Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Vanjski suradnici

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Tamara Holjevac-Grgurić

     

Docent

doc. dr. sc. Ivona Nuić

     

doc. dr. sc. Domagoj Šatović

     

Povjera predavanja

Vladimir Grabovac

     

Viši znanstveni suradnik

Ivana Šoljić Jerbić, dr. sc.

  Email    

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Davor Margetić, dr. sc.

     

Ivo Piantanida, dr. sc.

     

Naslovni docent

Mario Lovrić, doc. dr. sc.

  Email    

Profesor emeritus

Simon Mensah Ametamey, prof. dr. sc.

     

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Gordan Lauc

     

prof. dr. sc. Predrag Novak

  Email    

prof. dr. sc. Saša Omanović

  Email    

prof. dr. sc. Mira Petrović

  Email    

prof. dr. sc. Jadranka Travaš Sejdić

  Email    

prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević

     

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Vesna Alar

     

prof. dr. sc. Lidija Ćurković

  Email    

prof. dr. sc. Matko Erceg

  Email    

prof. dr. sc. Tatjana Haramina

  Email    

prof. dr. sc. Dražan Jozić

  Email    

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić

  Email    

prof. dr. sc. Goran Klobučar

  Email    

prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević

  Email    

prof. dr. sc. Davor Ljubas

     

prof. dr. sc. Budimir Mijović

  Email    

prof. dr. sc. Ingrid Milošev

  Email    

prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

  Email    

prof. dr. sc. Petar Pervan

  Email     4698844

prof. dr. sc. Livio Racane

     

prof. dr. sc. Vesna Rastija

     

prof. dr. sc. Tonči Rezić

     

prof. dr. sc. Mirta Rubčić

     

prof. dr. sc. Nataša Stipanelov-Vrandečić

     

prof. dr. sc. Mojca Škerget

     

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej

  Email    

prof. dr. sc. Marina Trgo

     

prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

  Email    

prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović

  Email    

prof. dr. sc. Polona Žnidaršić Plazl

     

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gordana Bilić

     

izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

  Email    

izv. prof. dr. sc. Marina Cvjetko Bubalo

     

izv. prof. dr. sc. Walter Gossler

     

izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević

     

izv. prof. dr. sc. Marko Katinić

     

izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Maja Molnar

     

izv. prof. dr. sc. Mario Nikola Mužek

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

     

izv. prof. dr. sc. Ivan Stojanović

     

izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg

  Email    

izv. prof. dr. sc. Inga Urlić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Damir Barbir

  Email    

doc. dr. sc. Maja Bival Štefan

     

doc. dr. sc. Maša Buljac

  Email    

doc. dr. sc. Vjeran Gomzi

     

doc. dr. sc. Petar Ilinčić

     

doc. dr. sc. Ana Jurinjak Tušek

     

doc. dr. sc. Dubravko Pavoković

  Email    

doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

     

doc. dr. sc. Mirela Samardžić

  Email    

doc. dr. sc. Marijana Serdar

     

doc. dr. sc. Denis Stanić

     

doc. dr. sc. Kristina Starčević

  Email    

doc. dr. sc. Marin Ugrina

     

doc. dr. sc. Davor Valinger

     

Viši predavač

Biserka Tkalčec, v. pred. dr. sc.

  Email    

Poslijedoktorand

Ema Horak, dr. sc.

  Email    

Povjera predavanja

Kristijan Vidović, dr. sc.

     

Kristinka Vinković, dr. sc.

     

Znanstveni savjetnik

Irena Ciglenečki-Jušić, dr. sc.

     

Vlatka Filipović Marijić, dr. sc.

     

Andreja Gajović, dr. sc.

     

Marijan Gotić, dr. sc.

  Email    

Ivan Halasz, dr. sc.

     

Ivanka Jerić, dr. sc.

     

Goran Kragol, dr. sc.

     

Maja Mičetić, dr. sc.

     

Goran Štefanić, dr. sc.

     

Krunoslav Užarević, dr. sc.

     

Viši znanstveni suradnik

Danijela Barić, dr. sc.

     

Nikola Biliškov, dr. sc.

     

Maja Dutour Sikirić, dr. sc.

  Email    

Hrvoje Gebavi, dr. sc.

     

Zoran Glasovac, dr. sc.

  Email    

Dijana Jadreško, dr. sc.

     

Krunoslav Juraić, dr. sc.

     

Tanja Jurkin, dr. sc.

     

Srećko Kirin, dr. sc.

     

Jelena Knežević, dr. sc.

     

Maja Majeric Elenkov, dr. sc.

     

Dalibor Merunka, dr. sc.

     

Jasmina Obhođaš, dr. sc.

     

Ana Palčić, dr. sc.

     

Irina Pucić, dr. sc.

     

Anđela Pustak, dr. sc.

     

Suzana Šegota, dr. sc.

  Email    

Znanstveni suradnik

Marija Alešković, dr. sc.

  Email    

Irena Ćaleta, dr. sc.

     

Iva Džeba

     

Maja Fabulić- Ruszkowski, dr. sc.

  Email    

Sanja Frka Milosavljević, dr. sc.

  Email    

Ranka Godec, dr. sc.

     

Željko Grahek, dr. sc.

  Email    

Martina Hrkovac, dr. sc.

  Email    

Franjo Jović, dr. sc.

     

Darija Jurašin, dr. sc.

     

Jerome Le Cunff, dr. art.

  Email    

Sanja Matečić Mušanić, dr. sc.

     

Tea Mihelj Josipović, dr. sc.

     

Luka Pavić, dr. sc.

     

Marinko Petrović, dr. sc.

  Email    

Davor Ristić, dr. sc.

     

Matthew (David) Steinberg, dr. sc.

     

Linda Tomašković, dr. sc.

     

Mark Žic, dr. sc.

  Email    

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Mira Ristić, dr. sc.

  Email    

Tvrtko Smital, dr. sc.

     

Robert Vianello, dr. sc.

     

Naslovni docent

Mile Ivanda, doc. dr. sc.

  Email    

Stjepko Krehula, doc. dr. sc.

  Email    

Naslovni izvanredni profesor

Nikola Basarić, izv. prof. dr. sc.

  Email    

Gordana Pehnec, izv. prof. dr. sc.

  Email    

Naslovni redoviti profesor

Marina Ilakovac Kveder, prof. dr. sc.

     

OSTALI

Miroslav Bajić, dr. sc.

     

Damir Kralj, dr. sc.

  Email    

Krešo Mihaljević, dr. sc.

     

Goran Mihulja, dr. sc.

     

Jelena Parlov Vuković, dr. sc.

     

Milan Sak-Bosnar, dr. sc.

     

Irena Zrinski Antonac, dr. sc.

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Predmeti na zavodu

Pogledajte popis predmeta.