Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

izv. prof. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović

Zvanje: izvanredni profesor

Konzultacije:

Prema dogovoru sa studentima.

Telefon:
01/4597-187
Telefon kućni:
187
Zavod/služba:
Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala
Godina diplomiranja:
2006.
Godina doktoriranja:
2013.
Na zavodu od:
2022.

Nastava

prijediplomski

diplomski

Životopis

Izv. prof. dr. sc. Vesna Ocelić Bulatović rođena je 25. studenog 1981. godine u Vukovaru. Prirodoslovno-matematičku X. gimnaziju završila je 2000. godine u Zagrebu. Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu stekavši zvanje dipl. ing. kemijske tehnologije. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Reološka svojstva polimerom modificiranog bitumena“ obranila je 2013. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT). Godinu dana nakon doktorata izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničke znanosti, polje kemijsko inženjerstvo. U razdoblju od 2007. do 2018. godine radila je na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije kao znanstvena novakinja i viša asistentica. Od 2018.  do 2022. godine radila je kao docentica na Sveučilišta u Zagrebu Metalurškom fakultetu (MF) u znanstvenog područja tehničke znanosti u znanstvenom polju interdisciplinarne tehničke znanosti - Inženjerstvo okoliša. Od 2022. godine zaposlena je kao docentica na Zavodu za inženjerstvo površina polimernih materijala na FKIT-u. U znanstveno nastavno zvanje izvanredna profesorica izabrana je 2023. godine. Kroz svoj rad na FKIT-u sudjelovala je u izvođenju 12 kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Na Metalurškom fakultetu predavala je kolegije: Ekotoksikologija, Opasne tvari u okolišu, Pravo okoliša, Društveno odgovorno poslovanje, Kružno gospodarstvo, Svjetlosno onečišćenje, Metode i tehnike zaštite životnog i radnog okoliša i Sigurnost kemijskih procesa i proizvoda.  Neke od navedenih kolegija i dalje predaje na MF-u kao vanjski suradnik. Na matičnom fakultetu nositelj je kolegija Formulacijsko inženjerstvo te drži vježbe i seminare iz kolegija: Inženjerstvo površina, Karakterizacija Materija, Karakterizacija i identifikacija materijala i Vježbe iz inženjerstva materijala. Kao neposredni voditelj sudjelovala je u izradi 6 završnih i 8 diplomska rada, dok je mentorirala 11 završna i 8 diplomskih radova. Područje njenog istraživanja je razvoj, priprema i karakterizacija višekomponentnih polimernih materijala/biomaterijala i kompozita/biokompozita (mikro i nano), njihova mogućnost biorazgradnje te utjecaj na okoliš. Aktivno je sudjelovala na znanstvenom projektu financiranog od strane MZOŠ-a; z-projekti (2007.-2013.), projektima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), te na nizu financijskih institucionalnih potpora (2014.-2023.) financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je suradnica na istraživačkom projektu financiranog od Hrvatske zaklade za znanost. Kao autorica i/ili koautorica objavila je 44 znanstvena rada u vodećim svjetskim časopisima i 26 rada u Zbornicima s međunarodnih i domaćih konferencija. Aktivno se bavi poticanjem suradnje i prijenosa znanja, vještina i iskustva iz sveučilišne domene u gospodarstvenu, kroz dosadašnja sudjelovanja na stručnim projektima, izradama elaborata i ekspertiza za industriju. Svoj znanstveni i nastavni rad približava široj javnosti kroz popularizaciju znanosti redovitim sudjelovanjem na radionicama i danima otvorenih vrata, te je i u organizaciji održavanja radionica u sklopu cjeloživotnog obrazovanja. Aktivna je članica niza znanstveno-organizacijskog odbora međunarodnih i domaćih konferencija te od 2020. godine i potpredsjednica međunarodne konferencije Ružičkini dani. Od 2020. godine aktivna je članica uredničkog odbora dvaju časopisa Journal of Sustainable Technologies and Materials (JST&M) i Kemija u industriji, te je bila gostujuća urednica časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quaterly. Članica je Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku - Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, članica Nadzornog odbora Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, članica Društva Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, te članica Društva diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ). Bila je članica Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu (2016.-2021.).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Profesionalni interesi i članstva

 • Znanstveno vijeće za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku, Hrvatska akademija znanosti i  umjetnosti, redovita članica od 2014.
 • Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), članica
 • Društvo Sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu, članica
 • Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko-tehnološkog studija (AMACIZ), članica

Izabrani projekti

 • „Modifikacija i stabilnost višefaznih polimernih sustava“, voditeljica: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić (2012.-2013.) i voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Rek (2007.-2012.), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 125-1252971-2578; suradnica
 • „VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“, infrastrukturni projekt, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, Europski fond za regionalni razvoj (EFRR ), KK.01.1.1.02.0022, 2018. - 2021; suradnica
 • „Centar za ljevarstvo –  SIMET“, voditeljica: prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, Europski fond za regionalni razvoj (EFRR ), RC.2.2.10-0005, 2016.-2020.; suradnica
 •  „Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike”, voditelj: prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, HRZZ (IP-2019-04-9661) 2019.- 2023.; suradnica
 • „Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY“, COST ACTION – CA20101, 2021./2025.; suradnica

POTPORE

 • Modifikacija svojstava biorazgradljivih polimera, 2013., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
 • Razgradnja PCL/TiO2 mikro i nanokompozita, 2014., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
 • Biorazgradljivi ambalažni materijali za primjenu u voćarstvu, 2015., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
 • Ambalažni materijal na osnovi biorazgradljivih polimera i biokompozita, 2016., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
 • Primjena biokompozita kao ambalažnog materijala, 2017., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić
 • Fenomeni međupovršina u višefaznim polimernim sustavima, 2018., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević
 • Priprava i karakterizacija fotokatalizatora iz TiO2 i grafen oksida, 2020., Metalurški fakultet Sisak, Sveučilište u Zagrebu, voditelj: izv. prof. dr. sc. Ivan Brnardić
 • Korištenje bazaltnih i karbonskih vlakana kao nosioca fotokatalizatora 2021., Metalurški fakultet Sisak, Sveučilište u Zagrebu, voditelj: prof. dr. sc. Ivan Brnardić
 • Utjecaj međupovršine u višefaznim polimernim sustavima, 2022., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica potpore.

STRUČNI PROJEKTI

 • Reološko vrednovanje polimerom modificiranog bitumena dinamičko smičnim reometrom, IGH d.d., 2008, 2010, 2011, 2012. (stručna suradnja)

 • Polimerom modificirani bitumen, Modibit d.o.o. 2008-2012. (stručni projekt)

 • Određivanje utjecaja površinske točkaste tamne mrlje na sastav i svojstva polietilenske ovojnice električnog kabela, 2016., Elka d.d. (elaborat).

Povijest zaposlenja

 • 25.09.2023. - danas                                                                                                                           Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije                                       Izvanredna profesorica
 • 01.04.2022.-25.09.2023.                                                                                                                             Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije                                       Docentica
 • 01.10.2018.-01.04.2022.

                                                                                                                    Sveučilište u Zagrebu  Metalurški fakultet                                                                                 Docentica                                                                           

 • 31.5.2013.-31.09.2018.                                                                                                                      Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije                                   znanstveni novak na suradničkom radnom mjestu poslijedoktorand

 • 01.05.2007.-31.5.2013.                                                                                                                      Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije                                 znanstveni novak na suradničkom radnom mjestu asistent