Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Državna matura

Obavijest o upisima na prijediplomske studijske programe

Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije za ak. god. 2023./2024.

 

Upisi kandidata u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije za ak. god. 2023./2024. za sve kandidate kojima je dodijeljen upisni broj u sustavu Postani student - jesenski rok,  provodit će se

19. rujna 2023. u 15,00 sati

 u Studentskoj referadi, Savska cesta 41, zgrada Zagrepčanke, 2. kat, 10000 Zagreb.

Rang lista_prijediplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala_RH

Rang lista_prijediplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala_Stranci

Rang lista_prijediplomski studij Ekoinženjerstvo

Kandidati na upis dolaze OSOBNO s identifikacijskom ispravom (osobna iskaznica, putovnica), čekaju poziv na upis ispred glavnog ulaza u zgradu Zagrepčanke, Savska cesta 41.

 

Kandidati koji nisu u mogućnosti doći osobno na upis mogu dati pisanu punomoć, ovjerenu od Javnog bilježnika, kojom opunomoćuju neku osobu za provođenje upisa na prijediplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Punomoć mora biti originalna i ostaje na Fakultetu.

 

Na upis je potrebno doći u propisanom roku, a u slučaju opravdane spriječenosti kandidat se obavezno trebajaviti u Studentsku referadu ( tel: 01 45 97 261, e-mail: studref@fkit.unizg.hr ).

 

Na upis je potrebno donijeti:

  1. POTVRDU O UPLATI TROŠKOVA UPISA u iznosu 40,00 Eura
    (odnosi se na upisni materijal, studentsku iskaznicu i osiguranje studenta)

Troškovi se uplaćuju na žiro račun Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi upisa u prvu godinu studija». Model je HR00, a u rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika.

  1. RODNI LIST I DOMOVNICU – samo kandidati koji nemaju OIB i kojima je mjesto rođenja izvan Republike Hrvatske
  1. ISPISNICU– ako je kandidat već studirao

Kandidati će na upisu biti fotografirani u svrhu izrade studentske iskaznice.

Kandidati koji su prethodno iskoristili pravo upisa na teret MZO-a i strani državljani plaćaju maksimalnu participaciju u troškovima studiranja. Participacija se plaća tek nakon što Fakultet studentu izda račun.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj (u slučaju neupisanog i neodjavljenog studijskog programa) naplaćuju se oportunitetni troškovi u iznosu pune školarine za jednu akademsku godinu.

Detaljnije informacije o upisu u prvu godinu prijediplomskih studija pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 41, zgrada Zagrepčanke, 2. kat, Zagreb,  te na tel. 01 4597 261.