Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nacionalni projekti

 

 

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

AKRONIM
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Znanstveno područje/Polje
Trajanje / djelomično financiranje


Domagoj Vrsaljko
Dizajn i 3D‐ispis mikroreaktorskih sustava za Industriju 4.0

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Bruno Zelić
Integrirani mikrosustav za enzimatsku proizvodnju biovodika

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Ivana Steinberg
Nosivi optički kemijski senzori za multimodalno određivanje biomarkera

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Silvana Raić‐Malić
Novi N‐heterocikli i njihovi kompleksi s antitumorskim i antitripanosomskim djelovanjem

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Šime Ukić
Okolišni aspekti SARS‐CoV‐2 antivirotika

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Dragana Mutavdžić Pavlović
Razvoj polimera s otiskom molekula za primjenu u analizi farmaceutika i tijekom naprednih postupaka obrade voda

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.

SmartCar
Anamarija Rogina
Pametni sustavi za dostavu lijeka pri liječenju tumora kosti
Tehničke znanosti / Temeljne tehničke znanosti
2021.-2026.

PrintEChemSens
Petar Kassal
Fotonsko sinteriranje inkjet ispisanih elektrokemijskih senzora i biosenzora na plastičnim podlogama
Prirodne znanosti, Tehničke znanosti / Kemija, Kemijsko inženjerstvo
2020.-2025.

SLIPPERY-SLOPE
Vilko Mandić
Fenomeni na površini tijekom priprave naprednih nanokompozita infiltracijom i funkcionalizacijom poroznih materijala
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2020.-2025.

FunBioFA
Fabio Faraguna
Razvoj funkcionalnih biogoriva i (bio)aditiva te ispitivanje primjenskih svojstava mješavina s mineralnim gorivima
Tehničke znanosti / Temeljne tehničke znanosti
2020.-2025.

ReMiCRO
Ana Lončarić Božić
Mikroplastika u vodi; sudbina, ponašanje i uklanjanje
Tehničke znanosti / Temeljne tehničke znanosti
2020.-2024.

SHaPes
Zvonimir Katančić
Molekularno krojenje istezljivih i zacijeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2020.-2025.

BroCH
Helena Otmačić Ćurković
Razvoj novih rješenja za karakterizaciju i zaštitu brončane kulturne baštine izložene vanjskom okolišu
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2020.-2024.

DAMAT
Erna Begović Kovač
Dekompozicije i aproksimacije matrica i tenzora
Prirodne znanosti / Matematika
2020.-2024.

AdWaTMiR
Tomislav Bolanča
Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike
Tehničke znanosti / Interdisciplinarne tehničke znanosti, Kemijsko inženjerstvo
2019.-2023.

IN-PhotoCat
Vesna Tomašić
Intenzifikacija fotokatalitičkih i katalitičkih procesa za obradu otpadnih voda i otpadnih plinova
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2018.-2022.

PurBioCaPa
Silvana Raić-Malić
Novi spojevi temeljeni na bioizosterima purina za ispitivanje njihovog antitumorskog i antipatogenog djelovanja
Prirodne znanosti / Kemija
2018.-2022.

AntioxPot
Marijana Hranjec
Istraživanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa
Prirodne znanosti / Kemija
2018.-2022.

HOuDiNI
Stanislav Kurajica
Hidrotermalna sinteza dopiranog cerij oksidnog nanokatalizatora
Tehničke znanosti / Temenljne tehničke znanosti, Kemijsko inženjerstvo
2018.-2022.

NaSCEnT
Hrvoje Kušić
Nano-katalizatori aktivirani Sunčevim zračenjem u tehnologijama zaštite okoliša
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2018.-2022.

ReHOHMem
Davor Dolar
Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama
Interdisciplinarni projekt / Tehničke znanosti / Prirodne znanosti
2017.–2019.

DeMSy(BioPro)2
Bruno Zelić
Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizela
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2017.–2021.

HATEA
Hrvoje Ivanković
Razvoj biokompatibilnih materijala na temelju hidroksiapatita za primjene u inženjerstvu koštanog tkiva
Interdisciplinarni projekt / Tehničke znanosti / Biomedicina i zdravlje / Prirodne znanosti
2017.–2021.

MEAoWT
Tomislav Bolanča
Modeliranje okolišnih aspekata napredne obrade voda za razgradnju prioritetnih onečišćivala
Interdisciplinarni projekt / Prirodne znanosti (kemija) / Tehničke znanosti (Kemijsko inženjerstvo)
2015.–2019.

3Dmicroreactors
Domagoj Vrsaljko
Razvoj materijala za 3D tiskanje mikroreaktora
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo / Uspostavni projekt
2015.–2018.

PharmaFate
Sandra Babić
Sudbina farmaceutika u okolišu i tijekom naprednih postupaka obrade vode
Interdisciplinarni projekt/Prirodne znanosti (kemija)/Tehničke znanosti (Temeljne tehničke znanosti)
2015.–2019.

 

Zoran Mandić
Elektrokemijski superkondenzator velike snage i velike energije za hibridna električna vozila
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2014.–2018.


Silvana Raić-Malić
Sinteza i citostatska ispitivanja biblioteke novih dušikovih heterocikla
Prirodne znanosti / Kemija
2014.–2018.

DePoNPhoto
Zlata Hrnjak-Murgić
Razvoj fotokatalitičkih polimernih nanokompozita za obradu otpadne vode
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2014.–2018.

NanoWaP
Hrvoje Kušić
Okolišne implikacije primjene nanomaterijala u tehnologijama pročišćavanja vode
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo / Uspostavni projekt
2014.–2017.


Helena Otmačić Ćurković
Ekološki prihvatljiva zaštita metalnih konstrukcija izloženih agresivnom djelovanju mora
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2013.–2015.

NanFun
Ante Jukić
Nanostrukturirani i funkcionalni polimerni materijali
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2010.–2013. / KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

OdBiP
Bruno Zelić
Održivi bioseparacijski procesi
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2009.–2012.

IHNF
Vjera Lopac
Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici
Prirodne znanosti / Fizika i Društvene znanosti / Jezikoslovlje
2012.–2011.

 

Projekti Europski strukturni i investicijski fondovi

AKRONIM
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Trajanje

Ante Jukić
Razvoj inovativnih primera iz otpadne emulzije
2021.-2023.

Ante Jukić
Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode
2020.-2023.

Vilko Mandić
Razvoj tehničkog rješenja za uštedu energije upotrebom VIS propusnih ili polupropusnih i IC reflektivnih tankih slojeva
2020.-2023.

Juraj Šipušić
Akustična negoriva ploča
2020.-2023.

Petar Kassal
Istraživanje i razvoj inovativnih tehnologija obrade stakla
2020.-2023.

PAzMiN
Ante Jukić
Polimerni aditivi za maziva i nanofluide
2020.-2023.

Cryst APC
Nenad Bolf
Napredno vođenje procesa kristalizacije
2020.-2023.

BIDEAS
Hrvoje Ivanković
Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kostiju
2020.-2023.

CeSaR
Ante Jukić
CeSaR na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije
2020.–2023.

PVDEKM
Hrvoje Kušić
Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje
2019.–2022.

Hrvoje Kušić
Diplomski studijski program na engleskom jeziku „Chemical and Environmental Technology“
2018.–2021.

Bruno Zelić
Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada
2018.–2021.

 

Projekti Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Trajanje / djelomično financiranje

Ana Lončarić Božić
Modularni uređaj za obradu otpadnih voda
2016.–2017.

 

Kratkotrajna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu za 2018.

VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA

Domagoj Vrsaljko
Funkcionalni napredni materijali i aditivne tehnologije

Krešimir Košutić
UF/NF/RO obrada otpadnih voda iz kafilerijskog postrojenja

Marijana Kraljić Roković
Modificirani grafenski hidrogelovi: sinteza i primjena u superkondenzatorima

Jasna Prlić Kardum
Primjena eutektičkih otapala i nanosuspenzija u procesu ekstrakcije

Emi Govorčin Bajsić
Razvoj biorazgradivog ambalažnog materijala za pakiranje voća

Gordana Matijašić
Razvoj novih dozirnih oblika lijekova

Elvira Vidović
Optimiranje molekulskih međudjelovanja u polimernim kompozitima i fluidima koji sadrže celulozna nanovlakna

Sandra Babić
Ponašanje farmaceutika metoklopramida u ukolišu

Igor Dejanović
Intenzifikacija procesa kemijske industrije

Erna Begović Kovač
Matematičke metode i primjene

Ivana Steinberg
Integrirani analitički kemijski sustavi: razvoj i primjena nosivih bežičnih senzora

Helena Otmačić Ćurković
Korozijska zaštita brončane kulturne baštine

Nenad Bolf
Dijagnostika, analiza, optimiranje i napredno vođenje kemijsko-tehnoloških procesa

Ljerka Kratofil Krehula
Razvoj aktivne polimerne ambalažne za pakiranje hrane i njezino recikliranje

Ana Lončarić Božić
Fotooksidativna razgradanja prioritetnih tvari u vodi u šaržnim i protočnim reaktorskim sustavima

Tatjana Gazivoda Kraljević
Sinteza i biološka ispitivanja novih derivata benzazola

Martina Sudar
Matematičko modeliranje biokatalitičke sinteze industrijski zanimljivih produkata

Sanja Lučić Blagojević
Fenomeni međupovršina u višefaznim polimernim sustavima

Irena Škorić
Sinteza i funkcionalizacija novih (hetero)policikličkih fotoprodukata

Marica Ivanković
Porozni polimerni kompoziti za tkivno inženjerstvo

Stanislav Kurajica
Nanokristalični cerijev (IV) oksid dopiran bakrom

Marijana Hranjec
Sinteza i biološka aktivnost novih pentacikličkih derivata benzimidazola

Stjepan Milardović
Razvoj vodljivih nanometalnih tinti za izvedbu senzora na savitljivim podlogama primjenom ink-jet printera

 

Kratkotrajna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu za 2017.

VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA

Martina Sudar
Matematičko modeliranje biokatalitičke sinteze industrijski zanimljivih produkata

Nenad Bolf
Dijagnostika, analiza, optimiranje i napredno vođenje kemijsko-tehnoloških procesa

Igor Dejanović
Intenzifikacija procesa kemijske industrije

Tatjana Gazivoda Kraljević
Sinteza i biološka ispitivanja 1,2,3-triazolnih derivata purinskih izostera, kumarina i kinolina

Emi Govorčin Bajsić
Primjena biokompozita kao ambalažnih materijala

Ivica Gusić
Matematičke metode i primjene

Marijana Hranjec
Sinteza, spektroskopska karakterizacija i antioksidativna aktivnost novih amidnih derivata benzimidazola i benzotiazola

Marica Ivanković
Porozni polimerni kompoziti za tkivno inženjerstvo

Ljerka Kratofil Krehula
Razvoj aktivnih ambalažnih polimernih materijala s UV blokirajućim i antimikrobnim svojstvima

Marijana Kraljić Roković
Grafenski hidrogelovi kao aktivni materijali u superkondenzatorima

Krešimir Košutić
Oporaba kafilerijskih i komunalnih otpadnih voda kombiniranim membranskim postupcima

Stanislav Kurajica
Dopirani nanokristalični cerijev (IV) oksid

Ana Lončarić Božić
Fotooksidativna razgradnja prioritetnih tvari u vodi

Sanja Lučić Blagojević
Fenomeni međupovršina u višefaznim polimernim sustavima

Gordana Matijašić
Razvoj novih dozirnih oblika lijekova

Stjepan Milardović
Razvoj vodljivih nanometalnih tinti za izvedbu senzora na savitljivim podlogama primjenom ink-jet printera

Ante Jukić
Optimiranje molekulskih međudjelovanja u polimernim kompozitima i fluidima koji sadrže celulozna nanovlakna

Dragana Mutavdžić Pavlović
Koeficijenti sorpcije farmaceutika: određivanje i utjecaj na ekstrakciju farmaceutika iz sedimenta

Helena Otmačić Ćurković
Zaštita brončane kulturne baštine

Jasna Prlić Kardum
Primjena eutektičkih otapala i nanosuspenzija u procesu ekstrakcije

Ivana Steinberg
Integrirani analitički kemijski sustavi: razvoj i primjena nosivih bežičnih senzora

Domagoj Vrsaljko
Funkcionalni i nestrukturirani polimerni i drugi napredni materijali

Dragana Vuk
Fotokemijske transformacije novih konjugiranih stilbenskih sustava

 

Kratkotrajna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu za 2016.

VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA

Zvjezdana Findrik Blažević
Matematičko modeliranje biokatalitičke sinteze industrijski zanimljivih produkata

Nenad Bolf
Dijagnostika, analiza, optimiranje i napredno vođenje kemijsko-tehnoloških procesa

Igor Dejanović
Intenzifikacija procesa kemijske industrije

Tatjana Gazivoda Kraljević
Sinteza i biološka ispitivanja hibrida derivata kumarina i 1,2,3-triazola kao farmakofora

Emi Govorčin Bajsić
Ambalažni materijal na osnovi biorazgradivih polimera i biokompozita

Ivica Gusić
Matematičke metode i primjene

Marijana Hranjec
Sinteza, antitumorska i antifugalna ispitivanja derivata benzimidazola i benzimidazo[1,2-α]kinolina

Marica Ivanković
Porozni polimerni kompoziti za tkivno inženjerstvo

Zvonimir Katančić
Razvoj amabalažnih materijala antimikrobne površine modificirane s nanokompozitima elektrovodljivog polimera (pedot) i titanijeva oksida

Marijana Kraljić Roković
Superkondenzatori visokih specifičnih kapaciteta temeljeni na grafenu

Krešimir Košutić
Membranska obrada otpadnih voda nastalih obradom nusproizvoda životinjskog podrijetla

Stanislav Kurajica
Hidrotermalna sinteza nanokristaličnog cerijeva(IV) oksida

Ana Lončarić Božić
Razgradnja memantina u vodi primjenom fotokatalitičkih procesa uz simulirano Sunčevo zračenje

Sanja Lučić Blagojević
Fenomeni međupovršina u višefaznim polimernim sustavima

Gordana Matijašić
Razvoj nosača lijekova za oralnu primjenu

Stjepan Milardović
Razvoj vodljivih nanometalnih tinti za izvedbu senzora na savitljivim podlogama primjenom ink-jet printera

Sanja Papić
Napredni ultrazvukom potpomognuti fotokatalitički oksidacijski procesi u zaštiti okoliša

Dragana Mutavdžić Pavlović
Koeficijenti sorpcije farmaceutika: određivanje i utjecaj na ekstrakciju farmaceutika iz sedimenta

Helena Otmačić Ćurković
Istraživanje utjecaja otapala na svojstva samooorganizirajućih monoslojeva organskih kiselina

Aleksandra Sander
Pročišćavanje fosilnih i alternativnih goriva eutektičkim otapalima i nanosuspenzijama

Ivana Steinberg
Integrirani analitički kemijski sustavi: razvoj i primjena nosivih bežičnih senzora

Domagoj Vrsaljko
Funkcionalni i nestrukturirani polimerni i drugi napredni materijali

Dragana Vuk
Optimiranje reakcije fotokatalitičke oksigenacije u cilju funkcionalizacije bicikličkog skeleta

 

Kratkotrajna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu za 2015.

ŠIFRA
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA

TP032
Igor Dejanović
Intenzifikacija procesa kemijske industrije

TP050
Marica Ivanković
Modifikacija svojstava poroznih polimernih kompozita za biomedicinske primjene

TP063
Krešimir Košutić
Uklanjanje specifičnih zagađivala iz voda primjenom membranskih procesa

TP071
Stanislav Kurajica
Solvotermalna sinteza nanokristaličnog titanijeva dioksida

TP080
Ana Lončarić Božić
Fotolitička razgradnja farmaceutika u vodi

TP099
Sanja Papić
Pročišćavanje vodenog i ugljikovodičnog medija primjenom sono i fotokatalize

TP127
Aleksandra Sander
Procesi prijenosa u disperznim sustavima

TP160
Ana Vrsalović Presečki
Matematičko modeliranje biokatalitičke sinteze industrijski zanimljivih produkata

TP161
Domagoj Vrsaljko
Funkcionalni i nanostrukturirani polimerni materijali

TP060
Zvonimir Katančić
Razvoj ambalažnih materijala s PCL premazom modificiranim s nanočesticama metalnih oksida

TP095
Helena Otmačić Ćurković
Zaštita brončane kulturne baštine

TP085
Zoran Mandić
Funkcionalizacija aktivnih elektrodnih materijala za superkondenzatore

TP016
Nenad Bolf
Analiza, optimiranje i napredno vođenje kemijsko-tehnoloških procesa

TP043
Emi Govorčin Bajsić
Biorazgradivi ambalažni materijali za primjenu u voćarstvu

PP005
Sandra Babić
Istraživanje sudbine furmaceutika albendazola u okolišu

PP024
Tatjana Gazivoda Kraljević
Sinteza, antioksidativna i antibakterijska ispitivanja derivata oksa- i azaheterocikla

PP082
Ivana Steinberg
Integrirani analitički kemijski sustavi: razvoj i primjena kemijskih senzora i biosenzora

PP084
Irena Škorić
Funkcionalizacija heteropolicikličkih sustava reakcijom fotokatalitičke oksigenacije

 

Kratkotrajna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu za 2014.

ŠIFRA
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA

TP1.29
Ljerka Kratofil Krehula
PVC nanokompoziti s UV zaštitnim svojstvima

TP1.30
Ana Lončarić Božić
Razvoj simulacijskih modela razgradnje farmaceutika u vodi naprednim oksidacijskim procesima uz nanočestice

TP1.31
Domagoj Vrsaljko
Funkcionalni i nanostrukturirani polimerni kompoziti

TP1.32
Emi Govorčin Bajsić
Razgradnja PCL/TiO2 mikro i nanokompozita

TP1.33
Sanja Papić
Optimiranje sono i fotokatalitičkih procesa u vodenom i ugljikovodičnom mediju s ciljem očuvanja okoliša

TP1.34
Zoran Mandić
Dopiranje grafena i funkcionalizacija elektrodnih površina

TP1.35
Bruno Zelić
Biokatalitička sinteza industrijski zanimljivih kiralnih spojeva

TP1.36
Marica Ivanković
Polimerni nanokompoziti za biomedicinske primjene

TP1.37
Aleksandra Sander
Procesi prijenosa u disperznim sustavima

TP1.38
Nenad Bolf
Intenzifikacija, optimiranje i napredno vođenje kemijsko-tehnoloških procesa

TP1.39
Sanja Martinez
Razvoj vodene disperzije TiO2 nanočestica s primjenom u zaštiti metalnih površina od korozije

TP1.40
Stanislav Kurajica
Priprava nanokristaliničnog TiO2 modificiranim sol-gel postupkom

TP1.41
Krešimir Košutić
Reverzno osmotsko i nanofiltracijsko uklananje N-nitrozoamina iz voda – određivanje difuzijskih i particijskih koeficijenata

PP1.1
Sandra Babić
Napredne analitičke metode za praćenje farmaceutika u okolišu

PP1.32
Marijana Hranjec
Potencijalne biološki aktivne molekule kao fluorescentne probe za detekciju biomakromolekula

PP1.55
Ivana Steinberg
Integrirani analitički kemijski sustavi: razvoj i primjena kemijskih senzora i biosenzora

PP2.10
Irena Škorić
Fotokatalitička oksigenacija organskih supstrata upotrebom manganovih i kobaltovih porfirina

 

Kratkotrajna financijska potpora istraživanju Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2013./2014.

ŠIFRA
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA

110001
Emi Govorčin Bajsić
Modifikacija svojstava biorazgradljivih polimera

110002
Zlata Hrnjak-Murgić
Barijerna svojstva ambalažnih dvoslojnih filmova polietilen/polikaprolakton modificiranih nanočesticama

110003
Hrvoje Ivanković
Novi nanostrukturirani kompozitni i hibridni porozni materijali

110004
Stanislav Kurajica
Unapređenje sol-gel procesa kontrolom brzine hidrolize primjenom kelirajućeg agensa

110005
Ana Lončarić Božić
Uklanjanje prioritetnih onečišćivala iz voda naprednim oksidacijskim.procesima uz nanočestice

110006
Sanja Lučić Blagojević
Utjecaj međupovršine na strukturu i svojstva biorazgradivih polilaktidnih sustava

110007
Sanja Martinez
Razvoj vodene disperzije TiO2 nanočestica s primjenom u zaštiti metalnih površina od korozije

110008
Silvana Raić-Malić
Mala biblioteka dušikovih heterocikla: sinteza i biološka ispitivanja

110009
Aleksandra Sander
Procesi prijenosa u disperznim sustavima

110010
Katica Sertić-Bionda
Održivi sonokatalitički procesi u vodenom i ugljikovodičnom mediju

110011
Ivana Steinberg
Integrirani analitički kemijski sustavi: razvoj i primjena kemijskih senzora i biosenzora

110012
Irena Škorić
Funkcionalizacija benzobiciko(3.2.1.)oktadienskog skeletona reakcijama fotokatalitičke oksigenacije

110013
Bruno Zelić
Primjena metodologije kemijskog inženjerstva u razvoju biokatalitičkih procesa

110014
Stanka Zrnčević
Primjena katalize u zaštiti okoliša

110015
Krešimir Košutić
Uklanjanje organskih zagađivala iz vode primjenom naprednih membranskih procesa reverzne osmoze i nanofiltracije

110016
Nenad Bolf
Softverski senzori za optimalno vođenje industrijskih procesa

 

Z-Projekti financirani od MZOS, RH, 2007.–2013.

ŠIFRA
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Znanstveno područje/Polje

125-0000000-1970
Lucija Foglar
Primjena biološke imobilizacije za uklanjanje nitrata iz površinskih voda
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-0821504-1976
Zlata Hrnjak-Murgić
Istraživanje, razvoj i ocjena polimernih kompozita za primjenu u građevinarstvu
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-0000000-3210
Stjepan Milardović
Razvoj novih senzora za mjerenje bioloških važnih analita
Prirodne znanosti / Kemija

125-0000000-3210
Ivana Steinberg
Kemijski senzori s luminiscentnm poluvodickim nanokristalima (Quantum Dots)
Prirodne znanosti / Kemija

125-0822161-2982
Sanja Martinez
Inhibicija korozije prirodnim spojevima: od molekulskih modela do primjene
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-0982464-1356
Grace Karminski-Zamola / Marijana Hranjec
Novi heterocikli kao antitumorski i antivirusni ("pametni") lijekovi
Prirodne znanosti / Kemija

125-0982464-2922
Mladen Mintas
Razvoj novih prolijekova i lijekova protiv virusa i raka
Prirodne znanosti / Kemija

125-0982464-2925
Silvana Raić-Malić
Razvoj i primjena novih molekula u pozitronemisijskoj tomografiji (PET)
Prirodne znanosti / Kemija

125-0982904-2923
Mirjana Metikoš-Huković
Novi materijali i katalizatori za održive tehnologije
Prirodne znanosti / Kemija

125-0982933-2926
Marija Šindler / Irena Škorić
Heteropolicikli, strukturne osnove za bioaktivne spojeve. Sinteza i fotokemija.
Prirodne znanosti / Kemija

125-1251963-1964
Nenad Bolf
Softverski senzori i analizatori za motrenje i vođenje procesa.
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-1968
Felicita Briški
Aerobno kompostiranje čvrstog otpada u reaktorskom sustavu
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-1972
Antun Glasnović
Procesna svojstva disperznih sustava
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-1974
Zoran Gomzi / Vesna Tomašić
Analiza i modeliranje kemijskih reaktora
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-1980
Ante Jukić
Optimiranje svojstava kopolimera u procesima usmjerenih radikalskih polimerizacija
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-2573
Stanka Zrnčević
Primjena katalize u zaštiti okoliša
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1251963-2580
Katica Sertić-Bionda
Napredni procesi odsumporavanja ugljikovodičnih goriva
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252086-2793
Đurđa Vasić-Rački
Biokatalizatori i biotransformacije
Biotehničke znanosti / Biotehnologija

125-1252970-2981
Stanislav Kurajica
Keramički nanokompoziti dobiveni sol-gel postupkom
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252970-2983
Tomislav Matusinović / Juraj Šipušić
Razvoj modela procesa hidratacije
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252970-3005
Hrvoje Ivanković
Biokeramički, polimerni i kompozitni nanostrukturirani materijali
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252971-2575
Mirela Leskovac
Inženjerstvo površina i međupovršina nanočestica u adhezijskim nanomaterijalima
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252971-2578
Vesna Rek / Emi Govorčin Bajsić
Modifikacija i stabilnost višefaznih polimernih sustava
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252971-2868
Vesna Volovšek
Vibracijska dinamika i struktura multifunkcionalnih polimernih sustava
Prirodne znanosti / Fizika

125-1252971-3033
Jasenka Jelenčić
Razvoj inovativnih višefunkcionalnih polimernih mješavina
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252973-2572
Ema Lisac / Helena Otmačić Ćurković
Novi netoksični inhibitori korozije metala
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1252973-2576
Zoran Mandić
Temeljna i primijenjena istraživanja vodljivih polimera
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1253008-1350
Sandra Babić
Razvoj naprednih analitičkih metoda za određivanje farmaceutika u okolišu
Prirodne znanosti / Kemija

125-1253008-2571
Laszlo Sipos
Pročišćavanje i stabilizacija vode u velikim vodoopskrbnim sustavima
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1253008-3009
Krešimir Košutić
Membranski i adsorpcijski postupci otklanjanja organskih tvari pri obradbi
voda

125-1253092-1981
Natalija Koprivanac
Obrada otpadnih voda naprednim oksidacijskim tehnologijama
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1253092-3004
Štefica Cerjan-Stefanović / Tomislav Bolanča
Procesi ionske izmjene u sustavu kvalitete industrijskih voda
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-1951390-3000
Rajka Budin / Alka Mihelić-Bogdanić
Sniženje specifične potrošnje energije u industrijskim procesima
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo

125-2120898-3148
Marija Kaštelan-Macan
Hrvatsko nazivlje u analitičkoj kemiji
Humanističke znanosti / Filologija

 

Znanstveni projekti MZOŠ, 2002.–2006.

ŠIFRA
GLAVNI ISTRAŽIVAČ
NAZIV PROJEKTA
Znanstveno područje

0125001
Stanka Zrnčević
Kataliza u zaštiti okoliša
Tehničke znanosti

0125002
Tomislav Matusinović
Razvoj modela procesa hidratacije
Tehničke znanosti

0125003
Mladen Mintas
Razvoj novih terapijskih i dijagnostičkih supstancija za gensku terapiju raka
Prirodne znanosti

0125004
Marija Šindler
Sintetska, fotokemijska i strukturna istraživanja heterocikličkih spojeva
Prirodne znanosti

0125005
Grace Karminski-Zamola
Novi heterocikli; sinteza, antitumorsko i antiinfektivno djelovanje
Prirodne znanosti

0125007
Vesna Volovšek
Fizikalna svojstva djelomično uređenih molekulskih sustava
Prirodne znanosti

0125009
Rajka Budin
Unapređenje energetske učinkovitosti u industriji
Tehničke znanosti

0125010
Ljerka Duić
Elektrokemijska istraživanja vodljivih polimera
Tehničke znanosti

0125011
Mirjana Metikoš-Huković
Novi materijali i katalizatori za održive tehnologije
Prirodne znanosti

0125012
Ema Stupnišek-Lisac
Novi netoksični inhibitori korozije metala
Tehničke znanosti

0125013
Vera Kovačević
Mikrokompoziti, nanokompoziti i polimerne mješavine punjene česticama
Tehničke znanosti

0125014
Sanja Martinez
Eksperimentalno istraživanje i matematički modeli sustava zaštite od korozije
Tehničke znanosti

0125016
Štefica Cerjan-Stefanović
Ionska izmjena i membranski procesi u obradi voda kemijske industrije
Tehničke znanosti

0125017
Laszlo Sipos
Razvoj i istraživanje složenih postupaka pročišćavanja voda
Tehničke znanosti

0125018
Natalija Koprivanac
Napredni oksidacijski procesi za smanjenje otpada organske kemijske industrije
Tehničke znanosti

0125019
Helena Jasna Mencer
Novi materijali za posebne namjene
Tehničke znanosti

0125020
Zvonimir Janović
Procesi radikalskih polimerizacija
Tehničke znanosti

0125021
Đurđa Vasić-Rački
Biokatalizatori i biotransformacije
Biotehničke znanosti

0125053
Željko Bajza
Poboljšanje ekoloških parametara pri proizvodnji kože
Tehničke znanosti

0125054
Stjepan Milardović
Razvoj biosenzora i metode mjerenja antioksidativnog statusa krvi
Prirodne znanosti

0125055
Marija Kaštelan-Macan
Kemometrijska optimizacija i procjena separacijskih parametara
Prirodne znanosti

0125058
Katica Sertić-Bionda
Tekućinska naftna goriva poboljšanih ekoloških značajki
Tehničke znanosti

0125059
Vesna Rek
Modificiranje i stabilnost višefaznih polimernih sustava
Tehničke znanosti

0125060
Antun Glasnović
Procesna svojstva disperznih sustava
Tehničke znanosti

 

Znanstveni projekti MZOŠ, 1996.–2002.

ŠIFRA
GLAVNI ISTRAŽIVAČ
NAZIV PROJEKTA
Znanstveno područje

125001
Stanka Zrnčević
Održive tehnologije
Tehničke znanosti

125002
Tomislav Matusinović
Brzovezujući hidroizolacijski silikatni materijali
Tehničke znanosti

125003
Mladen Mintas
Sinteza-struktura-antivirusna i antitumorska ispitivanja
Prirodne znanosti

125004
Marija Šindler
Kemija i fotokemija heterocikla; Sintoni za lijekove
Prirodne znanosti

125005
Grace Karminski-Zamola
Sinteza nenukleozidnih heterocikla za tretman HIV-a
Prirodne znanosti

125006
Branko Kunst
Organske tvari u vodama i novi postupci njihova uklanjanja
Tehničke znanosti

125007
Vesna Volovšek
Dinamika i struktura djelomično uređenih molekulskih sustava
Prirodne znanosti

125009
Rajka Budin
Povišenje energetske učinkovitosti industrijskih procesa
Tehničke znanosti

125010
Ljerka Duić
Elektrokemijska istraživanja vodljivih polimera
Tehničke znanosti

125011
Mirjana Metikoš-Huković
Novi materijali i katalizatori za visoke tehnologije
Prirodne znanosti

125012
Ema Stupnišek-Lisac
Novi netoksični inhibitori korozije metala
Tehničke znanosti

125013
Jasenka Jelenčić
Degradacija, stabilizacija i modifikacija polimernih sustava
Tehničke znanosti

125014
Ivica Štern
Metoda za ocjenu sustava zaštite od korozije
Tehničke znanosti

125016
Štefica Cerjan-Stefanović
Ionski izmjenjivači u zaštiti voda kemijske industrije
Tehničke znanosti

125017
Laszlo Sipos
Razvoj malih uredjaja za pripravu vode za piće
Tehničke znanosti

125018
Natalija Koprivanac
Rješavanje zaštite okoliša pri proizvodnji boja i pigmenata
Tehničke znanosti

125019
Helena Jasna Mencer
Novi materijali za posebne namjene
Tehničke znanosti

125020
Zvonimir Janović
Funkcionalni monomeri i polimeri
Tehničke znanosti

125021
Đurđa Vasić-Rački
Biotransformacije/bioreaktori
Biotehničke znanosti

125022
Felicita Briški
Biološko uklanjanje humusnih tvari iz prirodnih voda
Tehničke znanosti

125023
Juraj Božičević
Inteligentno motrenje i vođenje procesa
Tehničke znanosti

125053
Željko Bajza
Poboljšanje ekoloških parametara pri proizvodnji kože
Tehničke znanosti