Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Znanstveni rad na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije prepoznat je po svojoj predanosti znanstveno-istraživačkom i stručnom radu. Prema broju znanstvenih radova objavljenim u istaknutim međunarodnim časopisima (iz selekcije CC) fakultet zauzima jedno od vodećih mjesta na rang-listi Sveučilištu u Zagrebu.

Znanstveno-istraživački projekti izvode se uglavnom u području tehničkih znanosti, polje kemijsko inženjerstvo i području prirodnih znanosti, polje kemija, što je sukladno osnovnim djelatnostima na FKIT-u. Dio projekata pripada temeljnim istraživanjima potaknutima stjecanjem novih znanja i jačanjem opće uloge znanosti u društvu. Drugi se projekti deklariraju kao primijenjena istraživanja usmjerena na razvoj novih proizvoda i tehnologija u skladu s temeljnim djelatnostima Fakulteta. Prioritetne teme istraživanja su: zaštita okoliša i gospodarenje okolišem; razvoj novih naprednih materijala i održivih tehnologija; energija, alternativni i obnovljivi izvori energije; razvoj novih lijekova; industrijske biotransformacije i ostale srodne teme.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije uključen je i u realizaciju međunarodnih znanstvenih projekata, a velik dio aktivnosti FKIT-a odvija se i u okviru stručnih projekata.

Odrednice suvremenog znanstveno-istraživačkog rada su, između ostalog, multidisciplinarnost i poticanje suradnje, kako unutar institucije, tako i s drugima. Najvažnije suradničke institucije u RH su fakulteti Sveučilišta u Zagrebu (Građevinski fakultet, Rudarsko geološko-naftni fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje), fakulteti drugih Sveučilišta (Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku) te Institut Ruđer Bošković.