Branko Zorko, ing. el.
mobitel: 095 735 7356
telefon: 01 4597 264
e-pošta: bzorko@fkit.unizg.hr

Dostavljač

Zoran Zokić
telefon: 01 4597 281
e-pošta: zzokic@fkit.unizg.hr

 


Studentska referada

(radno vrijeme za studente 9-11 h i 13-15 h)

telefon: 01 4597 261
telefon: 01 4597 278

Preddiplomski i diplomski studiji

e-pošta: studref@fkit.unizg.hr

Doktorski studij

e-pošta: pds@fkit.unizg.hr

 

Tihana Popović, dipl. ing. - Voditeljica referade preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
mobitel: 098 176 5573
e-pošta: tpopovic@fkit.unizg.hr

Jasna Majcen
e-pošta: jmajcen@fkit.unizg.hr

Nataša Štefok
e-pošta: nstefok@fkit.unizg.hr

Elizabeta Šlezak
e-pošta: eslezak@fkit.unizg.hr

 


Računovodstvo

Šef računovodstva

Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.
mobitel: 091 1576 102
telefon: 01 4597 276
e-pošta: vrdoljak@fkit.unizg.hr
 

Robertina Keranović
telefon: 01 4597 277
e-pošta: rkeranov@fkit.unizg.hr

Andrea Hajduk, mag. oec.
telefon: 01 4597 298
e-pošta: ahajduk@fkit.unizg.hr
Katarina Laušin, mag. oec.
telefon: 01 4597 255
e-pošta: lausin@fkit.unizg.hr

Ljerka Jelavić, oec.
telefon: 01 4597 298
e-pošta: jelavic@fkit.unizg.hr

 


Tehničke i pomoćne službe

Voditelj

Goran Miljak, mag. ing. sec.
mobitel: 095 390 3634
e-pošta: gmiljak@fkit.unizg.hr

 

Porta

Nenad Črček, ing.
e-pošta: ncrcek@fkit.unizg.hr
Samir Mahić
e-pošta: smahic@fkit.unizg.hr
Josip Šibist
e-pošta: jsibist@fkit.unizg.hr
telefon: 01 4597 111; 222
 

Spremačice

Zlata Borović
Jasmina Čuha
Snježana Granđa

e-pošta: sgrandza@fkit.unizg.hr
Renata Hrupački
Nevenka Jurić
Mirjana Makarun
Mirjana Marčenić

e-pošta: marcenic@fkit.unizg.hr
Zorka Perić
e-pošta: pericz@fkit.unizg.hr
Zdenkica Rajilić
Jasna Šibist
Jadranka Škreblin
Marina Tandarić

e-pošta: tandaric@fkit.unizg.hr
Biljana Vujić Pavlović
 

Ložači

Marijan Planinić
e-pošta: planinic@fkit.unizg.hr
Roman Antolić
e-pošta: rantolic@fkit.unizg.hr