Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Posvećenost znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije istraživanju potencijalnih novih kandidata u liječenju tumora ogleda se u znanstvenom radu koji predvodi prof. dr. sc. Marijana Hranjec, a koji je nastao u suradnji s dr. sc. Anjom Beč, bivšom HRZZ doktorandicom FKIT-a, a trenutno asistenticom na Zavodu za primijenjenu kemiju Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta, te izv. prof. dr. sc. Kristinom Starčević s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Robertom Vianellom, znanstvenim savjetnikom s Instituta Ruđer Bošković, uz sudjelovanje dr. sc. Leentje Persoons i prof. dr. sc. Dirk Daelemans s Rega instituta u Leuvenu, Belgija.

Publikacija pod nazivom Biological activity and computational analysis of novel acrylonitrile derived benzazoles as potent antiproliferative agents for pancreatic adenocarcinoma with antioxidative properties objavljena je u časopisu Bioorganic Chemistry koji pripada Q1 kvartilu (I.F. 5.1).

U ovoj publikaciji prikazan je nastavak istraživanja antitumorskih svojstava akrilonitrila, a sastoji se od osmišljavanja, sinteze, računalne analize i bioloških ispitivanja novih akrilonitrila dobivenih iz metoksi, hidroksi i N-supstituiranih benzazola.

Cilj je ispitati kako promjena broja metoksi i hidroksi skupina, kao i vrste N-supstituenata na benzimidazolnoj jezgri, utječe na biološku aktivnost. Novosintetizirani akrilonitrili pokazali su snažne i selektivne antiproliferativne učinke protiv Capan-1 stanične linije adenokarcinoma gušterače, s vrijednostima IC50 u rasponu od 1,2 do 5,3 μM.

Posljedično, ovi spojevi su dodatno ispitivani na tri vrste drugih staničnih linija adenokarcinoma gušterače, dok je njihov utjecaj na normalne PBMC stanice također istražen kako bi se utvrdila selektivnost. Među ovim spojevima, monohidroksi-supstituirani derivat benzimidazola 27 istaknuo se najizraženijom i širokospektralnom antiproliferativnom aktivnošću te se pokazao kao obećavajući vodeći kandidat za razvoj novih antitumorskoh agensa.

Računalna analiza istaknula je doprinos elektronske ionizacije u dodjeljivanju antioksidativnih svojstava, s izračunatim ionizacijskim energijama koje dobro koreliraju s opaženim aktivnostima.

 

Rad je rezultat istraživanja na HRZZ projektu Istraživanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa (IP-2018-01-4379, AntioxPot, 2018-2023) voditeljice prof. dr. sc. Marijane Hranjec te projekta Design, Synthesis and Computaional Analysis of Novel Optical Chemical pH Sensing (8090) voditelja dr. sc. Roberta Vianella.

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti