Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Doktorandica Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije dr. sc. Nataša Perin, koja trenutno radi u Plivi te bivše studentice Marjana Gulin i Marija Kos predvođene prof. dr. sc. Marijanom Hranjec, u suradnji s dr. sc. Leentje Persoons i prof. dr. sc. Dirkom Daelemansom iz Laboratorija za virologiju i kemoterapiju Rega Instituta (Leuven, Belgija) te s dr. sc. Ivanom Fabijanić i dr. sc. Marijanom Radić Stojković s Instituta Ruđer Bošković, objavile su znanstveni rad pod naslovom „Synthesis and Biological Evaluation of Novel Amino and Amido Substituted Pentacyclic Benzimidazole Derivatives as Antiproliferative Agents“ u Q1 časopisu International Journal of Molecular Sciences.

U ovom članku predstavljeni su rezultati vezani uz osmišljavanje, sintezu i strukturnu karakterizaciju novih pentacikličnih derivata benzimidazola supstituiranih aminskim i amidnim bočnim lancima, s ciljem evaluacije njihove antiproliferativne učinkovitosti na različitim ljudskim tumorskim staničnim linijama in vitro. Analiza interakcije ovih derivata s nukleinskim kiselinama provedena je kako bi se dodatno razjasnili potencijalni mehanizmi njihovog biološkog djelovanja. Metode sinteze obuhvaćale su konvencionalne tehnike organske kemije, uz korištenje fotokemijskih i mikrovalovima potpomognutih reakcija. Posebno, derivati označeni kao 6 i 9 pokazali su izraženu antiproliferativnu aktivnost, pri čemu je učinkovitost bila povezana s molekularnom strukturom, posebice s položajem i strukturnim karakteristikama bočnih lanaca. Utvrđen je mješoviti način vezivanja na ct-DNA i RNA, indicirajući kompleksne mehanizme djelovanja. Dodatna istraživanja usmjerena na procjenu utjecaja tih derivata na regulaciju staničnog ciklusa, pri čemu su dobiveni rezultati koji su usporedivi s učincima poznatog antitumorskog lijeka doksorubicina, potvrđuju sličan mehanizam djelovanja temeljen na izravnoj interakciji s nukleinskim kiselinama.

Publikacija je proizašla na temelju istraživanja koje je obavljeno tijekom realizacije projekta pod nazivom „Istraživanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa“ (IP-2018-01-4379, AntioxPot, 2018-2023) koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ).

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti