Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nagrada Fran Bošnjaković dodijeljena...

Na svečanoj sjednici Senata koja je održana u okviru Tjedna Sveučilišta u Zagrebu dodijeljene su godišnje nagrade i priznanja Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2022./2023.

Nagradom Fran Bošnjaković nagrađen je prof. dr. sc. Hrvoje Kušić s našeg Fakulteta. Nagrada Sveučilišta u Zagrebu Fran Bošnjaković podjeljuje se pojedincima za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Područje znanstvenog interesa profesora Hrvoja Kušića vezano je primarno na istraživanje:

(1) različitih mogućnosti smanjenja onečišćenja voda postojanim onečišćivalima primjenom kemijskih metoda obrade voda, prvenstveno naprednih oksidacijsko/redukcijskih procesa i

(2) sudbine i ponašanja postojanih i novih onečišćivala u vodama, posebice farmaceutika, pesticida, perfluoriranih spojeva te mikroplastike.

Profesor Hrvoje Kušić objavio je preko 103 znanstvena rada indeksirana u bazi Web of Science Core Collection (WoSCC) a ukupni broj citata u istoj bazi je 2648. Važno je istaknuti da je 83% njegovih radova objavljeno u Q1 i Q2 časopisima. Koautor je knjige „Hazardous Organic Pollutants in Colored Wastewaters“, Nova Science Publishers, SAD. Rezultati dosadašnjih istraživanja prof. dr. sc. Kušića, prezentirani su na više od 100 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, uključujući jedno plenarno te četiri pozvana predavanja.

Bio je voditelj dva domaća (oba Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ) i su-voditelj tri internacionalna projekta (bilateralni projekti Hrvatska-Francuska i Hrvatska-Slovenija te ESF projekt sa Španjolskom), te je aktivno sudjelovao u realizaciji šest domaćih (financiranih od MZOS, HAMAG-BICRO, HRZZ) i pet međunarodnih (2 SAD, 2 EU, 1 Slovenija) znanstvenih projekata. Trenutno je voditelj jednog domaćeg (financiranog kroz ESI fondove, ESIF) i jednog međunarodnog (ARRS-HRZZ) projekta, te suradnik na dva nacionalna (1 HRZZ, 1 ESIF) projekta.

Do sada je bio mentor 18 završnih radova, 16 diplomskih radova i 2 doktorske disertacije (još 2 doktorska rada su u fazi izrade). Uz to aktivno sudjeluje u podizanju znanstvenog pomlatka, kao voditelj i mentor četiri poslijedoktoranda. Zajedno s doktorandima je objavio 19 radova u tercijarnim publikacijama, dok je sa studentima preddiplomskih i diplomskih studija FKIT-a kojima je bio mentor ili neposredni voditelj objavio 12 radova u tercijarnim publikacijama.

Čestitamo prof. dr. sc. Hrvoju Kušiću!

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti