Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O Zavodu

Zavod za organsku kemiju

Adresa: Marulićev trg 20/prizemno, podrum i III, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4597 215
Predstojnik: prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević

 


Djelatnici na zavodu

  Redoviti profesor u trajnom izboru

  prof. dr. sc. Marijana Hranjec /small/86/11386_1539975686_d201b88d632484b5cacd55691a2bf208.jpg

  prof. dr. sc. Marijana Hranjec

    Email     01 4597 245

  prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić

    Email     01 4597 213

  prof. dr. sc. Irena Škorić

    Email     01/4597241

  Viši asistent

  dr. sc. Ivana Sokol

    Email    

  Poslijedoktorand

  dr. sc. Katarina Zlatić

    Email    

  Asistent

  dr. sc. Ida Boček Pavlinac

    Email     01 4597 242

  Marina Galić, mag. chem.

    Email     01 4597 242

  Petra Kovačec, mag. chem.

    Email    

  Vilma Lovrinčević, mag.appl.chem.

    Email    

  dr. sc. Milena Mlakić

    Email    

  Martina Piškor, mag.appl.chem.

    Email    

  Asistent - doktorand

  Anja Rakas, mag. ing. oecoing.

    Email    

  Valentina Rep Kaulić, mag.appl.chem.

    Email    

  Predmeti na zavodu

  Pogledajte popis predmeta.