Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

Vrste mobilnosti za nastavno i nenastavno osoblje su stručno usavršavanje na stranom visokom učilištu ili u poduzeću (5 dana do 6 tjedana) ili održavanje nastave u trajanju od 1 dana do 6 tjedana (minimalno 5 sati nastave)

  • Održavanje nastave (nastavno osoblje)
    • Stjecanje novih znanja i iskustava za studente koji ne sudjeluju u programima mobilnosti
    • Razmjena iskustava iz područja metodike nastave
    • Poticanje visokih učilišta na povećanje broja kolegija i obogaćivanje njihova sadržaja
  • Stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje)
  • Stjecanje novih znanja i vještina koje su bitne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu

Prijava

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Odabir kandidata vrši Odbor za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Odbor će sastaviti i ''listu čekanja'' ako za to postoje uvjeti. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj, prođe administrativnu provjeru ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

Financijska potpora za nastavno i nenastavno osoblje

Potpora za osoblje uključuje dnevnice (50% od najviše dnevnice određene od strane Europske komisije) i stvarne putne troškove u iznosu do 400 eura.