Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki i asistent mag. ing. oecoing. Dino Skendrović, u suradnji s izv. prof. dr. sc. Matejom Primožić sa Sveučilišta u Mariboru i prof. dr. sc. Tonči Rezićem s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta objavili su znanstveni rad pod naslovom Mesocellular Silica Foam as Immobilization Carrier for Production of Statin Precursors u Q1 časopisu International Journal of Molecular Sciences izdavača MDPI.

Rad se bavi primjenom enzima 2-deoksiriboza-5-fosfat aldolaza (DERA) u sintezi prekursora bočnog lanca statina. Kako je glavni problem pri navedenoj reakciji niska stabilnost enzima, u ovom istraživanju provedena je kovalentna imobilizacija enzima na mezoporoznu siliku različitih veličina pora. Kako bi se potvrdila strukturna i morfološka svojstva sintetiziranih materijala, provedena je karakterizacija skenirajućim elektronskim mikroskopom (SEM) te adsorpcijsko-desorpcijska analiza tekućim dušikom.

Ispitan je utjecaj kovalentne imobilizacije na parametre stabilnosti, očuvane aktivnosti i iskorištenja enzima, kao i utjecaj tri različite veličine pora na navedene parametre. Razvijen je i matematički model procesa, koji je naknadno validiran u kotlastom reaktoru. Ovaj rad pruža nova vrijedna saznanja o upotrebi mezoporozne silike kao nosioca za imobilizaciju enzima DERA, s relevantnim uvidima u raznolike utjecaje poroznosti.

Rezultati ovih istraživanja dobiveni su pod okriljem hrvatsko-slovenskog bilateralnog projekta “Imobilizacija enzima i njihova primjena u kemijskoj sintezi i obradi otpadnih voda” te kratkoročne financijske potpore Sveučilišta u Zagrebu (2023) pod nazivom “Modeliranje procesa sinteze bočnog lanca statina kataliziranog imobiliziranom aldolazom u različitim reaktorskim sustavima.”

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti