Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U organizaciji Odbora za kemiju Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) u ponedjeljak 10. lipnja 2024. održan je drugi po redu skup Organska kemija u Hrvatskoj. Prvi takav skup organiziran je 2023. godine.

Posebno valja istaknuti da su ispred HAZU glavni organizatori bili dva akademika, dr. sc. Ivo Piantanida, bivši diplomand Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (SUZG FKIT), danas predstojnik Zavoda za Organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković (IRB) te dr. sc. Nikola Basarić, bivši doktorand SUZG FKIT -a, trenutno voditelj Laboratorija za sintetsku organsku kemiju IRB-a.

Organska kemija jedna je od vodećih grana u polju kemije s dugogodišnjom tradicijom koja seže još u doba hrvatskih nobelovaca Vladimira Preloga i Lavoslava Ružičke. V. Prelog, profesor organske kemije na našem Fakultetu od 1935. – 1941., na put ka Nobelovoj nagradi krenuo je iz Zavoda za organsku kemiju. Tradicija dobrih istraživanja u području organske kemije zadržana je do danas te se vrhunska istraživanja iz organske kemije provode na više znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj, a važan dio istraživanja odvija se i u farmaceutskim tvrtkama.

Slijeva na desno: akademik Nikola Basarić, prof. dr. sc. Irena Škorić,
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić, akademik Ivo Piantanida

Tijekom jednodnevnih skupova prikazana su trenutna istraživanja u području organske kemije vodećih znanstvenih skupina u Republici Hrvatskoj, a teme su obuhvatile organsku sintezu, organsku, medicinsku i farmaceutsku kemiju, fizikalno-organsku kemiju i katalizu, organsku kemiju u znanosti o materijalima te prirodne spojeve i totalnu sintezu. Sa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije predavanja su održale dvije profesorice Zavoda za organsku kemiju, prof. dr. sc. Irena Škorić (2023.) i prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić (2024.).

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti