Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Popratne mjere

Popratne mjere se odnose na pružanje podrške različitim aktivnostima koje ne pripadaju isključivo programu Erasmus, ali pridonose ostvarivanju njegovih ciljeva. Aktivnosti u sklopu popratnih mjera uključuju prije svega promociju aktivnosti i diseminaciju rezultata poput tiskanja publikacija i različitih promotivnih materijala, organiziranja konferencija i seminara u svrhu razmjene iskustava itd.

 

U ovoj aktivnosti može sudjelovati jedna ili nekoliko ustanova iz država članica Programa za cjeloživotno učenje.

 

Ova aktivnost traje najkraće/najduže: 1 godinu.

 

Najveći iznos financijske potpore: 150.000 eura (75% ukupnih troškova).

 

Za podrobnije informacije o aktivnosti Popratne mjere posjetite stranicu: http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_accompanying_mesures_en.php.