Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Multilateralni projekti

Glavni prioriteti multilateralnih projekata su:

  • Suradnja između visokih učilišta i poduzeća
  • Socijalna dimenzija visokog obrazovanja
  • Razvoj strategija za mobilnost i uklanjanje prepreka za mobilnost u visokom obrazovanju
  • Modernizacija visokog obrazovanja (uključujući reformu nastavnih programa, uprave i mehanizma financiranja visokog obrazovanja)
  • Poticanje izvrsnosti i inovacija

Najmanji broj partnera: 3 ustanove iz 3 različite države članice Programa za cjeloživotno učenje (od kojih barem jedna mora biti članica EU). Visoka učilišta koja sudjeluju u multilateralnim projektima moraju biti nositelji Erasmus sveučilišne povelje.

Multilateralni projekti mogu trajati najmanje 2, a najduže 3 godine.

Najveći iznos financijske potpore: 300.000 eura za vrijeme cijelog trajanja projekta (75% ukupnih troškova).

Za podrobnije informacije o aktivnosti Multilateralni projekti posjetite stranicu http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_multilateral_projects_en.php.