Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Prelaznici unutar FKIT-a

Prijelaz studenta FKITa na drugi studijski program Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (Fakultet) može se izvršiti samo u redovitom upisnom roku u akademsku godinu, od 1. 9. do 22. 9. 2023. godine.

Studenti trebaju predati u Studentsku referadu Fakulteta:

  • Zamolbu za prelazak Zamolbe
  • dokaz o uplati troška prijelaza u iznosu od 15,00 eura na žiro račun Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi prijelaza». U rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika.

Studenti prelaznici FKITa plaćaju maksimalni iznos participacije u godini u kojoj prelaze na drugi studij Fakulteta, a pri upisu narednih akademskih godina model izračuna participacije za takvog studenta – prijelaznika jednak je kao za sve studente, odnosno izračun se provodi u skladu s važećim modelom izračuna participacija.

Zamolbu studenta rješava prodekanica za nastavu. 

Studentu kojem se odobri prijelaz na drugi studij Fakulteta priznat će se položeni ispiti prema Odluci Fakulteta: 

Odluka o uvjetima prelaska studenata preddiplomskih studija unutar Fakulteta