Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upisi na diplomske studijske programe

Informacije o upisima u akademsku godinu 2024./2025. bit će dostupne nakon objave rang lista.

Upisi kandidata u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije za ak. god. 2023./2024. za sve kandidate koji su stekli pravo upisa prema rang listi provodit će se u Vijećnici 1 (Studentska referada), Savska cesta 41/2, 10000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:

Diplomski studij Ekoinženjerstvorang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
28. 9. 2023. 9:00 h 1. – 11.

Diplomski studij Kemijsko inženjerstvorang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
28. 9. 2023. 9:30 h 1. – 25.
28. 9. 2023. 10:30 h 26. – 54.

Diplomski studij Kemija i inženjerstvo materijalarang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
28. 9. 2023. 13:00 h 1. – 20.
28. 9. 2023. 14:00 h 21. – 40.

Diplomski studij Primijenjena kemijarang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
29. 9. 2023. 9:00 h 1. – 25.
29. 9. 2023. 10:00 h 26. – 50.

Diplomski studij Chemical and Environmental Technologyrang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
29. 9. 2023. 14:00 h 1. – 2.

Na upis je potrebno donijeti:

  1. POTVRDU O UPLATI TROŠKA UPISA u iznosu 40,00 Eura, odnosi se na upisni materijal, studentsku iskaznicu i osiguranje studenta.
    Troškovi se uplaćuju na žiro račun Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi upisa u prvu godinu studija». Model je HR00, a u rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika.

Kandidati na upis dolaze osobno s identifikacijskom ispravom (osobna iskaznica, putovnica) u Studentsku referadu Fakulteta.

Kandidati koji nisu u mogućnosti doći osobno na upis mogu dati pisanu punomoć, ovjerenu od Javnog bilježnika, kojom opunomoćuju neku osobu za provođenje upisa na diplomski studij Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije.

Kandidati će na upisu preuzeti dokumentaciju s preddiplomskog studija.

Na upis je potrebno doći u propisanom roku, a u slučaju opravdane spriječenosti kandidat se obavezno treba javiti u Studentsku referadu do 27. rujna 2023. do 16:00 h (tel. 01 4597 261, e-mail: studref@fkit.unizg.hr).

Detaljnije informacije o upisu u prvu godinu diplomskih studija pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta.