Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Profesorica s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Marijana Hranjec i asistentica u Zavodu za organsku kemiju, dr. sc. Ida Boček Pavlinac, uz sudjelovanje izv. prof. dr. sc. Kristine Starčević s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Roberta Vianella s Instituta Ruđer Bošković te dr. sc. Leentje Persoons i prof. dr. sc. Dirka Daelemansa s Rega Instituta u Leuvenu, Belgija, objavili su iznimno važan članak pod nazivom Novel acrylonitrile derived imidazo[4,5-b]pyridines as antioxidants and potent antiproliferative agents for pancreatic adenocarcinoma u uglednom časopisu International Journal of Biological Macromolecules koji pripada Q1 skupini s visokim faktorom utjecaja od 8.4

U članku su prikazani rezultati istraživanja čiji je fokus razvoj i testiranje novih derivata akrilonitrila imidazo[4,5-b]piridina, koji su pokazali značajne antiproliferativne i antioksidativne učinke u laboratorijskim uvjetima. Istraživani spojevi pokazali su obećavajuću selektivnost i učinkovitost protiv staničnih linija koje se koriste u istraživanju raka gušterače, a da pri tome nisu bili citotoksični na zdrave stanice. Cilj je bio istražiti kako broj hidroksilnih skupina i priroda dušikovih supstituenata utječu na njihovu biološku aktivnost. Pripremljeni derivati pokazali su robustne i selektivne antiproliferativne učinke, dok je njihova selektivnost istraživana u odnosu na normalne PBMC stanice. Osim toga, većina proučavanih derivata također je pokazala značajnu antioksidativnu aktivnost unutar FRAP testa, čak i nadmašujući referentni molekul BHT. Računalna analiza racionalizirala je rezultate ističući dominaciju elektronske ionizacije za antioksidativne osobine, s trendom u izračunatim ionizacijskim energijama koje dobro odgovaraju opaženim aktivnostima. Ovakva istraživanja služe kao inspiracija za otkriće novih lijekova, otvarajući put za razvoj terapija koje bi mogle značajno poboljšati liječenje teških bolesti poput raka gušterače.

Rad je rezultat istraživanja na HRZZ projektu „Istraživanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa“ (IP-2018-01-4379, AntioxPot, 2018-2023) čiji je voditelj bila prof. dr. sc. Marijana Hranjec.

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti