Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Vanjski suradnici

Redoviti profesor u trajnom izboru

prof. dr. sc. Ivan-Krešimir Svetec

     

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Tamara Holjevac-Grgurić

     

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Ivana Plazonić

     

Docent

doc. dr. sc. Ivona Nuić

     

doc. dr. sc. Domagoj Šatović

     

Povjera predavanja

Vladimir Grabovac

     

Viši znanstveni suradnik

dr. sc. Ivana Šoljić Jerbić

  Email    

dr. sc. Dijana Žilić

     

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

dr. sc. Davor Margetić

     

dr. sc. Ivo Piantanida

     

Naslovni docent

dr. sc. Mario Lovrić, nasl. doc.

  Email    

Profesor emeritus

prof. dr. sc. Simon Mensah Ametamey

     

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Gordan Lauc

     

prof. dr. sc. Predrag Novak

  Email    

prof. dr. sc. Saša Omanović

  Email    

prof. dr. sc. Mira Petrović

  Email    

prof. dr. sc. Jadranka Travaš Sejdić

  Email    

prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević

     

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Vesna Alar

     

prof. dr. sc. Lidija Ćurković

  Email    

prof. dr. sc. Matko Erceg

  Email    

prof. dr. sc. Tatjana Haramina

  Email    

prof. dr. sc. Dražan Jozić

  Email    

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić

  Email    

prof. dr. sc. Goran Klobučar

  Email    

prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević

  Email    

prof. dr. sc. Davor Ljubas

     

prof. dr. sc. Budimir Mijović

  Email    

prof. dr. sc. Ingrid Milošev

  Email    

prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

  Email    

prof. dr. sc. Petar Pervan

  Email     4698844

prof. dr. sc. Livio Racane

     

prof. dr. sc. Vesna Rastija

     

prof. dr. sc. Tonči Rezić

     

prof. dr. sc. Mirta Rubčić

     

prof. dr. sc. Nataša Stipanelov-Vrandečić

     

prof. dr. sc. Mojca Škerget

     

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej

  Email    

prof. dr. sc. Marina Trgo

     

prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

  Email    

prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović

  Email    

prof. dr. sc. Polona Žnidaršić Plazl

     

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gordana Bilić

     

izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

  Email    

izv. prof. dr. sc. Marina Cvjetko Bubalo

     

izv. prof. dr. sc. Walter Gossler

     

izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević

     

izv. prof. dr. sc. Marko Katinić

     

izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Maja Molnar

     

izv. prof. dr. sc. Mario Nikola Mužek

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Miranda Sertić

     

izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

     

izv. prof. dr. sc. Ivan Stojanović

     

izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg

  Email    

izv. prof. dr. sc. Inga Urlić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Damir Barbir

  Email    

doc. dr. sc. Maja Bival Štefan

     

doc. dr. sc. Maša Buljac

  Email    

doc. dr. sc. Vjeran Gomzi

     

doc. dr. sc. Petar Ilinčić

     

doc. dr. sc. Ana Jurinjak Tušek

     

doc. dr. sc. Dubravko Pavoković

  Email    

doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

     

doc. dr. sc. Mirela Samardžić

  Email    

doc. dr. sc. Marijana Serdar

     

doc. dr. sc. Denis Stanić

     

doc. dr. sc. Kristina Starčević

  Email    

doc. dr. sc. Marin Ugrina

     

doc. dr. sc. Davor Valinger

     

doc. dr. sc. Ante Vučemilović

     

Viši predavač

dr. sc. Biserka Tkalčec, v. pred.

  Email    

Poslijedoktorand

dr. sc. Ema Horak

  Email    

Povjera predavanja

dr. sc. Kristijan Vidović

     

dr. sc. Kristinka Vinković

     

Znanstveni savjetnik

dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić

     

dr. sc. Vlatka Filipović Marijić

     

dr. sc. Andreja Gajović

     

dr. sc. Marijan Gotić

  Email    

dr. sc. Ivan Halasz

     

dr. sc. Ivanka Jerić

     

dr. sc. Srećko Kirin

     

dr. sc. Goran Kragol

     

dr. sc. Maja Mičetić

     

dr. sc. Goran Štefanić

     

dr. sc. Krunoslav Užarević

     

Viši znanstveni suradnik

dr. sc. Danijela Barić

     

dr. sc. Nikola Biliškov

     

dr. sc. Maja Dutour Sikirić

  Email    

dr. sc. Hrvoje Gebavi

     

dr. sc. Zoran Glasovac

  Email    

dr. sc. Dijana Jadreško

     

dr. sc. Krunoslav Juraić

     

dr. sc. Tanja Jurkin

     

dr. sc. Jelena Knežević

     

dr. sc. Maja Majeric Elenkov

     

dr. sc. Dalibor Merunka

     

dr. sc. Jasmina Obhođaš

     

dr. sc. Ana Palčić

     

dr. sc. Irina Pucić

     

dr. sc. Anđela Pustak

     

dr. sc. Suzana Šegota

  Email    

Znanstveni suradnik

dr. sc. Marija Alešković

  Email    

dr. sc. Sanja Burazer

     

dr. sc. Irena Ćaleta

     

Iva Džeba

     

dr. sc. Maja Fabulić- Ruszkowski

  Email    

dr. sc. Sanja Frka Milosavljević

  Email    

dr. sc. Ranka Godec

     

dr. sc. Željko Grahek

  Email    

dr. sc. Martina Hrkovac

  Email    

dr. sc. Franjo Jović

     

dr. sc. Darija Jurašin

     

dr. art. Jerome Le Cunff

  Email    

dr. sc. Sanja Matečić Mušanić

     

dr. sc. Tea Mihelj Josipović

     

dr. sc. Luka Pavić

     

dr. sc. Marinko Petrović

  Email    

dr. sc. Davor Ristić

     

dr. sc. Matthew (David) Steinberg

     

dr. sc. Linda Tomašković

     

dr. sc. Mark Žic

  Email    

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

dr. sc. Mira Ristić

  Email    

dr. sc. Tvrtko Smital

     

dr. sc. Robert Vianello

     

Naslovni docent

dr. sc. Mile Ivanda, nasl. doc.

  Email    

dr. sc. Stjepko Krehula, nasl. doc.

  Email    

Naslovni izvanredni profesor

dr. sc. Nikola Basarić, nasl. izv. prof.

  Email    

dr. sc. Žarko Janić, nasl. izv. prof.

     

dr. sc. Gordana Pehnec, nasl. izv. prof.

  Email    

Naslovni redoviti profesor

dr. sc. Marina Ilakovac Kveder, nasl. prof.

     

Ostali

dr. sc. Miroslav Bajić

     

dr. sc. Damir Kralj

  Email    

dr. sc. Krešo Mihaljević

     

dr. sc. Goran Mihulja

     

dr. sc. Jelena Parlov Vuković

     

dr. sc. Milan Sak-Bosnar

     

dr. sc. Irena Zrinski Antonac

  Email    

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Predmeti na zavodu

Pogledajte popis predmeta.