Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Prelaznici unutar FKIT-a

Prijelaz studenta FKIT-a na drugi studijski program Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (Fakultet) može se izvršiti samo u redovitom upisnom roku u akademsku godinu, od 1. 9. do 22. 9. 2023. godine. Studenti trebaju predati u Studentsku referadu Fakulteta:

  1. ZAMOLBU za prelazak koju možete naći ovdje: Zamolbe
  2. DOKAZ O UPLATI TROŠKA PRIJELAZA u iznosu od 15,00 eura na žiro račun Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi prijelaza». U rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika.

Studenti prelaznici FKIT-a plaćaju maksimalni iznos participacije u godini u kojoj prelaze na drugi studij Fakulteta. Pri upisu narednih akademskih godina model izračuna participacije za studenta-prijelaznika jednak je kao za sve studente, odnosno izračun se provodi u skladu s važećim modelom izračuna participacija.

Zamolbu studenta rješava prodekanica za nastavu.

Studentu kojem se odobri prijelaz na drugi studij Fakulteta priznat će se položeni ispiti prema Odluci Fakulteta:
Odluka o uvjetima prelaska studenata preddiplomskih studija unutar Fakulteta