Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvenici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Katarina Sokač, mag. ing. cheming., dr. sc. Martina Miloloža, izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić i prof. dr. sc. Krunoslav Žižek objavili su znanstveni rad u časopisu Pharmaceutics izvrsnih metričkih pokazatelja.

Publikacija Polymeric Amorphous Solid Dispersions of Dasatinib: Formulation and Ecotoxicological Assessment opisuje formulaciju lijeka dasatiniba s ciljem poboljšanja njegove bioraspoloživosti u liječenju kronične mijeloične i akutne limfoblastične leukemije s pozitivnim Philadelphia kromosomom uz određivanje ekotoksikoloških učinaka na različite testne organizme.

 

Ugradnjom dasatiniba u matricu poli(vinil-pirolidona) u planetarnom kugličnom mlinu pripravljene su amorfne čvrste disperzije poboljšanog oslobađanja dasatiniba u simuliranim fiziološkim uvjetima. Priprava bez primjene otapala čini ovu metodu ekološki prihvatljivom, a formulaciju stabilnom jer je uspješno izbjegnuta transformacija amorfnog lijeka u kristalni oblik različitih svojstava.

Također, ispitana je ekotoksičnost dasatiniba na različite testne organizme (Vibrio fischeri, Pseudomonas putida, Chlorella sp., Lemna minor), jer kontinuirano izlučivanje slabo topljivih lijekova iz ljudskog organizma uzrokuje akutnu i kroničnu toksičnost za vodeni ekosustav i ljudsko zdravlje. Vrijednost EC20, koja ukazuje na potencijalni rizik za vodene organizme, procijenjena je samo za Vibrio fischeri, dok su ostali testni organizmi pokazali zanemariv utjecaj.

Ovo istraživanje predstavlja ekološki prihvatljivu metodu za poboljšanje bioraspoloživosti slabo topljivih lijekova, čime se smanjuje njihova akumulacija u okolišu. Navedeno je ključno za razvoj ekološki prihvatljivih tehnologija u farmaceutskoj industriji.

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti